แปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส

ป้อนจำนวนของ ฟาเรนไฮต์ เพื่อแปลงไปยัง เซลเซียส

ผลลัพธ์

1 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับกี่ เซลเซียส

1 ฟาเรนไฮต์ = -17.222222 เซลเซียส

1 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -17.222222 เซลเซียส

สูตรการแปลง

°C = (°F - 32) × 59

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เซลเซียส (°C) เป็น ฟาเรนไฮต์ (°F) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°C = (°F - 32) × 59
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°C = (1 - 32) × 59
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°C = -17.222222

ดังนั้น 1 ฟาเรนไฮต์ มีค่าเท่ากับ -17.222222 เซลเซียส

แปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส

ฟาเรนไฮต์เซลเซียส
1 ฟาเรนไฮต์-17.222222 เซลเซียส
2 ฟาเรนไฮต์-16.666667 เซลเซียส
5 ฟาเรนไฮต์-15 เซลเซียส
10 ฟาเรนไฮต์-12.222222 เซลเซียส
20 ฟาเรนไฮต์-6.666667 เซลเซียส
50 ฟาเรนไฮต์10 เซลเซียส
100 ฟาเรนไฮต์37.777778 เซลเซียส
500 ฟาเรนไฮต์260 เซลเซียส
1000 ฟาเรนไฮต์537.777778 เซลเซียส
5000 ฟาเรนไฮต์2,760 เซลเซียส
10000 ฟาเรนไฮต์5,537.777778 เซลเซียส
50000 ฟาเรนไฮต์27,760 เซลเซียส

แปลง เซลเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์

เซลเซียสฟาเรนไฮต์
1 เซลเซียส33.8 ฟาเรนไฮต์
2 เซลเซียส35.6 ฟาเรนไฮต์
5 เซลเซียส41 ฟาเรนไฮต์
10 เซลเซียส50 ฟาเรนไฮต์
20 เซลเซียส68 ฟาเรนไฮต์
50 เซลเซียส122 ฟาเรนไฮต์
100 เซลเซียส212 ฟาเรนไฮต์
500 เซลเซียส932 ฟาเรนไฮต์
1000 เซลเซียส1,832 ฟาเรนไฮต์
5000 เซลเซียส9,032 ฟาเรนไฮต์
10000 เซลเซียส18,032 ฟาเรนไฮต์
50000 เซลเซียส90,032 ฟาเรนไฮต์

ตารางการแปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟาเรนไฮต์เซลเซียส
0 ฟาเรนไฮต์-17.777778 เซลเซียส
1 ฟาเรนไฮต์-17.222222 เซลเซียส
2 ฟาเรนไฮต์-16.666667 เซลเซียส
4 ฟาเรนไฮต์-15.555556 เซลเซียส
6 ฟาเรนไฮต์-14.444444 เซลเซียส
8 ฟาเรนไฮต์-13.333333 เซลเซียส
10 ฟาเรนไฮต์-12.222222 เซลเซียส
12 ฟาเรนไฮต์-11.111111 เซลเซียส
14 ฟาเรนไฮต์-10 เซลเซียส
16 ฟาเรนไฮต์-8.888889 เซลเซียส
18 ฟาเรนไฮต์-7.777778 เซลเซียส
20 ฟาเรนไฮต์-6.666667 เซลเซียส
22 ฟาเรนไฮต์-5.555556 เซลเซียส
24 ฟาเรนไฮต์-4.444444 เซลเซียส
26 ฟาเรนไฮต์-3.333333 เซลเซียส
28 ฟาเรนไฮต์-2.222222 เซลเซียส
30 ฟาเรนไฮต์-1.111111 เซลเซียส
32 ฟาเรนไฮต์0 เซลเซียส
34 ฟาเรนไฮต์1.111111 เซลเซียส
36 ฟาเรนไฮต์2.222222 เซลเซียส
38 ฟาเรนไฮต์3.333333 เซลเซียส
40 ฟาเรนไฮต์4.444444 เซลเซียส
42 ฟาเรนไฮต์5.555556 เซลเซียส
44 ฟาเรนไฮต์6.666667 เซลเซียส
46 ฟาเรนไฮต์7.777778 เซลเซียส
48 ฟาเรนไฮต์8.888889 เซลเซียส
50 ฟาเรนไฮต์10 เซลเซียส
52 ฟาเรนไฮต์11.111111 เซลเซียส
54 ฟาเรนไฮต์12.222222 เซลเซียส
56 ฟาเรนไฮต์13.333333 เซลเซียส
58 ฟาเรนไฮต์14.444444 เซลเซียส
60 ฟาเรนไฮต์15.555556 เซลเซียส
62 ฟาเรนไฮต์16.666667 เซลเซียส
64 ฟาเรนไฮต์17.777778 เซลเซียส
66 ฟาเรนไฮต์18.888889 เซลเซียส
68 ฟาเรนไฮต์20 เซลเซียส
70 ฟาเรนไฮต์21.111111 เซลเซียส
72 ฟาเรนไฮต์22.222222 เซลเซียส
74 ฟาเรนไฮต์23.333333 เซลเซียส
76 ฟาเรนไฮต์24.444444 เซลเซียส
78 ฟาเรนไฮต์25.555556 เซลเซียส
80 ฟาเรนไฮต์26.666667 เซลเซียส
82 ฟาเรนไฮต์27.777778 เซลเซียส
84 ฟาเรนไฮต์28.888889 เซลเซียส
86 ฟาเรนไฮต์30 เซลเซียส
88 ฟาเรนไฮต์31.111111 เซลเซียส
90 ฟาเรนไฮต์32.222222 เซลเซียส
92 ฟาเรนไฮต์33.333333 เซลเซียส
94 ฟาเรนไฮต์34.444444 เซลเซียส
96 ฟาเรนไฮต์35.555556 เซลเซียส
98 ฟาเรนไฮต์36.666667 เซลเซียส
100 ฟาเรนไฮต์37.777778 เซลเซียส
102 ฟาเรนไฮต์38.888889 เซลเซียส
104 ฟาเรนไฮต์40 เซลเซียส
106 ฟาเรนไฮต์41.111111 เซลเซียส
108 ฟาเรนไฮต์42.222222 เซลเซียส
110 ฟาเรนไฮต์43.333333 เซลเซียส
112 ฟาเรนไฮต์44.444444 เซลเซียส
114 ฟาเรนไฮต์45.555556 เซลเซียส
116 ฟาเรนไฮต์46.666667 เซลเซียส
118 ฟาเรนไฮต์47.777778 เซลเซียส
120 ฟาเรนไฮต์48.888889 เซลเซียส
122 ฟาเรนไฮต์50 เซลเซียส
124 ฟาเรนไฮต์51.111111 เซลเซียส
126 ฟาเรนไฮต์52.222222 เซลเซียส
128 ฟาเรนไฮต์53.333333 เซลเซียส
130 ฟาเรนไฮต์54.444444 เซลเซียส
132 ฟาเรนไฮต์55.555556 เซลเซียส
134 ฟาเรนไฮต์56.666667 เซลเซียส
136 ฟาเรนไฮต์57.777778 เซลเซียส
138 ฟาเรนไฮต์58.888889 เซลเซียส
140 ฟาเรนไฮต์60 เซลเซียส
142 ฟาเรนไฮต์61.111111 เซลเซียส
144 ฟาเรนไฮต์62.222222 เซลเซียส
146 ฟาเรนไฮต์63.333333 เซลเซียส
148 ฟาเรนไฮต์64.444444 เซลเซียส
150 ฟาเรนไฮต์65.555556 เซลเซียส
152 ฟาเรนไฮต์66.666667 เซลเซียส
154 ฟาเรนไฮต์67.777778 เซลเซียส
156 ฟาเรนไฮต์68.888889 เซลเซียส
158 ฟาเรนไฮต์70 เซลเซียส
160 ฟาเรนไฮต์71.111111 เซลเซียส
162 ฟาเรนไฮต์72.222222 เซลเซียส
164 ฟาเรนไฮต์73.333333 เซลเซียส
166 ฟาเรนไฮต์74.444444 เซลเซียส
168 ฟาเรนไฮต์75.555556 เซลเซียส
170 ฟาเรนไฮต์76.666667 เซลเซียส
172 ฟาเรนไฮต์77.777778 เซลเซียส
174 ฟาเรนไฮต์78.888889 เซลเซียส
176 ฟาเรนไฮต์80 เซลเซียส
178 ฟาเรนไฮต์81.111111 เซลเซียส
180 ฟาเรนไฮต์82.222222 เซลเซียส
182 ฟาเรนไฮต์83.333333 เซลเซียส
184 ฟาเรนไฮต์84.444444 เซลเซียส
186 ฟาเรนไฮต์85.555556 เซลเซียส
188 ฟาเรนไฮต์86.666667 เซลเซียส
190 ฟาเรนไฮต์87.777778 เซลเซียส
192 ฟาเรนไฮต์88.888889 เซลเซียส
194 ฟาเรนไฮต์90 เซลเซียส
196 ฟาเรนไฮต์91.111111 เซลเซียส
198 ฟาเรนไฮต์92.222222 เซลเซียส
200 ฟาเรนไฮต์93.333333 เซลเซียส
202 ฟาเรนไฮต์94.444444 เซลเซียส
204 ฟาเรนไฮต์95.555556 เซลเซียส
206 ฟาเรนไฮต์96.666667 เซลเซียส
208 ฟาเรนไฮต์97.777778 เซลเซียส
210 ฟาเรนไฮต์98.888889 เซลเซียส
212 ฟาเรนไฮต์100 เซลเซียส
214 ฟาเรนไฮต์101.111111 เซลเซียส
216 ฟาเรนไฮต์102.222222 เซลเซียส
218 ฟาเรนไฮต์103.333333 เซลเซียส
220 ฟาเรนไฮต์104.444444 เซลเซียส

แปลง ฟาเรนไฮต์ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟาเรนไฮต์ = -17.222222 เซลเซียสในหน้านี้
1 ฟาเรนไฮต์ = 255.927778 เคลวินไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = 460.67 แรงคินไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = 175.833333 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = -5.683333 นิวตันไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = -13.777778 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 ฟาเรนไฮต์ = -1.541667 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม