แปลง 1 นิวตัน เป็น ดีไลล์

ป้อนจำนวนของ นิวตัน เพื่อแปลงไปยัง ดีไลล์

ผลลัพธ์

1 นิวตัน เท่ากับกี่ ดีไลล์

1 นิวตัน = 145.454545 ดีไลล์

1 นิวตัน เท่ากับ 145.454545 ดีไลล์

สูตรการแปลง

°De = (33 − °Ré) × 5011

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ดีไลล์ (°De) เป็น นิวตัน (°Ré) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°De = (33 − °Ré) × 5011
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°De = (33 − 1) × 5011
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°De = 145.454545

ดังนั้น 1 นิวตัน มีค่าเท่ากับ 145.454545 ดีไลล์

แปลง นิวตัน เป็น ดีไลล์

นิวตันดีไลล์
1 นิวตัน145.454545 ดีไลล์
2 นิวตัน140.909091 ดีไลล์
5 นิวตัน127.272727 ดีไลล์
10 นิวตัน104.545455 ดีไลล์
20 นิวตัน59.090909 ดีไลล์
50 นิวตัน-77.272727 ดีไลล์
100 นิวตัน-304.545455 ดีไลล์
500 นิวตัน-2,122.727273 ดีไลล์
1000 นิวตัน-4,395.454545 ดีไลล์
5000 นิวตัน-22,577.272727 ดีไลล์
10000 นิวตัน-45,304.545455 ดีไลล์
50000 นิวตัน-227,122.727273 ดีไลล์

แปลง ดีไลล์ เป็น นิวตัน

ดีไลล์นิวตัน
1 ดีไลล์7.04 นิวตัน
2 ดีไลล์6.82 นิวตัน
5 ดีไลล์6.16 นิวตัน
10 ดีไลล์5.06 นิวตัน
20 ดีไลล์2.86 นิวตัน
50 ดีไลล์-3.74 นิวตัน
100 ดีไลล์-14.74 นิวตัน
500 ดีไลล์-102.74 นิวตัน
1000 ดีไลล์-212.74 นิวตัน
5000 ดีไลล์-1,092.74 นิวตัน
10000 ดีไลล์-2,192.74 นิวตัน
50000 ดีไลล์-10,992.74 นิวตัน

ตารางการแปลง นิวตัน เป็น ดีไลล์

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง นิวตัน เป็น ดีไลล์ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

นิวตันดีไลล์
0 นิวตัน150 ดีไลล์
1 นิวตัน145.454545 ดีไลล์
2 นิวตัน140.909091 ดีไลล์
3 นิวตัน136.363636 ดีไลล์
4 นิวตัน131.818182 ดีไลล์
5 นิวตัน127.272727 ดีไลล์
6 นิวตัน122.727273 ดีไลล์
7 นิวตัน118.181818 ดีไลล์
8 นิวตัน113.636364 ดีไลล์
9 นิวตัน109.090909 ดีไลล์
10 นิวตัน104.545455 ดีไลล์
11 นิวตัน100 ดีไลล์
12 นิวตัน95.454545 ดีไลล์
13 นิวตัน90.909091 ดีไลล์
14 นิวตัน86.363636 ดีไลล์
15 นิวตัน81.818182 ดีไลล์
16 นิวตัน77.272727 ดีไลล์
17 นิวตัน72.727273 ดีไลล์
18 นิวตัน68.181818 ดีไลล์
19 นิวตัน63.636364 ดีไลล์
20 นิวตัน59.090909 ดีไลล์
21 นิวตัน54.545455 ดีไลล์
22 นิวตัน50 ดีไลล์
23 นิวตัน45.454545 ดีไลล์
24 นิวตัน40.909091 ดีไลล์
25 นิวตัน36.363636 ดีไลล์
26 นิวตัน31.818182 ดีไลล์
27 นิวตัน27.272727 ดีไลล์
28 นิวตัน22.727273 ดีไลล์
29 นิวตัน18.181818 ดีไลล์
30 นิวตัน13.636364 ดีไลล์
31 นิวตัน9.090909 ดีไลล์
32 นิวตัน4.545455 ดีไลล์

แปลง นิวตัน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 นิวตัน = 3.030303 เซลเซียสไปที่หน้า
1 นิวตัน = 37.454545 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 นิวตัน = 276.180303 เคลวินไปที่หน้า
1 นิวตัน = 497.124545 แรงคินไปที่หน้า
1 นิวตัน = 145.454545 ดีไลล์ในหน้านี้
1 นิวตัน = 2.424242 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 นิวตัน = 9.090909 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม