แปลง แรงคิน เป็น เซลเซียส

ป้อนจำนวนของ แรงคิน เพื่อแปลงไปยัง เซลเซียส

ผลลัพธ์

1 แรงคิน เท่ากับกี่ เซลเซียส

1 แรงคิน = -272.594444 เซลเซียส

1 แรงคิน เท่ากับ -272.594444 เซลเซียส

สูตรการแปลง

°C = (°R − 491.67) × 59

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เซลเซียส (°C) เป็น แรงคิน (°R) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°C = (°R − 491.67) × 59
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°C = (1 − 491.67) × 59
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°C = -272.594444

ดังนั้น 1 แรงคิน มีค่าเท่ากับ -272.594444 เซลเซียส

แปลง แรงคิน เป็น เซลเซียส

แรงคินเซลเซียส
1 แรงคิน-272.594444 เซลเซียส
2 แรงคิน-272.038889 เซลเซียส
5 แรงคิน-270.372222 เซลเซียส
10 แรงคิน-267.594444 เซลเซียส
20 แรงคิน-262.038889 เซลเซียส
50 แรงคิน-245.372222 เซลเซียส
100 แรงคิน-217.594444 เซลเซียส
500 แรงคิน4.627778 เซลเซียส
1000 แรงคิน282.405556 เซลเซียส
5000 แรงคิน2,504.627778 เซลเซียส
10000 แรงคิน5,282.405556 เซลเซียส
50000 แรงคิน27,504.627778 เซลเซียส

แปลง เซลเซียส เป็น แรงคิน

เซลเซียสแรงคิน
1 เซลเซียส493.47 แรงคิน
2 เซลเซียส495.27 แรงคิน
5 เซลเซียส500.67 แรงคิน
10 เซลเซียส509.67 แรงคิน
20 เซลเซียส527.67 แรงคิน
50 เซลเซียส581.67 แรงคิน
100 เซลเซียส671.67 แรงคิน
500 เซลเซียส1,391.67 แรงคิน
1000 เซลเซียส2,291.67 แรงคิน
5000 เซลเซียส9,491.67 แรงคิน
10000 เซลเซียส18,491.67 แรงคิน
50000 เซลเซียส90,491.67 แรงคิน

ตารางการแปลง แรงคิน เป็น เซลเซียส

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง แรงคิน เป็น เซลเซียส โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

แรงคินเซลเซียส
1 แรงคิน-272.594444 เซลเซียส
490 แรงคิน-0.927778 เซลเซียส
492 แรงคิน0.183333 เซลเซียส
494 แรงคิน1.294444 เซลเซียส
496 แรงคิน2.405556 เซลเซียส
498 แรงคิน3.516667 เซลเซียส
500 แรงคิน4.627778 เซลเซียส
502 แรงคิน5.738889 เซลเซียส
504 แรงคิน6.85 เซลเซียส
506 แรงคิน7.961111 เซลเซียส
508 แรงคิน9.072222 เซลเซียส
510 แรงคิน10.183333 เซลเซียส
512 แรงคิน11.294444 เซลเซียส
514 แรงคิน12.405556 เซลเซียส
516 แรงคิน13.516667 เซลเซียส
518 แรงคิน14.627778 เซลเซียส
520 แรงคิน15.738889 เซลเซียส
522 แรงคิน16.85 เซลเซียส
524 แรงคิน17.961111 เซลเซียส
526 แรงคิน19.072222 เซลเซียส
528 แรงคิน20.183333 เซลเซียส
530 แรงคิน21.294444 เซลเซียส
532 แรงคิน22.405556 เซลเซียส
534 แรงคิน23.516667 เซลเซียส
536 แรงคิน24.627778 เซลเซียส
538 แรงคิน25.738889 เซลเซียส
540 แรงคิน26.85 เซลเซียส
542 แรงคิน27.961111 เซลเซียส
544 แรงคิน29.072222 เซลเซียส
546 แรงคิน30.183333 เซลเซียส
548 แรงคิน31.294444 เซลเซียส
550 แรงคิน32.405556 เซลเซียส
552 แรงคิน33.516667 เซลเซียส
554 แรงคิน34.627778 เซลเซียส
556 แรงคิน35.738889 เซลเซียส
558 แรงคิน36.85 เซลเซียส
560 แรงคิน37.961111 เซลเซียส
562 แรงคิน39.072222 เซลเซียส
564 แรงคิน40.183333 เซลเซียส
566 แรงคิน41.294444 เซลเซียส
568 แรงคิน42.405556 เซลเซียส
570 แรงคิน43.516667 เซลเซียส
572 แรงคิน44.627778 เซลเซียส
574 แรงคิน45.738889 เซลเซียส
576 แรงคิน46.85 เซลเซียส
578 แรงคิน47.961111 เซลเซียส
580 แรงคิน49.072222 เซลเซียส
582 แรงคิน50.183333 เซลเซียส
584 แรงคิน51.294444 เซลเซียส
586 แรงคิน52.405556 เซลเซียส
588 แรงคิน53.516667 เซลเซียส
590 แรงคิน54.627778 เซลเซียส
592 แรงคิน55.738889 เซลเซียส
594 แรงคิน56.85 เซลเซียส
596 แรงคิน57.961111 เซลเซียส
598 แรงคิน59.072222 เซลเซียส
600 แรงคิน60.183333 เซลเซียส
602 แรงคิน61.294444 เซลเซียส
604 แรงคิน62.405556 เซลเซียส
606 แรงคิน63.516667 เซลเซียส
608 แรงคิน64.627778 เซลเซียส
610 แรงคิน65.738889 เซลเซียส
612 แรงคิน66.85 เซลเซียส
614 แรงคิน67.961111 เซลเซียส
616 แรงคิน69.072222 เซลเซียส
618 แรงคิน70.183333 เซลเซียส
620 แรงคิน71.294444 เซลเซียส
622 แรงคิน72.405556 เซลเซียส
624 แรงคิน73.516667 เซลเซียส
626 แรงคิน74.627778 เซลเซียส
628 แรงคิน75.738889 เซลเซียส
630 แรงคิน76.85 เซลเซียส
632 แรงคิน77.961111 เซลเซียส
634 แรงคิน79.072222 เซลเซียส
636 แรงคิน80.183333 เซลเซียส
638 แรงคิน81.294444 เซลเซียส
640 แรงคิน82.405556 เซลเซียส
642 แรงคิน83.516667 เซลเซียส
644 แรงคิน84.627778 เซลเซียส
646 แรงคิน85.738889 เซลเซียส
648 แรงคิน86.85 เซลเซียส
650 แรงคิน87.961111 เซลเซียส
652 แรงคิน89.072222 เซลเซียส
654 แรงคิน90.183333 เซลเซียส
656 แรงคิน91.294444 เซลเซียส
658 แรงคิน92.405556 เซลเซียส
660 แรงคิน93.516667 เซลเซียส
662 แรงคิน94.627778 เซลเซียส
664 แรงคิน95.738889 เซลเซียส
666 แรงคิน96.85 เซลเซียส
668 แรงคิน97.961111 เซลเซียส
670 แรงคิน99.072222 เซลเซียส
672 แรงคิน100.183333 เซลเซียส

แปลง แรงคิน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 แรงคิน = -272.594444 เซลเซียสในหน้านี้
1 แรงคิน = -458.67 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 แรงคิน = 0.555556 เคลวินไปที่หน้า
1 แรงคิน = 558.891667 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 แรงคิน = -89.956167 นิวตันไปที่หน้า
1 แรงคิน = -218.075556 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 แรงคิน = -135.612083 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม