แปลง เซลเซียส เป็น ดีไลล์

ป้อนจำนวนของ เซลเซียส เพื่อแปลงไปยัง ดีไลล์

ผลลัพธ์

1 เซลเซียส เท่ากับกี่ ดีไลล์

1 เซลเซียส = 148.5 ดีไลล์

1 เซลเซียส เท่ากับ 148.5 ดีไลล์

สูตรการแปลง

°De = (100 - °C) × 32

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ดีไลล์ (°De) เป็น เซลเซียส (°C) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°De = (100 - °C) × 32
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°De = (100 - 1) × 32
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°De = 148.5

ดังนั้น 1 เซลเซียส มีค่าเท่ากับ 148.5 ดีไลล์

แปลง เซลเซียส เป็น ดีไลล์

เซลเซียสดีไลล์
1 เซลเซียส148.5 ดีไลล์
2 เซลเซียส147 ดีไลล์
5 เซลเซียส142.5 ดีไลล์
10 เซลเซียส135 ดีไลล์
20 เซลเซียส120 ดีไลล์
50 เซลเซียส75 ดีไลล์
100 เซลเซียส0 ดีไลล์
500 เซลเซียส-600 ดีไลล์
1000 เซลเซียส-1,350 ดีไลล์
5000 เซลเซียส-7,350 ดีไลล์
10000 เซลเซียส-14,850 ดีไลล์
50000 เซลเซียส-74,850 ดีไลล์

แปลง ดีไลล์ เป็น เซลเซียส

ดีไลล์เซลเซียส
1 ดีไลล์66 เซลเซียส
2 ดีไลล์65.333333 เซลเซียส
5 ดีไลล์63.333333 เซลเซียส
10 ดีไลล์60 เซลเซียส
20 ดีไลล์53.333333 เซลเซียส
50 ดีไลล์33.333333 เซลเซียส
100 ดีไลล์0 เซลเซียส
500 ดีไลล์-266.666667 เซลเซียส
1000 ดีไลล์-600 เซลเซียส
5000 ดีไลล์-3,266.666667 เซลเซียส
10000 ดีไลล์-6,600 เซลเซียส
50000 ดีไลล์-33,266.666667 เซลเซียส

ตารางการแปลง เซลเซียส เป็น ดีไลล์

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง เซลเซียส เป็น ดีไลล์ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

เซลเซียสดีไลล์
0 เซลเซียส150 ดีไลล์
1 เซลเซียส148.5 ดีไลล์
2 เซลเซียส147 ดีไลล์
3 เซลเซียส145.5 ดีไลล์
4 เซลเซียส144 ดีไลล์
5 เซลเซียส142.5 ดีไลล์
6 เซลเซียส141 ดีไลล์
7 เซลเซียส139.5 ดีไลล์
8 เซลเซียส138 ดีไลล์
9 เซลเซียส136.5 ดีไลล์
10 เซลเซียส135 ดีไลล์
11 เซลเซียส133.5 ดีไลล์
12 เซลเซียส132 ดีไลล์
13 เซลเซียส130.5 ดีไลล์
14 เซลเซียส129 ดีไลล์
15 เซลเซียส127.5 ดีไลล์
16 เซลเซียส126 ดีไลล์
17 เซลเซียส124.5 ดีไลล์
18 เซลเซียส123 ดีไลล์
19 เซลเซียส121.5 ดีไลล์
20 เซลเซียส120 ดีไลล์
21 เซลเซียส118.5 ดีไลล์
22 เซลเซียส117 ดีไลล์
23 เซลเซียส115.5 ดีไลล์
24 เซลเซียส114 ดีไลล์
25 เซลเซียส112.5 ดีไลล์
26 เซลเซียส111 ดีไลล์
27 เซลเซียส109.5 ดีไลล์
28 เซลเซียส108 ดีไลล์
29 เซลเซียส106.5 ดีไลล์
30 เซลเซียส105 ดีไลล์
31 เซลเซียส103.5 ดีไลล์
32 เซลเซียส102 ดีไลล์
33 เซลเซียส100.5 ดีไลล์
34 เซลเซียส99 ดีไลล์
35 เซลเซียส97.5 ดีไลล์
36 เซลเซียส96 ดีไลล์
37 เซลเซียส94.5 ดีไลล์
38 เซลเซียส93 ดีไลล์
39 เซลเซียส91.5 ดีไลล์
40 เซลเซียส90 ดีไลล์
41 เซลเซียส88.5 ดีไลล์
42 เซลเซียส87 ดีไลล์
43 เซลเซียส85.5 ดีไลล์
44 เซลเซียส84 ดีไลล์
45 เซลเซียส82.5 ดีไลล์
46 เซลเซียส81 ดีไลล์
47 เซลเซียส79.5 ดีไลล์
48 เซลเซียส78 ดีไลล์
49 เซลเซียส76.5 ดีไลล์
50 เซลเซียส75 ดีไลล์
51 เซลเซียส73.5 ดีไลล์
52 เซลเซียส72 ดีไลล์
53 เซลเซียส70.5 ดีไลล์
54 เซลเซียส69 ดีไลล์
55 เซลเซียส67.5 ดีไลล์
56 เซลเซียส66 ดีไลล์
57 เซลเซียส64.5 ดีไลล์
58 เซลเซียส63 ดีไลล์
59 เซลเซียส61.5 ดีไลล์
60 เซลเซียส60 ดีไลล์
61 เซลเซียส58.5 ดีไลล์
62 เซลเซียส57 ดีไลล์
63 เซลเซียส55.5 ดีไลล์
64 เซลเซียส54 ดีไลล์
65 เซลเซียส52.5 ดีไลล์
66 เซลเซียส51 ดีไลล์
67 เซลเซียส49.5 ดีไลล์
68 เซลเซียส48 ดีไลล์
69 เซลเซียส46.5 ดีไลล์
70 เซลเซียส45 ดีไลล์
71 เซลเซียส43.5 ดีไลล์
72 เซลเซียส42 ดีไลล์
73 เซลเซียส40.5 ดีไลล์
74 เซลเซียส39 ดีไลล์
75 เซลเซียส37.5 ดีไลล์
76 เซลเซียส36 ดีไลล์
77 เซลเซียส34.5 ดีไลล์
78 เซลเซียส33 ดีไลล์
79 เซลเซียส31.5 ดีไลล์
80 เซลเซียส30 ดีไลล์
81 เซลเซียส28.5 ดีไลล์
82 เซลเซียส27 ดีไลล์
83 เซลเซียส25.5 ดีไลล์
84 เซลเซียส24 ดีไลล์
85 เซลเซียส22.5 ดีไลล์
86 เซลเซียส21 ดีไลล์
87 เซลเซียส19.5 ดีไลล์
88 เซลเซียส18 ดีไลล์
89 เซลเซียส16.5 ดีไลล์
90 เซลเซียส15 ดีไลล์
91 เซลเซียส13.5 ดีไลล์
92 เซลเซียส12 ดีไลล์
93 เซลเซียส10.5 ดีไลล์
94 เซลเซียส9 ดีไลล์
95 เซลเซียส7.5 ดีไลล์
96 เซลเซียส6 ดีไลล์
97 เซลเซียส4.5 ดีไลล์
98 เซลเซียส3 ดีไลล์
99 เซลเซียส1.5 ดีไลล์
100 เซลเซียส0 ดีไลล์

แปลง เซลเซียส ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 เซลเซียส = 33.8 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 274.15 เคลวินไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 493.47 แรงคินไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 148.5 ดีไลล์ในหน้านี้
1 เซลเซียส = 0.33 นิวตันไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 0.8 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 8.025 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม