แปลง แรงคิน เป็น นิวตัน

ป้อนจำนวนของ แรงคิน เพื่อแปลงไปยัง นิวตัน

ผลลัพธ์

1 แรงคิน เท่ากับกี่ นิวตัน

1 แรงคิน = -89.956167 นิวตัน

1 แรงคิน เท่ากับ -89.956167 นิวตัน

สูตรการแปลง

°Ré = (°R − 491.67) × 1160

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก นิวตัน (°Ré) เป็น แรงคิน (°R) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°Ré = (°R − 491.67) × 1160
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°Ré = (1 − 491.67) × 1160
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°Ré = -89.956167

ดังนั้น 1 แรงคิน มีค่าเท่ากับ -89.956167 นิวตัน

แปลง แรงคิน เป็น นิวตัน

แรงคินนิวตัน
1 แรงคิน-89.956167 นิวตัน
2 แรงคิน-89.772833 นิวตัน
5 แรงคิน-89.222833 นิวตัน
10 แรงคิน-88.306167 นิวตัน
20 แรงคิน-86.472833 นิวตัน
50 แรงคิน-80.972833 นิวตัน
100 แรงคิน-71.806167 นิวตัน
500 แรงคิน1.527167 นิวตัน
1000 แรงคิน93.193833 นิวตัน
5000 แรงคิน826.527167 นิวตัน
10000 แรงคิน1,743.193833 นิวตัน
50000 แรงคิน9,076.527167 นิวตัน

แปลง นิวตัน เป็น แรงคิน

นิวตันแรงคิน
1 นิวตัน497.124545 แรงคิน
2 นิวตัน502.579091 แรงคิน
5 นิวตัน518.942727 แรงคิน
10 นิวตัน546.215455 แรงคิน
20 นิวตัน600.760909 แรงคิน
50 นิวตัน764.397273 แรงคิน
100 นิวตัน1,037.124545 แรงคิน
500 นิวตัน3,218.942727 แรงคิน
1000 นิวตัน5,946.215455 แรงคิน
5000 นิวตัน27,764.397273 แรงคิน
10000 นิวตัน55,037.124545 แรงคิน
50000 นิวตัน273,218.942727 แรงคิน

ตารางการแปลง แรงคิน เป็น นิวตัน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง แรงคิน เป็น นิวตัน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

แรงคินนิวตัน
1 แรงคิน-89.956167 นิวตัน
490 แรงคิน-0.306167 นิวตัน
492 แรงคิน0.0605 นิวตัน
494 แรงคิน0.427167 นิวตัน
496 แรงคิน0.793833 นิวตัน
498 แรงคิน1.1605 นิวตัน
500 แรงคิน1.527167 นิวตัน
502 แรงคิน1.893833 นิวตัน
504 แรงคิน2.2605 นิวตัน
506 แรงคิน2.627167 นิวตัน
508 แรงคิน2.993833 นิวตัน
510 แรงคิน3.3605 นิวตัน
512 แรงคิน3.727167 นิวตัน
514 แรงคิน4.093833 นิวตัน
516 แรงคิน4.4605 นิวตัน
518 แรงคิน4.827167 นิวตัน
520 แรงคิน5.193833 นิวตัน
522 แรงคิน5.5605 นิวตัน
524 แรงคิน5.927167 นิวตัน
526 แรงคิน6.293833 นิวตัน
528 แรงคิน6.6605 นิวตัน
530 แรงคิน7.027167 นิวตัน
532 แรงคิน7.393833 นิวตัน
534 แรงคิน7.7605 นิวตัน
536 แรงคิน8.127167 นิวตัน
538 แรงคิน8.493833 นิวตัน
540 แรงคิน8.8605 นิวตัน
542 แรงคิน9.227167 นิวตัน
544 แรงคิน9.593833 นิวตัน
546 แรงคิน9.9605 นิวตัน
548 แรงคิน10.327167 นิวตัน
550 แรงคิน10.693833 นิวตัน
552 แรงคิน11.0605 นิวตัน
554 แรงคิน11.427167 นิวตัน
556 แรงคิน11.793833 นิวตัน
558 แรงคิน12.1605 นิวตัน
560 แรงคิน12.527167 นิวตัน
562 แรงคิน12.893833 นิวตัน
564 แรงคิน13.2605 นิวตัน
566 แรงคิน13.627167 นิวตัน
568 แรงคิน13.993833 นิวตัน
570 แรงคิน14.3605 นิวตัน
572 แรงคิน14.727167 นิวตัน
574 แรงคิน15.093833 นิวตัน
576 แรงคิน15.4605 นิวตัน
578 แรงคิน15.827167 นิวตัน
580 แรงคิน16.193833 นิวตัน
582 แรงคิน16.5605 นิวตัน
584 แรงคิน16.927167 นิวตัน
586 แรงคิน17.293833 นิวตัน
588 แรงคิน17.6605 นิวตัน
590 แรงคิน18.027167 นิวตัน
592 แรงคิน18.393833 นิวตัน
594 แรงคิน18.7605 นิวตัน
596 แรงคิน19.127167 นิวตัน
598 แรงคิน19.493833 นิวตัน
600 แรงคิน19.8605 นิวตัน
602 แรงคิน20.227167 นิวตัน
604 แรงคิน20.593833 นิวตัน
606 แรงคิน20.9605 นิวตัน
608 แรงคิน21.327167 นิวตัน
610 แรงคิน21.693833 นิวตัน
612 แรงคิน22.0605 นิวตัน
614 แรงคิน22.427167 นิวตัน
616 แรงคิน22.793833 นิวตัน
618 แรงคิน23.1605 นิวตัน
620 แรงคิน23.527167 นิวตัน
622 แรงคิน23.893833 นิวตัน
624 แรงคิน24.2605 นิวตัน
626 แรงคิน24.627167 นิวตัน
628 แรงคิน24.993833 นิวตัน
630 แรงคิน25.3605 นิวตัน
632 แรงคิน25.727167 นิวตัน
634 แรงคิน26.093833 นิวตัน
636 แรงคิน26.4605 นิวตัน
638 แรงคิน26.827167 นิวตัน
640 แรงคิน27.193833 นิวตัน
642 แรงคิน27.5605 นิวตัน
644 แรงคิน27.927167 นิวตัน
646 แรงคิน28.293833 นิวตัน
648 แรงคิน28.6605 นิวตัน
650 แรงคิน29.027167 นิวตัน
652 แรงคิน29.393833 นิวตัน
654 แรงคิน29.7605 นิวตัน
656 แรงคิน30.127167 นิวตัน
658 แรงคิน30.493833 นิวตัน
660 แรงคิน30.8605 นิวตัน
662 แรงคิน31.227167 นิวตัน
664 แรงคิน31.593833 นิวตัน
666 แรงคิน31.9605 นิวตัน
668 แรงคิน32.327167 นิวตัน
670 แรงคิน32.693833 นิวตัน
672 แรงคิน33.0605 นิวตัน

แปลง แรงคิน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 แรงคิน = -272.594444 เซลเซียสไปที่หน้า
1 แรงคิน = -458.67 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 แรงคิน = 0.555556 เคลวินไปที่หน้า
1 แรงคิน = 558.891667 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 แรงคิน = -89.956167 นิวตันในหน้านี้
1 แรงคิน = -218.075556 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 แรงคิน = -135.612083 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม