แปลง ดีไลล์ เป็น โรเมอร์

ป้อนจำนวนของ ดีไลล์ เพื่อแปลงไปยัง โรเมอร์

ผลลัพธ์

1 ดีไลล์ เท่ากับกี่ โรเมอร์

1 ดีไลล์ = 42.133333 โรเมอร์

1 ดีไลล์ เท่ากับ 42.133333 โรเมอร์

สูตรการแปลง

°N = 80 − °De × 815

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก โรเมอร์ (°N) เป็น ดีไลล์ (°De) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°N = 80 − °De × 815
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°N = 80 − 1 × 815
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°N = 42.133333

ดังนั้น 1 ดีไลล์ มีค่าเท่ากับ 42.133333 โรเมอร์

แปลง ดีไลล์ เป็น โรเมอร์

ดีไลล์โรเมอร์
1 ดีไลล์42.133333 โรเมอร์
2 ดีไลล์41.6 โรเมอร์
5 ดีไลล์40 โรเมอร์
10 ดีไลล์37.333333 โรเมอร์
20 ดีไลล์32 โรเมอร์
50 ดีไลล์16 โรเมอร์
100 ดีไลล์-10.666667 โรเมอร์
500 ดีไลล์-224 โรเมอร์
1000 ดีไลล์-490.666667 โรเมอร์
5000 ดีไลล์-2,624 โรเมอร์
10000 ดีไลล์-5,290.666667 โรเมอร์
50000 ดีไลล์-26,624 โรเมอร์

แปลง โรเมอร์ เป็น ดีไลล์

โรเมอร์ดีไลล์
1 โรเมอร์148.125 ดีไลล์
2 โรเมอร์146.25 ดีไลล์
5 โรเมอร์140.625 ดีไลล์
10 โรเมอร์131.25 ดีไลล์
20 โรเมอร์112.5 ดีไลล์
50 โรเมอร์56.25 ดีไลล์
100 โรเมอร์-37.5 ดีไลล์
500 โรเมอร์-787.5 ดีไลล์
1000 โรเมอร์-1,725 ดีไลล์
5000 โรเมอร์-9,225 ดีไลล์
10000 โรเมอร์-18,600 ดีไลล์
50000 โรเมอร์-93,600 ดีไลล์

ตารางการแปลง ดีไลล์ เป็น โรเมอร์

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ดีไลล์ เป็น โรเมอร์ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ดีไลล์โรเมอร์
150 ดีไลล์-37.333333 โรเมอร์
149 ดีไลล์-36.8 โรเมอร์
148 ดีไลล์-36.266667 โรเมอร์
147 ดีไลล์-35.733333 โรเมอร์
146 ดีไลล์-35.2 โรเมอร์
145 ดีไลล์-34.666667 โรเมอร์
144 ดีไลล์-34.133333 โรเมอร์
143 ดีไลล์-33.6 โรเมอร์
142 ดีไลล์-33.066667 โรเมอร์
141 ดีไลล์-32.533333 โรเมอร์
140 ดีไลล์-32 โรเมอร์
139 ดีไลล์-31.466667 โรเมอร์
138 ดีไลล์-30.933333 โรเมอร์
137 ดีไลล์-30.4 โรเมอร์
136 ดีไลล์-29.866667 โรเมอร์
135 ดีไลล์-29.333333 โรเมอร์
134 ดีไลล์-28.8 โรเมอร์
133 ดีไลล์-28.266667 โรเมอร์
132 ดีไลล์-27.733333 โรเมอร์
131 ดีไลล์-27.2 โรเมอร์
130 ดีไลล์-26.666667 โรเมอร์
129 ดีไลล์-26.133333 โรเมอร์
128 ดีไลล์-25.6 โรเมอร์
127 ดีไลล์-25.066667 โรเมอร์
126 ดีไลล์-24.533333 โรเมอร์
125 ดีไลล์-24 โรเมอร์
124 ดีไลล์-23.466667 โรเมอร์
123 ดีไลล์-22.933333 โรเมอร์
122 ดีไลล์-22.4 โรเมอร์
121 ดีไลล์-21.866667 โรเมอร์
120 ดีไลล์-21.333333 โรเมอร์
119 ดีไลล์-20.8 โรเมอร์
118 ดีไลล์-20.266667 โรเมอร์
117 ดีไลล์-19.733333 โรเมอร์
116 ดีไลล์-19.2 โรเมอร์
115 ดีไลล์-18.666667 โรเมอร์
114 ดีไลล์-18.133333 โรเมอร์
113 ดีไลล์-17.6 โรเมอร์
112 ดีไลล์-17.066667 โรเมอร์
111 ดีไลล์-16.533333 โรเมอร์
110 ดีไลล์-16 โรเมอร์
109 ดีไลล์-15.466667 โรเมอร์
108 ดีไลล์-14.933333 โรเมอร์
107 ดีไลล์-14.4 โรเมอร์
106 ดีไลล์-13.866667 โรเมอร์
105 ดีไลล์-13.333333 โรเมอร์
104 ดีไลล์-12.8 โรเมอร์
103 ดีไลล์-12.266667 โรเมอร์
102 ดีไลล์-11.733333 โรเมอร์
101 ดีไลล์-11.2 โรเมอร์
100 ดีไลล์-10.666667 โรเมอร์
99 ดีไลล์-10.133333 โรเมอร์
98 ดีไลล์-9.6 โรเมอร์
97 ดีไลล์-9.066667 โรเมอร์
96 ดีไลล์-8.533333 โรเมอร์
95 ดีไลล์-8 โรเมอร์
94 ดีไลล์-7.466667 โรเมอร์
93 ดีไลล์-6.933333 โรเมอร์
92 ดีไลล์-6.4 โรเมอร์
91 ดีไลล์-5.866667 โรเมอร์
90 ดีไลล์-5.333333 โรเมอร์
89 ดีไลล์-4.8 โรเมอร์
88 ดีไลล์-4.266667 โรเมอร์
87 ดีไลล์-3.733333 โรเมอร์
86 ดีไลล์-3.2 โรเมอร์
85 ดีไลล์-2.666667 โรเมอร์
84 ดีไลล์-2.133333 โรเมอร์
83 ดีไลล์-1.6 โรเมอร์
82 ดีไลล์-1.066667 โรเมอร์
81 ดีไลล์-0.533333 โรเมอร์
80 ดีไลล์0 โรเมอร์
79 ดีไลล์0.533333 โรเมอร์
78 ดีไลล์1.066667 โรเมอร์
77 ดีไลล์1.6 โรเมอร์
76 ดีไลล์2.133333 โรเมอร์
75 ดีไลล์2.666667 โรเมอร์
74 ดีไลล์3.2 โรเมอร์
73 ดีไลล์3.733333 โรเมอร์
72 ดีไลล์4.266667 โรเมอร์
71 ดีไลล์4.8 โรเมอร์
70 ดีไลล์5.333333 โรเมอร์
69 ดีไลล์5.866667 โรเมอร์
68 ดีไลล์6.4 โรเมอร์
67 ดีไลล์6.933333 โรเมอร์
66 ดีไลล์7.466667 โรเมอร์
65 ดีไลล์8 โรเมอร์
64 ดีไลล์8.533333 โรเมอร์
63 ดีไลล์9.066667 โรเมอร์
62 ดีไลล์9.6 โรเมอร์
61 ดีไลล์10.133333 โรเมอร์
60 ดีไลล์10.666667 โรเมอร์
59 ดีไลล์11.2 โรเมอร์
58 ดีไลล์11.733333 โรเมอร์
57 ดีไลล์12.266667 โรเมอร์
56 ดีไลล์12.8 โรเมอร์
55 ดีไลล์13.333333 โรเมอร์
54 ดีไลล์13.866667 โรเมอร์
53 ดีไลล์14.4 โรเมอร์
52 ดีไลล์14.933333 โรเมอร์
51 ดีไลล์15.466667 โรเมอร์
50 ดีไลล์16 โรเมอร์
49 ดีไลล์16.533333 โรเมอร์
48 ดีไลล์17.066667 โรเมอร์
47 ดีไลล์17.6 โรเมอร์
46 ดีไลล์18.133333 โรเมอร์
45 ดีไลล์18.666667 โรเมอร์
44 ดีไลล์19.2 โรเมอร์
43 ดีไลล์19.733333 โรเมอร์
42 ดีไลล์20.266667 โรเมอร์
41 ดีไลล์20.8 โรเมอร์
40 ดีไลล์21.333333 โรเมอร์
39 ดีไลล์21.866667 โรเมอร์
38 ดีไลล์22.4 โรเมอร์
37 ดีไลล์22.933333 โรเมอร์
36 ดีไลล์23.466667 โรเมอร์
35 ดีไลล์24 โรเมอร์
34 ดีไลล์24.533333 โรเมอร์
33 ดีไลล์25.066667 โรเมอร์
32 ดีไลล์25.6 โรเมอร์
31 ดีไลล์26.133333 โรเมอร์
30 ดีไลล์26.666667 โรเมอร์
29 ดีไลล์27.2 โรเมอร์
28 ดีไลล์27.733333 โรเมอร์
27 ดีไลล์28.266667 โรเมอร์
26 ดีไลล์28.8 โรเมอร์
25 ดีไลล์29.333333 โรเมอร์
24 ดีไลล์29.866667 โรเมอร์
23 ดีไลล์30.4 โรเมอร์
22 ดีไลล์30.933333 โรเมอร์
21 ดีไลล์31.466667 โรเมอร์
20 ดีไลล์32 โรเมอร์
19 ดีไลล์32.533333 โรเมอร์
18 ดีไลล์33.066667 โรเมอร์
17 ดีไลล์33.6 โรเมอร์
16 ดีไลล์34.133333 โรเมอร์
15 ดีไลล์34.666667 โรเมอร์
14 ดีไลล์35.2 โรเมอร์
13 ดีไลล์35.733333 โรเมอร์
12 ดีไลล์36.266667 โรเมอร์
11 ดีไลล์36.8 โรเมอร์
10 ดีไลล์37.333333 โรเมอร์
9 ดีไลล์37.866667 โรเมอร์
8 ดีไลล์38.4 โรเมอร์
7 ดีไลล์38.933333 โรเมอร์
6 ดีไลล์39.466667 โรเมอร์
5 ดีไลล์40 โรเมอร์
4 ดีไลล์40.533333 โรเมอร์
3 ดีไลล์41.066667 โรเมอร์
2 ดีไลล์41.6 โรเมอร์
0 ดีไลล์42.666667 โรเมอร์

แปลง ดีไลล์ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ดีไลล์ = 66 เซลเซียสไปที่หน้า
1 ดีไลล์ = 253.2 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 ดีไลล์ = 248.1 เคลวินไปที่หน้า
1 ดีไลล์ = 804.804 แรงคินไปที่หน้า
1 ดีไลล์ = 7.04 นิวตันไปที่หน้า
1 ดีไลล์ = 42.133333 โรเมอร์ในหน้านี้
1 ดีไลล์ = 20.65 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม