แปลง เคลวิน เป็น แรงคิน

ป้อนจำนวนของ เคลวิน เพื่อแปลงไปยัง แรงคิน

ผลลัพธ์

1 เคลวิน เท่ากับกี่ แรงคิน

1 เคลวิน = 1.8 แรงคิน

1 เคลวิน เท่ากับ 1.8 แรงคิน

สูตรการแปลง

°R = K × 95

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก แรงคิน (°R) เป็น เคลวิน (K) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°R = K × 95
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°R = 1 × 95
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°R = 1.8

ดังนั้น 1 เคลวิน มีค่าเท่ากับ 1.8 แรงคิน

แปลง เคลวิน เป็น แรงคิน

เคลวินแรงคิน
1 เคลวิน1.8 แรงคิน
2 เคลวิน3.6 แรงคิน
5 เคลวิน9 แรงคิน
10 เคลวิน18 แรงคิน
20 เคลวิน36 แรงคิน
50 เคลวิน90 แรงคิน
100 เคลวิน180 แรงคิน
500 เคลวิน900 แรงคิน
1000 เคลวิน1,800 แรงคิน
5000 เคลวิน9,000 แรงคิน
10000 เคลวิน18,000 แรงคิน
50000 เคลวิน90,000 แรงคิน

แปลง แรงคิน เป็น เคลวิน

แรงคินเคลวิน
1 แรงคิน0.555556 เคลวิน
2 แรงคิน1.111111 เคลวิน
5 แรงคิน2.777778 เคลวิน
10 แรงคิน5.555556 เคลวิน
20 แรงคิน11.111111 เคลวิน
50 แรงคิน27.777778 เคลวิน
100 แรงคิน55.555556 เคลวิน
500 แรงคิน277.777778 เคลวิน
1000 แรงคิน555.555556 เคลวิน
5000 แรงคิน2,777.777778 เคลวิน
10000 แรงคิน5,555.555556 เคลวิน
50000 แรงคิน27,777.777778 เคลวิน

ตารางการแปลง เคลวิน เป็น แรงคิน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง เคลวิน เป็น แรงคิน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

เคลวินแรงคิน
1 เคลวิน1.8 แรงคิน
273 เคลวิน491.4 แรงคิน
274 เคลวิน493.2 แรงคิน
275 เคลวิน495 แรงคิน
276 เคลวิน496.8 แรงคิน
277 เคลวิน498.6 แรงคิน
278 เคลวิน500.4 แรงคิน
279 เคลวิน502.2 แรงคิน
280 เคลวิน504 แรงคิน
281 เคลวิน505.8 แรงคิน
282 เคลวิน507.6 แรงคิน
283 เคลวิน509.4 แรงคิน
284 เคลวิน511.2 แรงคิน
285 เคลวิน513 แรงคิน
286 เคลวิน514.8 แรงคิน
287 เคลวิน516.6 แรงคิน
288 เคลวิน518.4 แรงคิน
289 เคลวิน520.2 แรงคิน
290 เคลวิน522 แรงคิน
291 เคลวิน523.8 แรงคิน
292 เคลวิน525.6 แรงคิน
293 เคลวิน527.4 แรงคิน
294 เคลวิน529.2 แรงคิน
295 เคลวิน531 แรงคิน
296 เคลวิน532.8 แรงคิน
297 เคลวิน534.6 แรงคิน
298 เคลวิน536.4 แรงคิน
299 เคลวิน538.2 แรงคิน
300 เคลวิน540 แรงคิน
301 เคลวิน541.8 แรงคิน
302 เคลวิน543.6 แรงคิน
303 เคลวิน545.4 แรงคิน
304 เคลวิน547.2 แรงคิน
305 เคลวิน549 แรงคิน
306 เคลวิน550.8 แรงคิน
307 เคลวิน552.6 แรงคิน
308 เคลวิน554.4 แรงคิน
309 เคลวิน556.2 แรงคิน
310 เคลวิน558 แรงคิน
311 เคลวิน559.8 แรงคิน
312 เคลวิน561.6 แรงคิน
313 เคลวิน563.4 แรงคิน
314 เคลวิน565.2 แรงคิน
315 เคลวิน567 แรงคิน
316 เคลวิน568.8 แรงคิน
317 เคลวิน570.6 แรงคิน
318 เคลวิน572.4 แรงคิน
319 เคลวิน574.2 แรงคิน
320 เคลวิน576 แรงคิน
321 เคลวิน577.8 แรงคิน
322 เคลวิน579.6 แรงคิน
323 เคลวิน581.4 แรงคิน
324 เคลวิน583.2 แรงคิน
325 เคลวิน585 แรงคิน
326 เคลวิน586.8 แรงคิน
327 เคลวิน588.6 แรงคิน
328 เคลวิน590.4 แรงคิน
329 เคลวิน592.2 แรงคิน
330 เคลวิน594 แรงคิน
331 เคลวิน595.8 แรงคิน
332 เคลวิน597.6 แรงคิน
333 เคลวิน599.4 แรงคิน
334 เคลวิน601.2 แรงคิน
335 เคลวิน603 แรงคิน
336 เคลวิน604.8 แรงคิน
337 เคลวิน606.6 แรงคิน
338 เคลวิน608.4 แรงคิน
339 เคลวิน610.2 แรงคิน
340 เคลวิน612 แรงคิน
341 เคลวิน613.8 แรงคิน
342 เคลวิน615.6 แรงคิน
343 เคลวิน617.4 แรงคิน
344 เคลวิน619.2 แรงคิน
345 เคลวิน621 แรงคิน
346 เคลวิน622.8 แรงคิน
347 เคลวิน624.6 แรงคิน
348 เคลวิน626.4 แรงคิน
349 เคลวิน628.2 แรงคิน
350 เคลวิน630 แรงคิน
351 เคลวิน631.8 แรงคิน
352 เคลวิน633.6 แรงคิน
353 เคลวิน635.4 แรงคิน
354 เคลวิน637.2 แรงคิน
355 เคลวิน639 แรงคิน
356 เคลวิน640.8 แรงคิน
357 เคลวิน642.6 แรงคิน
358 เคลวิน644.4 แรงคิน
359 เคลวิน646.2 แรงคิน
360 เคลวิน648 แรงคิน
361 เคลวิน649.8 แรงคิน
362 เคลวิน651.6 แรงคิน
363 เคลวิน653.4 แรงคิน
364 เคลวิน655.2 แรงคิน
365 เคลวิน657 แรงคิน
366 เคลวิน658.8 แรงคิน
367 เคลวิน660.6 แรงคิน
368 เคลวิน662.4 แรงคิน
369 เคลวิน664.2 แรงคิน
370 เคลวิน666 แรงคิน
371 เคลวิน667.8 แรงคิน
372 เคลวิน669.6 แรงคิน
373 เคลวิน671.4 แรงคิน

แปลง เคลวิน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 เคลวิน = -272.15 เซลเซียสไปที่หน้า
1 เคลวิน = -457.87 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 เคลวิน = 1.8 แรงคินในหน้านี้
1 เคลวิน = 558.225 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 เคลวิน = -89.8095 นิวตันไปที่หน้า
1 เคลวิน = -217.72 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 เคลวิน = -135.37875 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม