แปลง โรเมอร์ เป็น ดีไลล์

ป้อนจำนวนของ โรเมอร์ เพื่อแปลงไปยัง ดีไลล์

ผลลัพธ์

1 โรเมอร์ เท่ากับกี่ ดีไลล์

1 โรเมอร์ = 148.125 ดีไลล์

1 โรเมอร์ เท่ากับ 148.125 ดีไลล์

สูตรการแปลง

°De = (80 − °N) × ​153

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ดีไลล์ (°De) เป็น โรเมอร์ (°N) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°De = (80 − °N) × ​153
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°De = (80 − 1) × ​153
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°De = 148.125

ดังนั้น 1 โรเมอร์ มีค่าเท่ากับ 148.125 ดีไลล์

แปลง โรเมอร์ เป็น ดีไลล์

โรเมอร์ดีไลล์
1 โรเมอร์148.125 ดีไลล์
2 โรเมอร์146.25 ดีไลล์
5 โรเมอร์140.625 ดีไลล์
10 โรเมอร์131.25 ดีไลล์
20 โรเมอร์112.5 ดีไลล์
50 โรเมอร์56.25 ดีไลล์
100 โรเมอร์-37.5 ดีไลล์
500 โรเมอร์-787.5 ดีไลล์
1000 โรเมอร์-1,725 ดีไลล์
5000 โรเมอร์-9,225 ดีไลล์
10000 โรเมอร์-18,600 ดีไลล์
50000 โรเมอร์-93,600 ดีไลล์

แปลง ดีไลล์ เป็น โรเมอร์

ดีไลล์โรเมอร์
1 ดีไลล์42.133333 โรเมอร์
2 ดีไลล์41.6 โรเมอร์
5 ดีไลล์40 โรเมอร์
10 ดีไลล์37.333333 โรเมอร์
20 ดีไลล์32 โรเมอร์
50 ดีไลล์16 โรเมอร์
100 ดีไลล์-10.666667 โรเมอร์
500 ดีไลล์-224 โรเมอร์
1000 ดีไลล์-490.666667 โรเมอร์
5000 ดีไลล์-2,624 โรเมอร์
10000 ดีไลล์-5,290.666667 โรเมอร์
50000 ดีไลล์-26,624 โรเมอร์

ตารางการแปลง โรเมอร์ เป็น ดีไลล์

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง โรเมอร์ เป็น ดีไลล์ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

โรเมอร์ดีไลล์
0 โรเมอร์150 ดีไลล์
1 โรเมอร์148.125 ดีไลล์
2 โรเมอร์146.25 ดีไลล์
3 โรเมอร์144.375 ดีไลล์
4 โรเมอร์142.5 ดีไลล์
5 โรเมอร์140.625 ดีไลล์
6 โรเมอร์138.75 ดีไลล์
7 โรเมอร์136.875 ดีไลล์
8 โรเมอร์135 ดีไลล์
9 โรเมอร์133.125 ดีไลล์
10 โรเมอร์131.25 ดีไลล์
11 โรเมอร์129.375 ดีไลล์
12 โรเมอร์127.5 ดีไลล์
13 โรเมอร์125.625 ดีไลล์
14 โรเมอร์123.75 ดีไลล์
15 โรเมอร์121.875 ดีไลล์
16 โรเมอร์120 ดีไลล์
17 โรเมอร์118.125 ดีไลล์
18 โรเมอร์116.25 ดีไลล์
19 โรเมอร์114.375 ดีไลล์
20 โรเมอร์112.5 ดีไลล์
21 โรเมอร์110.625 ดีไลล์
22 โรเมอร์108.75 ดีไลล์
23 โรเมอร์106.875 ดีไลล์
24 โรเมอร์105 ดีไลล์
25 โรเมอร์103.125 ดีไลล์
26 โรเมอร์101.25 ดีไลล์
27 โรเมอร์99.375 ดีไลล์
28 โรเมอร์97.5 ดีไลล์
29 โรเมอร์95.625 ดีไลล์
30 โรเมอร์93.75 ดีไลล์
31 โรเมอร์91.875 ดีไลล์
32 โรเมอร์90 ดีไลล์
33 โรเมอร์88.125 ดีไลล์
34 โรเมอร์86.25 ดีไลล์
35 โรเมอร์84.375 ดีไลล์
36 โรเมอร์82.5 ดีไลล์
37 โรเมอร์80.625 ดีไลล์
38 โรเมอร์78.75 ดีไลล์
39 โรเมอร์76.875 ดีไลล์
40 โรเมอร์75 ดีไลล์
41 โรเมอร์73.125 ดีไลล์
42 โรเมอร์71.25 ดีไลล์
43 โรเมอร์69.375 ดีไลล์
44 โรเมอร์67.5 ดีไลล์
45 โรเมอร์65.625 ดีไลล์
46 โรเมอร์63.75 ดีไลล์
47 โรเมอร์61.875 ดีไลล์
48 โรเมอร์60 ดีไลล์
49 โรเมอร์58.125 ดีไลล์
50 โรเมอร์56.25 ดีไลล์
51 โรเมอร์54.375 ดีไลล์
52 โรเมอร์52.5 ดีไลล์
53 โรเมอร์50.625 ดีไลล์
54 โรเมอร์48.75 ดีไลล์
55 โรเมอร์46.875 ดีไลล์
56 โรเมอร์45 ดีไลล์
57 โรเมอร์43.125 ดีไลล์
58 โรเมอร์41.25 ดีไลล์
59 โรเมอร์39.375 ดีไลล์
60 โรเมอร์37.5 ดีไลล์
61 โรเมอร์35.625 ดีไลล์
62 โรเมอร์33.75 ดีไลล์
63 โรเมอร์31.875 ดีไลล์
64 โรเมอร์30 ดีไลล์
65 โรเมอร์28.125 ดีไลล์
66 โรเมอร์26.25 ดีไลล์
67 โรเมอร์24.375 ดีไลล์
68 โรเมอร์22.5 ดีไลล์
69 โรเมอร์20.625 ดีไลล์
70 โรเมอร์18.75 ดีไลล์
71 โรเมอร์16.875 ดีไลล์
72 โรเมอร์15 ดีไลล์
73 โรเมอร์13.125 ดีไลล์
74 โรเมอร์11.25 ดีไลล์
75 โรเมอร์9.375 ดีไลล์
76 โรเมอร์7.5 ดีไลล์
77 โรเมอร์5.625 ดีไลล์
78 โรเมอร์3.75 ดีไลล์
79 โรเมอร์1.875 ดีไลล์
80 โรเมอร์0 ดีไลล์
81 โรเมอร์-1.875 ดีไลล์
82 โรเมอร์-3.75 ดีไลล์
83 โรเมอร์-5.625 ดีไลล์
84 โรเมอร์-7.5 ดีไลล์
85 โรเมอร์-9.375 ดีไลล์
86 โรเมอร์-11.25 ดีไลล์
87 โรเมอร์-13.125 ดีไลล์
88 โรเมอร์-15 ดีไลล์
89 โรเมอร์-16.875 ดีไลล์
90 โรเมอร์-18.75 ดีไลล์
91 โรเมอร์-20.625 ดีไลล์
92 โรเมอร์-22.5 ดีไลล์
93 โรเมอร์-24.375 ดีไลล์
94 โรเมอร์-26.25 ดีไลล์
95 โรเมอร์-28.125 ดีไลล์
96 โรเมอร์-30 ดีไลล์
97 โรเมอร์-31.875 ดีไลล์
98 โรเมอร์-33.75 ดีไลล์
99 โรเมอร์-35.625 ดีไลล์
100 โรเมอร์-37.5 ดีไลล์

แปลง โรเมอร์ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 โรเมอร์ = 1.25 เซลเซียสไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 34.25 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 274.4 เคลวินไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 493.92 แรงคินไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 148.125 ดีไลล์ในหน้านี้
1 โรเมอร์ = 0.4125 นิวตันไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 8.15625 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม