แปลง โรเมอร์ เป็น แรงคิน

ป้อนจำนวนของ โรเมอร์ เพื่อแปลงไปยัง แรงคิน

ผลลัพธ์

1 โรเมอร์ เท่ากับกี่ แรงคิน

1 โรเมอร์ = 493.92 แรงคิน

1 โรเมอร์ เท่ากับ 493.92 แรงคิน

สูตรการแปลง

°R = °N × ​94 + 491.67

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก แรงคิน (°R) เป็น โรเมอร์ (°N) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°R = °N × ​94 + 491.67
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°R = 1 × ​94 + 491.67
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°R = 493.92

ดังนั้น 1 โรเมอร์ มีค่าเท่ากับ 493.92 แรงคิน

แปลง โรเมอร์ เป็น แรงคิน

โรเมอร์แรงคิน
1 โรเมอร์493.92 แรงคิน
2 โรเมอร์496.17 แรงคิน
5 โรเมอร์502.92 แรงคิน
10 โรเมอร์514.17 แรงคิน
20 โรเมอร์536.67 แรงคิน
50 โรเมอร์604.17 แรงคิน
100 โรเมอร์716.67 แรงคิน
500 โรเมอร์1,616.67 แรงคิน
1000 โรเมอร์2,741.67 แรงคิน
5000 โรเมอร์11,741.67 แรงคิน
10000 โรเมอร์22,991.67 แรงคิน
50000 โรเมอร์112,991.67 แรงคิน

แปลง แรงคิน เป็น โรเมอร์

แรงคินโรเมอร์
1 แรงคิน-218.075556 โรเมอร์
2 แรงคิน-217.631111 โรเมอร์
5 แรงคิน-216.297778 โรเมอร์
10 แรงคิน-214.075556 โรเมอร์
20 แรงคิน-209.631111 โรเมอร์
50 แรงคิน-196.297778 โรเมอร์
100 แรงคิน-174.075556 โรเมอร์
500 แรงคิน3.702222 โรเมอร์
1000 แรงคิน225.924444 โรเมอร์
5000 แรงคิน2,003.702222 โรเมอร์
10000 แรงคิน4,225.924444 โรเมอร์
50000 แรงคิน22,003.702222 โรเมอร์

ตารางการแปลง โรเมอร์ เป็น แรงคิน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง โรเมอร์ เป็น แรงคิน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

โรเมอร์แรงคิน
0 โรเมอร์491.67 แรงคิน
1 โรเมอร์493.92 แรงคิน
2 โรเมอร์496.17 แรงคิน
3 โรเมอร์498.42 แรงคิน
4 โรเมอร์500.67 แรงคิน
5 โรเมอร์502.92 แรงคิน
6 โรเมอร์505.17 แรงคิน
7 โรเมอร์507.42 แรงคิน
8 โรเมอร์509.67 แรงคิน
9 โรเมอร์511.92 แรงคิน
10 โรเมอร์514.17 แรงคิน
11 โรเมอร์516.42 แรงคิน
12 โรเมอร์518.67 แรงคิน
13 โรเมอร์520.92 แรงคิน
14 โรเมอร์523.17 แรงคิน
15 โรเมอร์525.42 แรงคิน
16 โรเมอร์527.67 แรงคิน
17 โรเมอร์529.92 แรงคิน
18 โรเมอร์532.17 แรงคิน
19 โรเมอร์534.42 แรงคิน
20 โรเมอร์536.67 แรงคิน
21 โรเมอร์538.92 แรงคิน
22 โรเมอร์541.17 แรงคิน
23 โรเมอร์543.42 แรงคิน
24 โรเมอร์545.67 แรงคิน
25 โรเมอร์547.92 แรงคิน
26 โรเมอร์550.17 แรงคิน
27 โรเมอร์552.42 แรงคิน
28 โรเมอร์554.67 แรงคิน
29 โรเมอร์556.92 แรงคิน
30 โรเมอร์559.17 แรงคิน
31 โรเมอร์561.42 แรงคิน
32 โรเมอร์563.67 แรงคิน
33 โรเมอร์565.92 แรงคิน
34 โรเมอร์568.17 แรงคิน
35 โรเมอร์570.42 แรงคิน
36 โรเมอร์572.67 แรงคิน
37 โรเมอร์574.92 แรงคิน
38 โรเมอร์577.17 แรงคิน
39 โรเมอร์579.42 แรงคิน
40 โรเมอร์581.67 แรงคิน
41 โรเมอร์583.92 แรงคิน
42 โรเมอร์586.17 แรงคิน
43 โรเมอร์588.42 แรงคิน
44 โรเมอร์590.67 แรงคิน
45 โรเมอร์592.92 แรงคิน
46 โรเมอร์595.17 แรงคิน
47 โรเมอร์597.42 แรงคิน
48 โรเมอร์599.67 แรงคิน
49 โรเมอร์601.92 แรงคิน
50 โรเมอร์604.17 แรงคิน
51 โรเมอร์606.42 แรงคิน
52 โรเมอร์608.67 แรงคิน
53 โรเมอร์610.92 แรงคิน
54 โรเมอร์613.17 แรงคิน
55 โรเมอร์615.42 แรงคิน
56 โรเมอร์617.67 แรงคิน
57 โรเมอร์619.92 แรงคิน
58 โรเมอร์622.17 แรงคิน
59 โรเมอร์624.42 แรงคิน
60 โรเมอร์626.67 แรงคิน
61 โรเมอร์628.92 แรงคิน
62 โรเมอร์631.17 แรงคิน
63 โรเมอร์633.42 แรงคิน
64 โรเมอร์635.67 แรงคิน
65 โรเมอร์637.92 แรงคิน
66 โรเมอร์640.17 แรงคิน
67 โรเมอร์642.42 แรงคิน
68 โรเมอร์644.67 แรงคิน
69 โรเมอร์646.92 แรงคิน
70 โรเมอร์649.17 แรงคิน
71 โรเมอร์651.42 แรงคิน
72 โรเมอร์653.67 แรงคิน
73 โรเมอร์655.92 แรงคิน
74 โรเมอร์658.17 แรงคิน
75 โรเมอร์660.42 แรงคิน
76 โรเมอร์662.67 แรงคิน
77 โรเมอร์664.92 แรงคิน
78 โรเมอร์667.17 แรงคิน
79 โรเมอร์669.42 แรงคิน
80 โรเมอร์671.67 แรงคิน
81 โรเมอร์673.92 แรงคิน
82 โรเมอร์676.17 แรงคิน
83 โรเมอร์678.42 แรงคิน
84 โรเมอร์680.67 แรงคิน
85 โรเมอร์682.92 แรงคิน
86 โรเมอร์685.17 แรงคิน
87 โรเมอร์687.42 แรงคิน
88 โรเมอร์689.67 แรงคิน
89 โรเมอร์691.92 แรงคิน
90 โรเมอร์694.17 แรงคิน
91 โรเมอร์696.42 แรงคิน
92 โรเมอร์698.67 แรงคิน
93 โรเมอร์700.92 แรงคิน
94 โรเมอร์703.17 แรงคิน
95 โรเมอร์705.42 แรงคิน
96 โรเมอร์707.67 แรงคิน
97 โรเมอร์709.92 แรงคิน
98 โรเมอร์712.17 แรงคิน
99 โรเมอร์714.42 แรงคิน
100 โรเมอร์716.67 แรงคิน

แปลง โรเมอร์ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 โรเมอร์ = 1.25 เซลเซียสไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 34.25 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 274.4 เคลวินไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 493.92 แรงคินในหน้านี้
1 โรเมอร์ = 148.125 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 0.4125 นิวตันไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 8.15625 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม