แปลง แรงคิน เป็น เคลวิน

ป้อนจำนวนของ แรงคิน เพื่อแปลงไปยัง เคลวิน

ผลลัพธ์

1 แรงคิน เท่ากับกี่ เคลวิน

1 แรงคิน = 0.555556 เคลวิน

1 แรงคิน เท่ากับ 0.555556 เคลวิน

สูตรการแปลง

K = °R × 59

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เคลวิน (K) เป็น แรงคิน (°R) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรK = °R × 59
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรK = 1 × 59
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์K = 0.555556

ดังนั้น 1 แรงคิน มีค่าเท่ากับ 0.555556 เคลวิน

แปลง แรงคิน เป็น เคลวิน

แรงคินเคลวิน
1 แรงคิน0.555556 เคลวิน
2 แรงคิน1.111111 เคลวิน
5 แรงคิน2.777778 เคลวิน
10 แรงคิน5.555556 เคลวิน
20 แรงคิน11.111111 เคลวิน
50 แรงคิน27.777778 เคลวิน
100 แรงคิน55.555556 เคลวิน
500 แรงคิน277.777778 เคลวิน
1000 แรงคิน555.555556 เคลวิน
5000 แรงคิน2,777.777778 เคลวิน
10000 แรงคิน5,555.555556 เคลวิน
50000 แรงคิน27,777.777778 เคลวิน

แปลง เคลวิน เป็น แรงคิน

เคลวินแรงคิน
1 เคลวิน1.8 แรงคิน
2 เคลวิน3.6 แรงคิน
5 เคลวิน9 แรงคิน
10 เคลวิน18 แรงคิน
20 เคลวิน36 แรงคิน
50 เคลวิน90 แรงคิน
100 เคลวิน180 แรงคิน
500 เคลวิน900 แรงคิน
1000 เคลวิน1,800 แรงคิน
5000 เคลวิน9,000 แรงคิน
10000 เคลวิน18,000 แรงคิน
50000 เคลวิน90,000 แรงคิน

ตารางการแปลง แรงคิน เป็น เคลวิน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง แรงคิน เป็น เคลวิน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

แรงคินเคลวิน
1 แรงคิน0.555556 เคลวิน
490 แรงคิน272.222222 เคลวิน
492 แรงคิน273.333333 เคลวิน
494 แรงคิน274.444444 เคลวิน
496 แรงคิน275.555556 เคลวิน
498 แรงคิน276.666667 เคลวิน
500 แรงคิน277.777778 เคลวิน
502 แรงคิน278.888889 เคลวิน
504 แรงคิน280 เคลวิน
506 แรงคิน281.111111 เคลวิน
508 แรงคิน282.222222 เคลวิน
510 แรงคิน283.333333 เคลวิน
512 แรงคิน284.444444 เคลวิน
514 แรงคิน285.555556 เคลวิน
516 แรงคิน286.666667 เคลวิน
518 แรงคิน287.777778 เคลวิน
520 แรงคิน288.888889 เคลวิน
522 แรงคิน290 เคลวิน
524 แรงคิน291.111111 เคลวิน
526 แรงคิน292.222222 เคลวิน
528 แรงคิน293.333333 เคลวิน
530 แรงคิน294.444444 เคลวิน
532 แรงคิน295.555556 เคลวิน
534 แรงคิน296.666667 เคลวิน
536 แรงคิน297.777778 เคลวิน
538 แรงคิน298.888889 เคลวิน
540 แรงคิน300 เคลวิน
542 แรงคิน301.111111 เคลวิน
544 แรงคิน302.222222 เคลวิน
546 แรงคิน303.333333 เคลวิน
548 แรงคิน304.444444 เคลวิน
550 แรงคิน305.555556 เคลวิน
552 แรงคิน306.666667 เคลวิน
554 แรงคิน307.777778 เคลวิน
556 แรงคิน308.888889 เคลวิน
558 แรงคิน310 เคลวิน
560 แรงคิน311.111111 เคลวิน
562 แรงคิน312.222222 เคลวิน
564 แรงคิน313.333333 เคลวิน
566 แรงคิน314.444444 เคลวิน
568 แรงคิน315.555556 เคลวิน
570 แรงคิน316.666667 เคลวิน
572 แรงคิน317.777778 เคลวิน
574 แรงคิน318.888889 เคลวิน
576 แรงคิน320 เคลวิน
578 แรงคิน321.111111 เคลวิน
580 แรงคิน322.222222 เคลวิน
582 แรงคิน323.333333 เคลวิน
584 แรงคิน324.444444 เคลวิน
586 แรงคิน325.555556 เคลวิน
588 แรงคิน326.666667 เคลวิน
590 แรงคิน327.777778 เคลวิน
592 แรงคิน328.888889 เคลวิน
594 แรงคิน330 เคลวิน
596 แรงคิน331.111111 เคลวิน
598 แรงคิน332.222222 เคลวิน
600 แรงคิน333.333333 เคลวิน
602 แรงคิน334.444444 เคลวิน
604 แรงคิน335.555556 เคลวิน
606 แรงคิน336.666667 เคลวิน
608 แรงคิน337.777778 เคลวิน
610 แรงคิน338.888889 เคลวิน
612 แรงคิน340 เคลวิน
614 แรงคิน341.111111 เคลวิน
616 แรงคิน342.222222 เคลวิน
618 แรงคิน343.333333 เคลวิน
620 แรงคิน344.444444 เคลวิน
622 แรงคิน345.555556 เคลวิน
624 แรงคิน346.666667 เคลวิน
626 แรงคิน347.777778 เคลวิน
628 แรงคิน348.888889 เคลวิน
630 แรงคิน350 เคลวิน
632 แรงคิน351.111111 เคลวิน
634 แรงคิน352.222222 เคลวิน
636 แรงคิน353.333333 เคลวิน
638 แรงคิน354.444444 เคลวิน
640 แรงคิน355.555556 เคลวิน
642 แรงคิน356.666667 เคลวิน
644 แรงคิน357.777778 เคลวิน
646 แรงคิน358.888889 เคลวิน
648 แรงคิน360 เคลวิน
650 แรงคิน361.111111 เคลวิน
652 แรงคิน362.222222 เคลวิน
654 แรงคิน363.333333 เคลวิน
656 แรงคิน364.444444 เคลวิน
658 แรงคิน365.555556 เคลวิน
660 แรงคิน366.666667 เคลวิน
662 แรงคิน367.777778 เคลวิน
664 แรงคิน368.888889 เคลวิน
666 แรงคิน370 เคลวิน
668 แรงคิน371.111111 เคลวิน
670 แรงคิน372.222222 เคลวิน
672 แรงคิน373.333333 เคลวิน

แปลง แรงคิน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 แรงคิน = -272.594444 เซลเซียสไปที่หน้า
1 แรงคิน = -458.67 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 แรงคิน = 0.555556 เคลวินในหน้านี้
1 แรงคิน = 558.891667 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 แรงคิน = -89.956167 นิวตันไปที่หน้า
1 แรงคิน = -218.075556 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 แรงคิน = -135.612083 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม