แปลง แรงคิน เป็น ฟาเรนไฮต์

ป้อนจำนวนของ แรงคิน เพื่อแปลงไปยัง ฟาเรนไฮต์

ผลลัพธ์

1 แรงคิน เท่ากับกี่ ฟาเรนไฮต์

1 แรงคิน = -458.67 ฟาเรนไฮต์

1 แรงคิน เท่ากับ -458.67 ฟาเรนไฮต์

สูตรการแปลง

°F = °R − 459.67

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ฟาเรนไฮต์ (°F) เป็น แรงคิน (°R) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°F = °R − 459.67
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°F = 1 − 459.67
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°F = -458.67

ดังนั้น 1 แรงคิน มีค่าเท่ากับ -458.67 ฟาเรนไฮต์

แปลง แรงคิน เป็น ฟาเรนไฮต์

แรงคินฟาเรนไฮต์
1 แรงคิน-458.67 ฟาเรนไฮต์
2 แรงคิน-457.67 ฟาเรนไฮต์
5 แรงคิน-454.67 ฟาเรนไฮต์
10 แรงคิน-449.67 ฟาเรนไฮต์
20 แรงคิน-439.67 ฟาเรนไฮต์
50 แรงคิน-409.67 ฟาเรนไฮต์
100 แรงคิน-359.67 ฟาเรนไฮต์
500 แรงคิน40.33 ฟาเรนไฮต์
1000 แรงคิน540.33 ฟาเรนไฮต์
5000 แรงคิน4,540.33 ฟาเรนไฮต์
10000 แรงคิน9,540.33 ฟาเรนไฮต์
50000 แรงคิน49,540.33 ฟาเรนไฮต์

แปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น แรงคิน

ฟาเรนไฮต์แรงคิน
1 ฟาเรนไฮต์460.67 แรงคิน
2 ฟาเรนไฮต์461.67 แรงคิน
5 ฟาเรนไฮต์464.67 แรงคิน
10 ฟาเรนไฮต์469.67 แรงคิน
20 ฟาเรนไฮต์479.67 แรงคิน
50 ฟาเรนไฮต์509.67 แรงคิน
100 ฟาเรนไฮต์559.67 แรงคิน
500 ฟาเรนไฮต์959.67 แรงคิน
1000 ฟาเรนไฮต์1,459.67 แรงคิน
5000 ฟาเรนไฮต์5,459.67 แรงคิน
10000 ฟาเรนไฮต์10,459.67 แรงคิน
50000 ฟาเรนไฮต์50,459.67 แรงคิน

ตารางการแปลง แรงคิน เป็น ฟาเรนไฮต์

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง แรงคิน เป็น ฟาเรนไฮต์ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

แรงคินฟาเรนไฮต์
1 แรงคิน-458.67 ฟาเรนไฮต์
490 แรงคิน30.33 ฟาเรนไฮต์
492 แรงคิน32.33 ฟาเรนไฮต์
494 แรงคิน34.33 ฟาเรนไฮต์
496 แรงคิน36.33 ฟาเรนไฮต์
498 แรงคิน38.33 ฟาเรนไฮต์
500 แรงคิน40.33 ฟาเรนไฮต์
502 แรงคิน42.33 ฟาเรนไฮต์
504 แรงคิน44.33 ฟาเรนไฮต์
506 แรงคิน46.33 ฟาเรนไฮต์
508 แรงคิน48.33 ฟาเรนไฮต์
510 แรงคิน50.33 ฟาเรนไฮต์
512 แรงคิน52.33 ฟาเรนไฮต์
514 แรงคิน54.33 ฟาเรนไฮต์
516 แรงคิน56.33 ฟาเรนไฮต์
518 แรงคิน58.33 ฟาเรนไฮต์
520 แรงคิน60.33 ฟาเรนไฮต์
522 แรงคิน62.33 ฟาเรนไฮต์
524 แรงคิน64.33 ฟาเรนไฮต์
526 แรงคิน66.33 ฟาเรนไฮต์
528 แรงคิน68.33 ฟาเรนไฮต์
530 แรงคิน70.33 ฟาเรนไฮต์
532 แรงคิน72.33 ฟาเรนไฮต์
534 แรงคิน74.33 ฟาเรนไฮต์
536 แรงคิน76.33 ฟาเรนไฮต์
538 แรงคิน78.33 ฟาเรนไฮต์
540 แรงคิน80.33 ฟาเรนไฮต์
542 แรงคิน82.33 ฟาเรนไฮต์
544 แรงคิน84.33 ฟาเรนไฮต์
546 แรงคิน86.33 ฟาเรนไฮต์
548 แรงคิน88.33 ฟาเรนไฮต์
550 แรงคิน90.33 ฟาเรนไฮต์
552 แรงคิน92.33 ฟาเรนไฮต์
554 แรงคิน94.33 ฟาเรนไฮต์
556 แรงคิน96.33 ฟาเรนไฮต์
558 แรงคิน98.33 ฟาเรนไฮต์
560 แรงคิน100.33 ฟาเรนไฮต์
562 แรงคิน102.33 ฟาเรนไฮต์
564 แรงคิน104.33 ฟาเรนไฮต์
566 แรงคิน106.33 ฟาเรนไฮต์
568 แรงคิน108.33 ฟาเรนไฮต์
570 แรงคิน110.33 ฟาเรนไฮต์
572 แรงคิน112.33 ฟาเรนไฮต์
574 แรงคิน114.33 ฟาเรนไฮต์
576 แรงคิน116.33 ฟาเรนไฮต์
578 แรงคิน118.33 ฟาเรนไฮต์
580 แรงคิน120.33 ฟาเรนไฮต์
582 แรงคิน122.33 ฟาเรนไฮต์
584 แรงคิน124.33 ฟาเรนไฮต์
586 แรงคิน126.33 ฟาเรนไฮต์
588 แรงคิน128.33 ฟาเรนไฮต์
590 แรงคิน130.33 ฟาเรนไฮต์
592 แรงคิน132.33 ฟาเรนไฮต์
594 แรงคิน134.33 ฟาเรนไฮต์
596 แรงคิน136.33 ฟาเรนไฮต์
598 แรงคิน138.33 ฟาเรนไฮต์
600 แรงคิน140.33 ฟาเรนไฮต์
602 แรงคิน142.33 ฟาเรนไฮต์
604 แรงคิน144.33 ฟาเรนไฮต์
606 แรงคิน146.33 ฟาเรนไฮต์
608 แรงคิน148.33 ฟาเรนไฮต์
610 แรงคิน150.33 ฟาเรนไฮต์
612 แรงคิน152.33 ฟาเรนไฮต์
614 แรงคิน154.33 ฟาเรนไฮต์
616 แรงคิน156.33 ฟาเรนไฮต์
618 แรงคิน158.33 ฟาเรนไฮต์
620 แรงคิน160.33 ฟาเรนไฮต์
622 แรงคิน162.33 ฟาเรนไฮต์
624 แรงคิน164.33 ฟาเรนไฮต์
626 แรงคิน166.33 ฟาเรนไฮต์
628 แรงคิน168.33 ฟาเรนไฮต์
630 แรงคิน170.33 ฟาเรนไฮต์
632 แรงคิน172.33 ฟาเรนไฮต์
634 แรงคิน174.33 ฟาเรนไฮต์
636 แรงคิน176.33 ฟาเรนไฮต์
638 แรงคิน178.33 ฟาเรนไฮต์
640 แรงคิน180.33 ฟาเรนไฮต์
642 แรงคิน182.33 ฟาเรนไฮต์
644 แรงคิน184.33 ฟาเรนไฮต์
646 แรงคิน186.33 ฟาเรนไฮต์
648 แรงคิน188.33 ฟาเรนไฮต์
650 แรงคิน190.33 ฟาเรนไฮต์
652 แรงคิน192.33 ฟาเรนไฮต์
654 แรงคิน194.33 ฟาเรนไฮต์
656 แรงคิน196.33 ฟาเรนไฮต์
658 แรงคิน198.33 ฟาเรนไฮต์
660 แรงคิน200.33 ฟาเรนไฮต์
662 แรงคิน202.33 ฟาเรนไฮต์
664 แรงคิน204.33 ฟาเรนไฮต์
666 แรงคิน206.33 ฟาเรนไฮต์
668 แรงคิน208.33 ฟาเรนไฮต์
670 แรงคิน210.33 ฟาเรนไฮต์
672 แรงคิน212.33 ฟาเรนไฮต์

แปลง แรงคิน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 แรงคิน = -272.594444 เซลเซียสไปที่หน้า
1 แรงคิน = -458.67 ฟาเรนไฮต์ในหน้านี้
1 แรงคิน = 0.555556 เคลวินไปที่หน้า
1 แรงคิน = 558.891667 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 แรงคิน = -89.956167 นิวตันไปที่หน้า
1 แรงคิน = -218.075556 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 แรงคิน = -135.612083 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม