แปลง นิวตัน เป็น เซลเซียส

ป้อนจำนวนของ นิวตัน เพื่อแปลงไปยัง เซลเซียส

ผลลัพธ์

1 นิวตัน เท่ากับกี่ เซลเซียส

1 นิวตัน = 3.030303 เซลเซียส

1 นิวตัน เท่ากับ 3.030303 เซลเซียส

สูตรการแปลง

°C = °Ré × 10033

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เซลเซียส (°C) เป็น นิวตัน (°Ré) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°C = °Ré × 10033
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°C = 1 × 10033
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°C = 3.030303

ดังนั้น 1 นิวตัน มีค่าเท่ากับ 3.030303 เซลเซียส

แปลง นิวตัน เป็น เซลเซียส

นิวตันเซลเซียส
1 นิวตัน3.030303 เซลเซียส
2 นิวตัน6.060606 เซลเซียส
5 นิวตัน15.151515 เซลเซียส
10 นิวตัน30.30303 เซลเซียส
20 นิวตัน60.606061 เซลเซียส
50 นิวตัน151.515152 เซลเซียส
100 นิวตัน303.030303 เซลเซียส
500 นิวตัน1,515.151515 เซลเซียส
1000 นิวตัน3,030.30303 เซลเซียส
5000 นิวตัน15,151.515152 เซลเซียส
10000 นิวตัน30,303.030303 เซลเซียส
50000 นิวตัน151,515.151515 เซลเซียส

แปลง เซลเซียส เป็น นิวตัน

เซลเซียสนิวตัน
1 เซลเซียส0.33 นิวตัน
2 เซลเซียส0.66 นิวตัน
5 เซลเซียส1.65 นิวตัน
10 เซลเซียส3.3 นิวตัน
20 เซลเซียส6.6 นิวตัน
50 เซลเซียส16.5 นิวตัน
100 เซลเซียส33 นิวตัน
500 เซลเซียส165 นิวตัน
1000 เซลเซียส330 นิวตัน
5000 เซลเซียส1,650 นิวตัน
10000 เซลเซียส3,300 นิวตัน
50000 เซลเซียส16,500 นิวตัน

ตารางการแปลง นิวตัน เป็น เซลเซียส

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง นิวตัน เป็น เซลเซียส โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

นิวตันเซลเซียส
0 นิวตัน0 เซลเซียส
1 นิวตัน3.030303 เซลเซียส
2 นิวตัน6.060606 เซลเซียส
3 นิวตัน9.090909 เซลเซียส
4 นิวตัน12.121212 เซลเซียส
5 นิวตัน15.151515 เซลเซียส
6 นิวตัน18.181818 เซลเซียส
7 นิวตัน21.212121 เซลเซียส
8 นิวตัน24.242424 เซลเซียส
9 นิวตัน27.272727 เซลเซียส
10 นิวตัน30.30303 เซลเซียส
11 นิวตัน33.333333 เซลเซียส
12 นิวตัน36.363636 เซลเซียส
13 นิวตัน39.393939 เซลเซียส
14 นิวตัน42.424242 เซลเซียส
15 นิวตัน45.454545 เซลเซียส
16 นิวตัน48.484848 เซลเซียส
17 นิวตัน51.515152 เซลเซียส
18 นิวตัน54.545455 เซลเซียส
19 นิวตัน57.575758 เซลเซียส
20 นิวตัน60.606061 เซลเซียส
21 นิวตัน63.636364 เซลเซียส
22 นิวตัน66.666667 เซลเซียส
23 นิวตัน69.69697 เซลเซียส
24 นิวตัน72.727273 เซลเซียส
25 นิวตัน75.757576 เซลเซียส
26 นิวตัน78.787879 เซลเซียส
27 นิวตัน81.818182 เซลเซียส
28 นิวตัน84.848485 เซลเซียส
29 นิวตัน87.878788 เซลเซียส
30 นิวตัน90.909091 เซลเซียส
31 นิวตัน93.939394 เซลเซียส
32 นิวตัน96.969697 เซลเซียส

แปลง นิวตัน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 นิวตัน = 3.030303 เซลเซียสในหน้านี้
1 นิวตัน = 37.454545 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 นิวตัน = 276.180303 เคลวินไปที่หน้า
1 นิวตัน = 497.124545 แรงคินไปที่หน้า
1 นิวตัน = 145.454545 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 นิวตัน = 2.424242 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 นิวตัน = 9.090909 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม