แปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น เคลวิน

ป้อนจำนวนของ ฟาเรนไฮต์ เพื่อแปลงไปยัง เคลวิน

ผลลัพธ์

1 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับกี่ เคลวิน

1 ฟาเรนไฮต์ = 255.927778 เคลวิน

1 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 255.927778 เคลวิน

สูตรการแปลง

K = (°F + 459.67) × 59

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เคลวิน (K) เป็น ฟาเรนไฮต์ (°F) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรK = (°F + 459.67) × 59
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรK = (1 + 459.67) × 59
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์K = 255.927778

ดังนั้น 1 ฟาเรนไฮต์ มีค่าเท่ากับ 255.927778 เคลวิน

แปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น เคลวิน

ฟาเรนไฮต์เคลวิน
1 ฟาเรนไฮต์255.927778 เคลวิน
2 ฟาเรนไฮต์256.483333 เคลวิน
5 ฟาเรนไฮต์258.15 เคลวิน
10 ฟาเรนไฮต์260.927778 เคลวิน
20 ฟาเรนไฮต์266.483333 เคลวิน
50 ฟาเรนไฮต์283.15 เคลวิน
100 ฟาเรนไฮต์310.927778 เคลวิน
500 ฟาเรนไฮต์533.15 เคลวิน
1000 ฟาเรนไฮต์810.927778 เคลวิน
5000 ฟาเรนไฮต์3,033.15 เคลวิน
10000 ฟาเรนไฮต์5,810.927778 เคลวิน
50000 ฟาเรนไฮต์28,033.15 เคลวิน

แปลง เคลวิน เป็น ฟาเรนไฮต์

เคลวินฟาเรนไฮต์
1 เคลวิน-457.87 ฟาเรนไฮต์
2 เคลวิน-456.07 ฟาเรนไฮต์
5 เคลวิน-450.67 ฟาเรนไฮต์
10 เคลวิน-441.67 ฟาเรนไฮต์
20 เคลวิน-423.67 ฟาเรนไฮต์
50 เคลวิน-369.67 ฟาเรนไฮต์
100 เคลวิน-279.67 ฟาเรนไฮต์
500 เคลวิน440.33 ฟาเรนไฮต์
1000 เคลวิน1,340.33 ฟาเรนไฮต์
5000 เคลวิน8,540.33 ฟาเรนไฮต์
10000 เคลวิน17,540.33 ฟาเรนไฮต์
50000 เคลวิน89,540.33 ฟาเรนไฮต์

ตารางการแปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น เคลวิน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น เคลวิน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟาเรนไฮต์เคลวิน
0 ฟาเรนไฮต์255.372222 เคลวิน
1 ฟาเรนไฮต์255.927778 เคลวิน
2 ฟาเรนไฮต์256.483333 เคลวิน
4 ฟาเรนไฮต์257.594444 เคลวิน
6 ฟาเรนไฮต์258.705556 เคลวิน
8 ฟาเรนไฮต์259.816667 เคลวิน
10 ฟาเรนไฮต์260.927778 เคลวิน
12 ฟาเรนไฮต์262.038889 เคลวิน
14 ฟาเรนไฮต์263.15 เคลวิน
16 ฟาเรนไฮต์264.261111 เคลวิน
18 ฟาเรนไฮต์265.372222 เคลวิน
20 ฟาเรนไฮต์266.483333 เคลวิน
22 ฟาเรนไฮต์267.594444 เคลวิน
24 ฟาเรนไฮต์268.705556 เคลวิน
26 ฟาเรนไฮต์269.816667 เคลวิน
28 ฟาเรนไฮต์270.927778 เคลวิน
30 ฟาเรนไฮต์272.038889 เคลวิน
32 ฟาเรนไฮต์273.15 เคลวิน
34 ฟาเรนไฮต์274.261111 เคลวิน
36 ฟาเรนไฮต์275.372222 เคลวิน
38 ฟาเรนไฮต์276.483333 เคลวิน
40 ฟาเรนไฮต์277.594444 เคลวิน
42 ฟาเรนไฮต์278.705556 เคลวิน
44 ฟาเรนไฮต์279.816667 เคลวิน
46 ฟาเรนไฮต์280.927778 เคลวิน
48 ฟาเรนไฮต์282.038889 เคลวิน
50 ฟาเรนไฮต์283.15 เคลวิน
52 ฟาเรนไฮต์284.261111 เคลวิน
54 ฟาเรนไฮต์285.372222 เคลวิน
56 ฟาเรนไฮต์286.483333 เคลวิน
58 ฟาเรนไฮต์287.594444 เคลวิน
60 ฟาเรนไฮต์288.705556 เคลวิน
62 ฟาเรนไฮต์289.816667 เคลวิน
64 ฟาเรนไฮต์290.927778 เคลวิน
66 ฟาเรนไฮต์292.038889 เคลวิน
68 ฟาเรนไฮต์293.15 เคลวิน
70 ฟาเรนไฮต์294.261111 เคลวิน
72 ฟาเรนไฮต์295.372222 เคลวิน
74 ฟาเรนไฮต์296.483333 เคลวิน
76 ฟาเรนไฮต์297.594444 เคลวิน
78 ฟาเรนไฮต์298.705556 เคลวิน
80 ฟาเรนไฮต์299.816667 เคลวิน
82 ฟาเรนไฮต์300.927778 เคลวิน
84 ฟาเรนไฮต์302.038889 เคลวิน
86 ฟาเรนไฮต์303.15 เคลวิน
88 ฟาเรนไฮต์304.261111 เคลวิน
90 ฟาเรนไฮต์305.372222 เคลวิน
92 ฟาเรนไฮต์306.483333 เคลวิน
94 ฟาเรนไฮต์307.594444 เคลวิน
96 ฟาเรนไฮต์308.705556 เคลวิน
98 ฟาเรนไฮต์309.816667 เคลวิน
100 ฟาเรนไฮต์310.927778 เคลวิน
102 ฟาเรนไฮต์312.038889 เคลวิน
104 ฟาเรนไฮต์313.15 เคลวิน
106 ฟาเรนไฮต์314.261111 เคลวิน
108 ฟาเรนไฮต์315.372222 เคลวิน
110 ฟาเรนไฮต์316.483333 เคลวิน
112 ฟาเรนไฮต์317.594444 เคลวิน
114 ฟาเรนไฮต์318.705556 เคลวิน
116 ฟาเรนไฮต์319.816667 เคลวิน
118 ฟาเรนไฮต์320.927778 เคลวิน
120 ฟาเรนไฮต์322.038889 เคลวิน
122 ฟาเรนไฮต์323.15 เคลวิน
124 ฟาเรนไฮต์324.261111 เคลวิน
126 ฟาเรนไฮต์325.372222 เคลวิน
128 ฟาเรนไฮต์326.483333 เคลวิน
130 ฟาเรนไฮต์327.594444 เคลวิน
132 ฟาเรนไฮต์328.705556 เคลวิน
134 ฟาเรนไฮต์329.816667 เคลวิน
136 ฟาเรนไฮต์330.927778 เคลวิน
138 ฟาเรนไฮต์332.038889 เคลวิน
140 ฟาเรนไฮต์333.15 เคลวิน
142 ฟาเรนไฮต์334.261111 เคลวิน
144 ฟาเรนไฮต์335.372222 เคลวิน
146 ฟาเรนไฮต์336.483333 เคลวิน
148 ฟาเรนไฮต์337.594444 เคลวิน
150 ฟาเรนไฮต์338.705556 เคลวิน
152 ฟาเรนไฮต์339.816667 เคลวิน
154 ฟาเรนไฮต์340.927778 เคลวิน
156 ฟาเรนไฮต์342.038889 เคลวิน
158 ฟาเรนไฮต์343.15 เคลวิน
160 ฟาเรนไฮต์344.261111 เคลวิน
162 ฟาเรนไฮต์345.372222 เคลวิน
164 ฟาเรนไฮต์346.483333 เคลวิน
166 ฟาเรนไฮต์347.594444 เคลวิน
168 ฟาเรนไฮต์348.705556 เคลวิน
170 ฟาเรนไฮต์349.816667 เคลวิน
172 ฟาเรนไฮต์350.927778 เคลวิน
174 ฟาเรนไฮต์352.038889 เคลวิน
176 ฟาเรนไฮต์353.15 เคลวิน
178 ฟาเรนไฮต์354.261111 เคลวิน
180 ฟาเรนไฮต์355.372222 เคลวิน
182 ฟาเรนไฮต์356.483333 เคลวิน
184 ฟาเรนไฮต์357.594444 เคลวิน
186 ฟาเรนไฮต์358.705556 เคลวิน
188 ฟาเรนไฮต์359.816667 เคลวิน
190 ฟาเรนไฮต์360.927778 เคลวิน
192 ฟาเรนไฮต์362.038889 เคลวิน
194 ฟาเรนไฮต์363.15 เคลวิน
196 ฟาเรนไฮต์364.261111 เคลวิน
198 ฟาเรนไฮต์365.372222 เคลวิน
200 ฟาเรนไฮต์366.483333 เคลวิน
202 ฟาเรนไฮต์367.594444 เคลวิน
204 ฟาเรนไฮต์368.705556 เคลวิน
206 ฟาเรนไฮต์369.816667 เคลวิน
208 ฟาเรนไฮต์370.927778 เคลวิน
210 ฟาเรนไฮต์372.038889 เคลวิน
212 ฟาเรนไฮต์373.15 เคลวิน
214 ฟาเรนไฮต์374.261111 เคลวิน
216 ฟาเรนไฮต์375.372222 เคลวิน
218 ฟาเรนไฮต์376.483333 เคลวิน
220 ฟาเรนไฮต์377.594444 เคลวิน

แปลง ฟาเรนไฮต์ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟาเรนไฮต์ = -17.222222 เซลเซียสไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = 255.927778 เคลวินในหน้านี้
1 ฟาเรนไฮต์ = 460.67 แรงคินไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = 175.833333 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = -5.683333 นิวตันไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = -13.777778 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = -1.541667 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม