แปลง โรเมอร์ เป็น ฟาเรนไฮต์

ป้อนจำนวนของ โรเมอร์ เพื่อแปลงไปยัง ฟาเรนไฮต์

ผลลัพธ์

1 โรเมอร์ เท่ากับกี่ ฟาเรนไฮต์

1 โรเมอร์ = 34.25 ฟาเรนไฮต์

1 โรเมอร์ เท่ากับ 34.25 ฟาเรนไฮต์

สูตรการแปลง

°F = °N × 94 + 32

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ฟาเรนไฮต์ (°F) เป็น โรเมอร์ (°N) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°F = °N × 94 + 32
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°F = 1 × 94 + 32
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°F = 34.25

ดังนั้น 1 โรเมอร์ มีค่าเท่ากับ 34.25 ฟาเรนไฮต์

แปลง โรเมอร์ เป็น ฟาเรนไฮต์

โรเมอร์ฟาเรนไฮต์
1 โรเมอร์34.25 ฟาเรนไฮต์
2 โรเมอร์36.5 ฟาเรนไฮต์
5 โรเมอร์43.25 ฟาเรนไฮต์
10 โรเมอร์54.5 ฟาเรนไฮต์
20 โรเมอร์77 ฟาเรนไฮต์
50 โรเมอร์144.5 ฟาเรนไฮต์
100 โรเมอร์257 ฟาเรนไฮต์
500 โรเมอร์1,157 ฟาเรนไฮต์
1000 โรเมอร์2,282 ฟาเรนไฮต์
5000 โรเมอร์11,282 ฟาเรนไฮต์
10000 โรเมอร์22,532 ฟาเรนไฮต์
50000 โรเมอร์112,532 ฟาเรนไฮต์

แปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น โรเมอร์

ฟาเรนไฮต์โรเมอร์
1 ฟาเรนไฮต์-13.777778 โรเมอร์
2 ฟาเรนไฮต์-13.333333 โรเมอร์
5 ฟาเรนไฮต์-12 โรเมอร์
10 ฟาเรนไฮต์-9.777778 โรเมอร์
20 ฟาเรนไฮต์-5.333333 โรเมอร์
50 ฟาเรนไฮต์8 โรเมอร์
100 ฟาเรนไฮต์30.222222 โรเมอร์
500 ฟาเรนไฮต์208 โรเมอร์
1000 ฟาเรนไฮต์430.222222 โรเมอร์
5000 ฟาเรนไฮต์2,208 โรเมอร์
10000 ฟาเรนไฮต์4,430.222222 โรเมอร์
50000 ฟาเรนไฮต์22,208 โรเมอร์

ตารางการแปลง โรเมอร์ เป็น ฟาเรนไฮต์

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง โรเมอร์ เป็น ฟาเรนไฮต์ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

โรเมอร์ฟาเรนไฮต์
0 โรเมอร์32 ฟาเรนไฮต์
1 โรเมอร์34.25 ฟาเรนไฮต์
2 โรเมอร์36.5 ฟาเรนไฮต์
3 โรเมอร์38.75 ฟาเรนไฮต์
4 โรเมอร์41 ฟาเรนไฮต์
5 โรเมอร์43.25 ฟาเรนไฮต์
6 โรเมอร์45.5 ฟาเรนไฮต์
7 โรเมอร์47.75 ฟาเรนไฮต์
8 โรเมอร์50 ฟาเรนไฮต์
9 โรเมอร์52.25 ฟาเรนไฮต์
10 โรเมอร์54.5 ฟาเรนไฮต์
11 โรเมอร์56.75 ฟาเรนไฮต์
12 โรเมอร์59 ฟาเรนไฮต์
13 โรเมอร์61.25 ฟาเรนไฮต์
14 โรเมอร์63.5 ฟาเรนไฮต์
15 โรเมอร์65.75 ฟาเรนไฮต์
16 โรเมอร์68 ฟาเรนไฮต์
17 โรเมอร์70.25 ฟาเรนไฮต์
18 โรเมอร์72.5 ฟาเรนไฮต์
19 โรเมอร์74.75 ฟาเรนไฮต์
20 โรเมอร์77 ฟาเรนไฮต์
21 โรเมอร์79.25 ฟาเรนไฮต์
22 โรเมอร์81.5 ฟาเรนไฮต์
23 โรเมอร์83.75 ฟาเรนไฮต์
24 โรเมอร์86 ฟาเรนไฮต์
25 โรเมอร์88.25 ฟาเรนไฮต์
26 โรเมอร์90.5 ฟาเรนไฮต์
27 โรเมอร์92.75 ฟาเรนไฮต์
28 โรเมอร์95 ฟาเรนไฮต์
29 โรเมอร์97.25 ฟาเรนไฮต์
30 โรเมอร์99.5 ฟาเรนไฮต์
31 โรเมอร์101.75 ฟาเรนไฮต์
32 โรเมอร์104 ฟาเรนไฮต์
33 โรเมอร์106.25 ฟาเรนไฮต์
34 โรเมอร์108.5 ฟาเรนไฮต์
35 โรเมอร์110.75 ฟาเรนไฮต์
36 โรเมอร์113 ฟาเรนไฮต์
37 โรเมอร์115.25 ฟาเรนไฮต์
38 โรเมอร์117.5 ฟาเรนไฮต์
39 โรเมอร์119.75 ฟาเรนไฮต์
40 โรเมอร์122 ฟาเรนไฮต์
41 โรเมอร์124.25 ฟาเรนไฮต์
42 โรเมอร์126.5 ฟาเรนไฮต์
43 โรเมอร์128.75 ฟาเรนไฮต์
44 โรเมอร์131 ฟาเรนไฮต์
45 โรเมอร์133.25 ฟาเรนไฮต์
46 โรเมอร์135.5 ฟาเรนไฮต์
47 โรเมอร์137.75 ฟาเรนไฮต์
48 โรเมอร์140 ฟาเรนไฮต์
49 โรเมอร์142.25 ฟาเรนไฮต์
50 โรเมอร์144.5 ฟาเรนไฮต์
51 โรเมอร์146.75 ฟาเรนไฮต์
52 โรเมอร์149 ฟาเรนไฮต์
53 โรเมอร์151.25 ฟาเรนไฮต์
54 โรเมอร์153.5 ฟาเรนไฮต์
55 โรเมอร์155.75 ฟาเรนไฮต์
56 โรเมอร์158 ฟาเรนไฮต์
57 โรเมอร์160.25 ฟาเรนไฮต์
58 โรเมอร์162.5 ฟาเรนไฮต์
59 โรเมอร์164.75 ฟาเรนไฮต์
60 โรเมอร์167 ฟาเรนไฮต์
61 โรเมอร์169.25 ฟาเรนไฮต์
62 โรเมอร์171.5 ฟาเรนไฮต์
63 โรเมอร์173.75 ฟาเรนไฮต์
64 โรเมอร์176 ฟาเรนไฮต์
65 โรเมอร์178.25 ฟาเรนไฮต์
66 โรเมอร์180.5 ฟาเรนไฮต์
67 โรเมอร์182.75 ฟาเรนไฮต์
68 โรเมอร์185 ฟาเรนไฮต์
69 โรเมอร์187.25 ฟาเรนไฮต์
70 โรเมอร์189.5 ฟาเรนไฮต์
71 โรเมอร์191.75 ฟาเรนไฮต์
72 โรเมอร์194 ฟาเรนไฮต์
73 โรเมอร์196.25 ฟาเรนไฮต์
74 โรเมอร์198.5 ฟาเรนไฮต์
75 โรเมอร์200.75 ฟาเรนไฮต์
76 โรเมอร์203 ฟาเรนไฮต์
77 โรเมอร์205.25 ฟาเรนไฮต์
78 โรเมอร์207.5 ฟาเรนไฮต์
79 โรเมอร์209.75 ฟาเรนไฮต์
80 โรเมอร์212 ฟาเรนไฮต์
81 โรเมอร์214.25 ฟาเรนไฮต์
82 โรเมอร์216.5 ฟาเรนไฮต์
83 โรเมอร์218.75 ฟาเรนไฮต์
84 โรเมอร์221 ฟาเรนไฮต์
85 โรเมอร์223.25 ฟาเรนไฮต์
86 โรเมอร์225.5 ฟาเรนไฮต์
87 โรเมอร์227.75 ฟาเรนไฮต์
88 โรเมอร์230 ฟาเรนไฮต์
89 โรเมอร์232.25 ฟาเรนไฮต์
90 โรเมอร์234.5 ฟาเรนไฮต์
91 โรเมอร์236.75 ฟาเรนไฮต์
92 โรเมอร์239 ฟาเรนไฮต์
93 โรเมอร์241.25 ฟาเรนไฮต์
94 โรเมอร์243.5 ฟาเรนไฮต์
95 โรเมอร์245.75 ฟาเรนไฮต์
96 โรเมอร์248 ฟาเรนไฮต์
97 โรเมอร์250.25 ฟาเรนไฮต์
98 โรเมอร์252.5 ฟาเรนไฮต์
99 โรเมอร์254.75 ฟาเรนไฮต์
100 โรเมอร์257 ฟาเรนไฮต์

แปลง โรเมอร์ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 โรเมอร์ = 1.25 เซลเซียสไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 34.25 ฟาเรนไฮต์ในหน้านี้
1 โรเมอร์ = 274.4 เคลวินไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 493.92 แรงคินไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 148.125 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 0.4125 นิวตันไปที่หน้า
1 โรเมอร์ = 8.15625 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม