แปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น โรเมอร์

ป้อนจำนวนของ ฟาเรนไฮต์ เพื่อแปลงไปยัง โรเมอร์

ผลลัพธ์

1 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับกี่ โรเมอร์

1 ฟาเรนไฮต์ = -13.777778 โรเมอร์

1 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -13.777778 โรเมอร์

สูตรการแปลง

°N = (°F − 32) × 49

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก โรเมอร์ (°N) เป็น ฟาเรนไฮต์ (°F) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°N = (°F − 32) × 49
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°N = (1 − 32) × 49
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°N = -13.777778

ดังนั้น 1 ฟาเรนไฮต์ มีค่าเท่ากับ -13.777778 โรเมอร์

แปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น โรเมอร์

ฟาเรนไฮต์โรเมอร์
1 ฟาเรนไฮต์-13.777778 โรเมอร์
2 ฟาเรนไฮต์-13.333333 โรเมอร์
5 ฟาเรนไฮต์-12 โรเมอร์
10 ฟาเรนไฮต์-9.777778 โรเมอร์
20 ฟาเรนไฮต์-5.333333 โรเมอร์
50 ฟาเรนไฮต์8 โรเมอร์
100 ฟาเรนไฮต์30.222222 โรเมอร์
500 ฟาเรนไฮต์208 โรเมอร์
1000 ฟาเรนไฮต์430.222222 โรเมอร์
5000 ฟาเรนไฮต์2,208 โรเมอร์
10000 ฟาเรนไฮต์4,430.222222 โรเมอร์
50000 ฟาเรนไฮต์22,208 โรเมอร์

แปลง โรเมอร์ เป็น ฟาเรนไฮต์

โรเมอร์ฟาเรนไฮต์
1 โรเมอร์34.25 ฟาเรนไฮต์
2 โรเมอร์36.5 ฟาเรนไฮต์
5 โรเมอร์43.25 ฟาเรนไฮต์
10 โรเมอร์54.5 ฟาเรนไฮต์
20 โรเมอร์77 ฟาเรนไฮต์
50 โรเมอร์144.5 ฟาเรนไฮต์
100 โรเมอร์257 ฟาเรนไฮต์
500 โรเมอร์1,157 ฟาเรนไฮต์
1000 โรเมอร์2,282 ฟาเรนไฮต์
5000 โรเมอร์11,282 ฟาเรนไฮต์
10000 โรเมอร์22,532 ฟาเรนไฮต์
50000 โรเมอร์112,532 ฟาเรนไฮต์

ตารางการแปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น โรเมอร์

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น โรเมอร์ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟาเรนไฮต์โรเมอร์
0 ฟาเรนไฮต์-14.222222 โรเมอร์
1 ฟาเรนไฮต์-13.777778 โรเมอร์
2 ฟาเรนไฮต์-13.333333 โรเมอร์
4 ฟาเรนไฮต์-12.444444 โรเมอร์
6 ฟาเรนไฮต์-11.555556 โรเมอร์
8 ฟาเรนไฮต์-10.666667 โรเมอร์
10 ฟาเรนไฮต์-9.777778 โรเมอร์
12 ฟาเรนไฮต์-8.888889 โรเมอร์
14 ฟาเรนไฮต์-8 โรเมอร์
16 ฟาเรนไฮต์-7.111111 โรเมอร์
18 ฟาเรนไฮต์-6.222222 โรเมอร์
20 ฟาเรนไฮต์-5.333333 โรเมอร์
22 ฟาเรนไฮต์-4.444444 โรเมอร์
24 ฟาเรนไฮต์-3.555556 โรเมอร์
26 ฟาเรนไฮต์-2.666667 โรเมอร์
28 ฟาเรนไฮต์-1.777778 โรเมอร์
30 ฟาเรนไฮต์-0.888889 โรเมอร์
32 ฟาเรนไฮต์0 โรเมอร์
34 ฟาเรนไฮต์0.888889 โรเมอร์
36 ฟาเรนไฮต์1.777778 โรเมอร์
38 ฟาเรนไฮต์2.666667 โรเมอร์
40 ฟาเรนไฮต์3.555556 โรเมอร์
42 ฟาเรนไฮต์4.444444 โรเมอร์
44 ฟาเรนไฮต์5.333333 โรเมอร์
46 ฟาเรนไฮต์6.222222 โรเมอร์
48 ฟาเรนไฮต์7.111111 โรเมอร์
50 ฟาเรนไฮต์8 โรเมอร์
52 ฟาเรนไฮต์8.888889 โรเมอร์
54 ฟาเรนไฮต์9.777778 โรเมอร์
56 ฟาเรนไฮต์10.666667 โรเมอร์
58 ฟาเรนไฮต์11.555556 โรเมอร์
60 ฟาเรนไฮต์12.444444 โรเมอร์
62 ฟาเรนไฮต์13.333333 โรเมอร์
64 ฟาเรนไฮต์14.222222 โรเมอร์
66 ฟาเรนไฮต์15.111111 โรเมอร์
68 ฟาเรนไฮต์16 โรเมอร์
70 ฟาเรนไฮต์16.888889 โรเมอร์
72 ฟาเรนไฮต์17.777778 โรเมอร์
74 ฟาเรนไฮต์18.666667 โรเมอร์
76 ฟาเรนไฮต์19.555556 โรเมอร์
78 ฟาเรนไฮต์20.444444 โรเมอร์
80 ฟาเรนไฮต์21.333333 โรเมอร์
82 ฟาเรนไฮต์22.222222 โรเมอร์
84 ฟาเรนไฮต์23.111111 โรเมอร์
86 ฟาเรนไฮต์24 โรเมอร์
88 ฟาเรนไฮต์24.888889 โรเมอร์
90 ฟาเรนไฮต์25.777778 โรเมอร์
92 ฟาเรนไฮต์26.666667 โรเมอร์
94 ฟาเรนไฮต์27.555556 โรเมอร์
96 ฟาเรนไฮต์28.444444 โรเมอร์
98 ฟาเรนไฮต์29.333333 โรเมอร์
100 ฟาเรนไฮต์30.222222 โรเมอร์
102 ฟาเรนไฮต์31.111111 โรเมอร์
104 ฟาเรนไฮต์32 โรเมอร์
106 ฟาเรนไฮต์32.888889 โรเมอร์
108 ฟาเรนไฮต์33.777778 โรเมอร์
110 ฟาเรนไฮต์34.666667 โรเมอร์
112 ฟาเรนไฮต์35.555556 โรเมอร์
114 ฟาเรนไฮต์36.444444 โรเมอร์
116 ฟาเรนไฮต์37.333333 โรเมอร์
118 ฟาเรนไฮต์38.222222 โรเมอร์
120 ฟาเรนไฮต์39.111111 โรเมอร์
122 ฟาเรนไฮต์40 โรเมอร์
124 ฟาเรนไฮต์40.888889 โรเมอร์
126 ฟาเรนไฮต์41.777778 โรเมอร์
128 ฟาเรนไฮต์42.666667 โรเมอร์
130 ฟาเรนไฮต์43.555556 โรเมอร์
132 ฟาเรนไฮต์44.444444 โรเมอร์
134 ฟาเรนไฮต์45.333333 โรเมอร์
136 ฟาเรนไฮต์46.222222 โรเมอร์
138 ฟาเรนไฮต์47.111111 โรเมอร์
140 ฟาเรนไฮต์48 โรเมอร์
142 ฟาเรนไฮต์48.888889 โรเมอร์
144 ฟาเรนไฮต์49.777778 โรเมอร์
146 ฟาเรนไฮต์50.666667 โรเมอร์
148 ฟาเรนไฮต์51.555556 โรเมอร์
150 ฟาเรนไฮต์52.444444 โรเมอร์
152 ฟาเรนไฮต์53.333333 โรเมอร์
154 ฟาเรนไฮต์54.222222 โรเมอร์
156 ฟาเรนไฮต์55.111111 โรเมอร์
158 ฟาเรนไฮต์56 โรเมอร์
160 ฟาเรนไฮต์56.888889 โรเมอร์
162 ฟาเรนไฮต์57.777778 โรเมอร์
164 ฟาเรนไฮต์58.666667 โรเมอร์
166 ฟาเรนไฮต์59.555556 โรเมอร์
168 ฟาเรนไฮต์60.444444 โรเมอร์
170 ฟาเรนไฮต์61.333333 โรเมอร์
172 ฟาเรนไฮต์62.222222 โรเมอร์
174 ฟาเรนไฮต์63.111111 โรเมอร์
176 ฟาเรนไฮต์64 โรเมอร์
178 ฟาเรนไฮต์64.888889 โรเมอร์
180 ฟาเรนไฮต์65.777778 โรเมอร์
182 ฟาเรนไฮต์66.666667 โรเมอร์
184 ฟาเรนไฮต์67.555556 โรเมอร์
186 ฟาเรนไฮต์68.444444 โรเมอร์
188 ฟาเรนไฮต์69.333333 โรเมอร์
190 ฟาเรนไฮต์70.222222 โรเมอร์
192 ฟาเรนไฮต์71.111111 โรเมอร์
194 ฟาเรนไฮต์72 โรเมอร์
196 ฟาเรนไฮต์72.888889 โรเมอร์
198 ฟาเรนไฮต์73.777778 โรเมอร์
200 ฟาเรนไฮต์74.666667 โรเมอร์
202 ฟาเรนไฮต์75.555556 โรเมอร์
204 ฟาเรนไฮต์76.444444 โรเมอร์
206 ฟาเรนไฮต์77.333333 โรเมอร์
208 ฟาเรนไฮต์78.222222 โรเมอร์
210 ฟาเรนไฮต์79.111111 โรเมอร์
212 ฟาเรนไฮต์80 โรเมอร์
214 ฟาเรนไฮต์80.888889 โรเมอร์
216 ฟาเรนไฮต์81.777778 โรเมอร์
218 ฟาเรนไฮต์82.666667 โรเมอร์
220 ฟาเรนไฮต์83.555556 โรเมอร์

แปลง ฟาเรนไฮต์ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟาเรนไฮต์ = -17.222222 เซลเซียสไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = 255.927778 เคลวินไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = 460.67 แรงคินไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = 175.833333 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = -5.683333 นิวตันไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = -13.777778 โรเมอร์ในหน้านี้
1 ฟาเรนไฮต์ = -1.541667 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม