แปลง โรเมอร์ เป็น เคลวิน

ป้อนจำนวนของ โรเมอร์ เพื่อแปลงไปยัง เคลวิน

ผลลัพธ์

1 โรเมอร์ เท่ากับกี่ เคลวิน

1 โรเมอร์ = 274.4 เคลวิน

1 โรเมอร์ เท่ากับ 274.4 เคลวิน

สูตรการแปลง

K = °N × ​54 + 273.15

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เคลวิน (K) เป็น โรเมอร์ (°N) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรK = °N × ​54 + 273.15
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรK = 1 × ​54 + 273.15
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์K = 274.4

ดังนั้น 1 โรเมอร์ มีค่าเท่ากับ 274.4 เคลวิน

แปลง โรเมอร์ เป็น เคลวิน

โรเมอร์เคลวิน
1 โรเมอร์274.4 เคลวิน
2 โรเมอร์275.65 เคลวิน
5 โรเมอร์279.4 เคลวิน
10 โรเมอร์285.65 เคลวิน
20 โรเมอร์298.15 เคลวิน
50 โรเมอร์335.65 เคลวิน
100 โรเมอร์398.15 เคลวิน
500 โรเมอร์898.15 เคลวิน
1000 โรเมอร์1,523.15 เคลวิน
5000 โรเมอร์6,523.15 เคลวิน
10000 โรเมอร์12,773.15 เคลวิน
50000 โรเมอร์62,773.15 เคลวิน

แปลง เคลวิน เป็น โรเมอร์

เคลวินโรเมอร์
1 เคลวิน-217.72 โรเมอร์
2 เคลวิน-216.92 โรเมอร์
5 เคลวิน-214.52 โรเมอร์
10 เคลวิน-210.52 โรเมอร์
20 เคลวิน-202.52 โรเมอร์
50 เคลวิน-178.52 โรเมอร์
100 เคลวิน-138.52 โรเมอร์
500 เคลวิน181.48 โรเมอร์
1000 เคลวิน581.48 โรเมอร์
5000 เคลวิน3,781.48 โรเมอร์
10000 เคลวิน7,781.48 โรเมอร์
50000 เคลวิน39,781.48 โรเมอร์

ตารางการแปลง โรเมอร์ เป็น เคลวิน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง โรเมอร์ เป็น เคลวิน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

โรเมอร์เคลวิน
0 โรเมอร์273.15 เคลวิน
1 โรเมอร์274.4 เคลวิน
2 โรเมอร์275.65 เคลวิน
3 โรเมอร์276.9 เคลวิน
4 โรเมอร์278.15 เคลวิน
5 โรเมอร์279.4 เคลวิน
6 โรเมอร์280.65 เคลวิน
7 โรเมอร์281.9 เคลวิน
8 โรเมอร์283.15 เคลวิน
9 โรเมอร์284.4 เคลวิน
10 โรเมอร์285.65 เคลวิน
11 โรเมอร์286.9 เคลวิน
12 โรเมอร์288.15 เคลวิน
13 โรเมอร์289.4 เคลวิน
14 โรเมอร์290.65 เคลวิน
15 โรเมอร์291.9 เคลวิน
16 โรเมอร์293.15 เคลวิน
17 โรเมอร์294.4 เคลวิน
18 โรเมอร์295.65 เคลวิน
19 โรเมอร์296.9 เคลวิน
20 โรเมอร์298.15 เคลวิน
21 โรเมอร์299.4 เคลวิน
22 โรเมอร์300.65 เคลวิน
23 โรเมอร์301.9 เคลวิน
24 โรเมอร์303.15 เคลวิน
25 โรเมอร์304.4 เคลวิน
26 โรเมอร์305.65 เคลวิน
27 โรเมอร์306.9 เคลวิน
28 โรเมอร์308.15 เคลวิน
29 โรเมอร์309.4 เคลวิน
30 โรเมอร์310.65 เคลวิน
31 โรเมอร์311.9 เคลวิน
32 โรเมอร์313.15 เคลวิน
33 โรเมอร์314.4 เคลวิน
34 โรเมอร์315.65 เคลวิน
35 โรเมอร์316.9 เคลวิน
36 โรเมอร์318.15 เคลวิน
37 โรเมอร์319.4 เคลวิน
38 โรเมอร์320.65 เคลวิน
39 โรเมอร์321.9 เคลวิน
40 โรเมอร์323.15 เคลวิน
41 โรเมอร์324.4 เคลวิน
42 โรเมอร์325.65 เคลวิน
43 โรเมอร์326.9 เคลวิน
44 โรเมอร์328.15 เคลวิน
45 โรเมอร์329.4 เคลวิน
46 โรเมอร์330.65 เคลวิน
47 โรเมอร์331.9 เคลวิน
48 โรเมอร์333.15 เคลวิน
49 โรเมอร์334.4 เคลวิน
50 โรเมอร์335.65 เคลวิน
51 โรเมอร์336.9 เคลวิน
52 โรเมอร์338.15 เคลวิน
53 โรเมอร์339.4 เคลวิน
54 โรเมอร์340.65 เคลวิน
55 โรเมอร์341.9 เคลวิน
56 โรเมอร์343.15 เคลวิน
57 โรเมอร์344.4 เคลวิน
58 โรเมอร์345.65 เคลวิน
59 โรเมอร์346.9 เคลวิน
60 โรเมอร์348.15 เคลวิน
61 โรเมอร์349.4 เคลวิน
62 โรเมอร์350.65 เคลวิน
63 โรเมอร์351.9 เคลวิน
64 โรเมอร์353.15 เคลวิน
65 โรเมอร์354.4 เคลวิน
66 โรเมอร์355.65 เคลวิน
67 โรเมอร์356.9 เคลวิน
68 โรเมอร์358.15 เคลวิน
69 โรเมอร์359.4 เคลวิน
70 โรเมอร์360.65 เคลวิน
71 โรเมอร์361.9 เคลวิน
72 โรเมอร์363.15 เคลวิน
73 โรเมอร์364.4 เคลวิน
74 โรเมอร์365.65 เคลวิน
75 โรเมอร์366.9 เคลวิน
76 โรเมอร์368.15 เคลวิน
77 โรเมอร์369.4 เคลวิน
78 โรเมอร์370.65 เคลวิน
79 โรเมอร์371.9 เคลวิน
80 โรเมอร์373.15 เคลวิน
81 โรเมอร์374.4 เคลวิน
82 โรเมอร์375.65 เคลวิน
83 โรเมอร์376.9 เคลวิน
84 โรเมอร์378.15 เคลวิน
85 โรเมอร์379.4 เคลวิน
86 โรเมอร์380.65 เคลวิน
87 โรเมอร์381.9 เคลวิน
88 โรเมอร์383.15 เคลวิน
89 โรเมอร์384.4 เคลวิน
90 โรเมอร์385.65 เคลวิน
91 โรเมอร์386.9 เคลวิน
92 โรเมอร์388.15 เคลวิน
93 โรเมอร์389.4 เคลวิน
94 โรเมอร์390.65 เคลวิน
95 โรเมอร์391.9 เคลวิน
96 โรเมอร์393.15 เคลวิน
97 โรเมอร์394.4 เคลวิน
98 โรเมอร์395.65 เคลวิน
99 โรเมอร์396.9 เคลวิน
100 โรเมอร์398.15 เคลวิน

แปลง โรเมอร์ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 โรเมอร์ = 1.25 เซลเซียสไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 34.25 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 274.4 เคลวินในหน้านี้
1 โรเมอร์ = 493.92 แรงคินไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 148.125 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 0.4125 นิวตันไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 8.15625 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม