แปลง เคลวิน เป็น ดีไลล์

ป้อนจำนวนของ เคลวิน เพื่อแปลงไปยัง ดีไลล์

ผลลัพธ์

1 เคลวิน เท่ากับกี่ ดีไลล์

1 เคลวิน = 558.225 ดีไลล์

1 เคลวิน เท่ากับ 558.225 ดีไลล์

สูตรการแปลง

°De = (373.15 − K) × ​32

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ดีไลล์ (°De) เป็น เคลวิน (K) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°De = (373.15 − K) × ​32
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°De = (373.15 − 1) × ​32
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°De = 558.225

ดังนั้น 1 เคลวิน มีค่าเท่ากับ 558.225 ดีไลล์

แปลง เคลวิน เป็น ดีไลล์

เคลวินดีไลล์
1 เคลวิน558.225 ดีไลล์
2 เคลวิน556.725 ดีไลล์
5 เคลวิน552.225 ดีไลล์
10 เคลวิน544.725 ดีไลล์
20 เคลวิน529.725 ดีไลล์
50 เคลวิน484.725 ดีไลล์
100 เคลวิน409.725 ดีไลล์
500 เคลวิน-190.275 ดีไลล์
1000 เคลวิน-940.275 ดีไลล์
5000 เคลวิน-6,940.275 ดีไลล์
10000 เคลวิน-14,440.275 ดีไลล์
50000 เคลวิน-74,440.275 ดีไลล์

แปลง ดีไลล์ เป็น เคลวิน

ดีไลล์เคลวิน
1 ดีไลล์248.1 เคลวิน
2 ดีไลล์247.433333 เคลวิน
5 ดีไลล์245.433333 เคลวิน
10 ดีไลล์242.1 เคลวิน
20 ดีไลล์235.433333 เคลวิน
50 ดีไลล์215.433333 เคลวิน
100 ดีไลล์182.1 เคลวิน
500 ดีไลล์-84.566667 เคลวิน
1000 ดีไลล์-417.9 เคลวิน
5000 ดีไลล์-3,084.566667 เคลวิน
10000 ดีไลล์-6,417.9 เคลวิน
50000 ดีไลล์-33,084.566667 เคลวิน

ตารางการแปลง เคลวิน เป็น ดีไลล์

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง เคลวิน เป็น ดีไลล์ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

เคลวินดีไลล์
1 เคลวิน558.225 ดีไลล์
273 เคลวิน150.225 ดีไลล์
274 เคลวิน148.725 ดีไลล์
275 เคลวิน147.225 ดีไลล์
276 เคลวิน145.725 ดีไลล์
277 เคลวิน144.225 ดีไลล์
278 เคลวิน142.725 ดีไลล์
279 เคลวิน141.225 ดีไลล์
280 เคลวิน139.725 ดีไลล์
281 เคลวิน138.225 ดีไลล์
282 เคลวิน136.725 ดีไลล์
283 เคลวิน135.225 ดีไลล์
284 เคลวิน133.725 ดีไลล์
285 เคลวิน132.225 ดีไลล์
286 เคลวิน130.725 ดีไลล์
287 เคลวิน129.225 ดีไลล์
288 เคลวิน127.725 ดีไลล์
289 เคลวิน126.225 ดีไลล์
290 เคลวิน124.725 ดีไลล์
291 เคลวิน123.225 ดีไลล์
292 เคลวิน121.725 ดีไลล์
293 เคลวิน120.225 ดีไลล์
294 เคลวิน118.725 ดีไลล์
295 เคลวิน117.225 ดีไลล์
296 เคลวิน115.725 ดีไลล์
297 เคลวิน114.225 ดีไลล์
298 เคลวิน112.725 ดีไลล์
299 เคลวิน111.225 ดีไลล์
300 เคลวิน109.725 ดีไลล์
301 เคลวิน108.225 ดีไลล์
302 เคลวิน106.725 ดีไลล์
303 เคลวิน105.225 ดีไลล์
304 เคลวิน103.725 ดีไลล์
305 เคลวิน102.225 ดีไลล์
306 เคลวิน100.725 ดีไลล์
307 เคลวิน99.225 ดีไลล์
308 เคลวิน97.725 ดีไลล์
309 เคลวิน96.225 ดีไลล์
310 เคลวิน94.725 ดีไลล์
311 เคลวิน93.225 ดีไลล์
312 เคลวิน91.725 ดีไลล์
313 เคลวิน90.225 ดีไลล์
314 เคลวิน88.725 ดีไลล์
315 เคลวิน87.225 ดีไลล์
316 เคลวิน85.725 ดีไลล์
317 เคลวิน84.225 ดีไลล์
318 เคลวิน82.725 ดีไลล์
319 เคลวิน81.225 ดีไลล์
320 เคลวิน79.725 ดีไลล์
321 เคลวิน78.225 ดีไลล์
322 เคลวิน76.725 ดีไลล์
323 เคลวิน75.225 ดีไลล์
324 เคลวิน73.725 ดีไลล์
325 เคลวิน72.225 ดีไลล์
326 เคลวิน70.725 ดีไลล์
327 เคลวิน69.225 ดีไลล์
328 เคลวิน67.725 ดีไลล์
329 เคลวิน66.225 ดีไลล์
330 เคลวิน64.725 ดีไลล์
331 เคลวิน63.225 ดีไลล์
332 เคลวิน61.725 ดีไลล์
333 เคลวิน60.225 ดีไลล์
334 เคลวิน58.725 ดีไลล์
335 เคลวิน57.225 ดีไลล์
336 เคลวิน55.725 ดีไลล์
337 เคลวิน54.225 ดีไลล์
338 เคลวิน52.725 ดีไลล์
339 เคลวิน51.225 ดีไลล์
340 เคลวิน49.725 ดีไลล์
341 เคลวิน48.225 ดีไลล์
342 เคลวิน46.725 ดีไลล์
343 เคลวิน45.225 ดีไลล์
344 เคลวิน43.725 ดีไลล์
345 เคลวิน42.225 ดีไลล์
346 เคลวิน40.725 ดีไลล์
347 เคลวิน39.225 ดีไลล์
348 เคลวิน37.725 ดีไลล์
349 เคลวิน36.225 ดีไลล์
350 เคลวิน34.725 ดีไลล์
351 เคลวิน33.225 ดีไลล์
352 เคลวิน31.725 ดีไลล์
353 เคลวิน30.225 ดีไลล์
354 เคลวิน28.725 ดีไลล์
355 เคลวิน27.225 ดีไลล์
356 เคลวิน25.725 ดีไลล์
357 เคลวิน24.225 ดีไลล์
358 เคลวิน22.725 ดีไลล์
359 เคลวิน21.225 ดีไลล์
360 เคลวิน19.725 ดีไลล์
361 เคลวิน18.225 ดีไลล์
362 เคลวิน16.725 ดีไลล์
363 เคลวิน15.225 ดีไลล์
364 เคลวิน13.725 ดีไลล์
365 เคลวิน12.225 ดีไลล์
366 เคลวิน10.725 ดีไลล์
367 เคลวิน9.225 ดีไลล์
368 เคลวิน7.725 ดีไลล์
369 เคลวิน6.225 ดีไลล์
370 เคลวิน4.725 ดีไลล์
371 เคลวิน3.225 ดีไลล์
372 เคลวิน1.725 ดีไลล์
373 เคลวิน0.225 ดีไลล์

แปลง เคลวิน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 เคลวิน = -272.15 เซลเซียสไปที่หน้า
1 เคลวิน = -457.87 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 เคลวิน = 1.8 แรงคินไปที่หน้า
1 เคลวิน = 558.225 ดีไลล์ในหน้านี้
1 เคลวิน = -89.8095 นิวตันไปที่หน้า
1 เคลวิน = -217.72 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 เคลวิน = -135.37875 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม