แปลง เซลเซียส เป็น นิวตัน

ป้อนจำนวนของ เซลเซียส เพื่อแปลงไปยัง นิวตัน

ผลลัพธ์

1 เซลเซียส เท่ากับกี่ นิวตัน

1 เซลเซียส = 0.33 นิวตัน

1 เซลเซียส เท่ากับ 0.33 นิวตัน

สูตรการแปลง

°Ré = °C × 33100

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก นิวตัน (°Ré) เป็น เซลเซียส (°C) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°Ré = °C × 33100
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°Ré = 1 × 33100
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°Ré = 0.33

ดังนั้น 1 เซลเซียส มีค่าเท่ากับ 0.33 นิวตัน

แปลง เซลเซียส เป็น นิวตัน

เซลเซียสนิวตัน
1 เซลเซียส0.33 นิวตัน
2 เซลเซียส0.66 นิวตัน
5 เซลเซียส1.65 นิวตัน
10 เซลเซียส3.3 นิวตัน
20 เซลเซียส6.6 นิวตัน
50 เซลเซียส16.5 นิวตัน
100 เซลเซียส33 นิวตัน
500 เซลเซียส165 นิวตัน
1000 เซลเซียส330 นิวตัน
5000 เซลเซียส1,650 นิวตัน
10000 เซลเซียส3,300 นิวตัน
50000 เซลเซียส16,500 นิวตัน

แปลง นิวตัน เป็น เซลเซียส

นิวตันเซลเซียส
1 นิวตัน3.030303 เซลเซียส
2 นิวตัน6.060606 เซลเซียส
5 นิวตัน15.151515 เซลเซียส
10 นิวตัน30.30303 เซลเซียส
20 นิวตัน60.606061 เซลเซียส
50 นิวตัน151.515152 เซลเซียส
100 นิวตัน303.030303 เซลเซียส
500 นิวตัน1,515.151515 เซลเซียส
1000 นิวตัน3,030.30303 เซลเซียส
5000 นิวตัน15,151.515152 เซลเซียส
10000 นิวตัน30,303.030303 เซลเซียส
50000 นิวตัน151,515.151515 เซลเซียส

ตารางการแปลง เซลเซียส เป็น นิวตัน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง เซลเซียส เป็น นิวตัน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

เซลเซียสนิวตัน
0 เซลเซียส0 นิวตัน
1 เซลเซียส0.33 นิวตัน
2 เซลเซียส0.66 นิวตัน
3 เซลเซียส0.99 นิวตัน
4 เซลเซียส1.32 นิวตัน
5 เซลเซียส1.65 นิวตัน
6 เซลเซียส1.98 นิวตัน
7 เซลเซียส2.31 นิวตัน
8 เซลเซียส2.64 นิวตัน
9 เซลเซียส2.97 นิวตัน
10 เซลเซียส3.3 นิวตัน
11 เซลเซียส3.63 นิวตัน
12 เซลเซียส3.96 นิวตัน
13 เซลเซียส4.29 นิวตัน
14 เซลเซียส4.62 นิวตัน
15 เซลเซียส4.95 นิวตัน
16 เซลเซียส5.28 นิวตัน
17 เซลเซียส5.61 นิวตัน
18 เซลเซียส5.94 นิวตัน
19 เซลเซียส6.27 นิวตัน
20 เซลเซียส6.6 นิวตัน
21 เซลเซียส6.93 นิวตัน
22 เซลเซียส7.26 นิวตัน
23 เซลเซียส7.59 นิวตัน
24 เซลเซียส7.92 นิวตัน
25 เซลเซียส8.25 นิวตัน
26 เซลเซียส8.58 นิวตัน
27 เซลเซียส8.91 นิวตัน
28 เซลเซียส9.24 นิวตัน
29 เซลเซียส9.57 นิวตัน
30 เซลเซียส9.9 นิวตัน
31 เซลเซียส10.23 นิวตัน
32 เซลเซียส10.56 นิวตัน
33 เซลเซียส10.89 นิวตัน
34 เซลเซียส11.22 นิวตัน
35 เซลเซียส11.55 นิวตัน
36 เซลเซียส11.88 นิวตัน
37 เซลเซียส12.21 นิวตัน
38 เซลเซียส12.54 นิวตัน
39 เซลเซียส12.87 นิวตัน
40 เซลเซียส13.2 นิวตัน
41 เซลเซียส13.53 นิวตัน
42 เซลเซียส13.86 นิวตัน
43 เซลเซียส14.19 นิวตัน
44 เซลเซียส14.52 นิวตัน
45 เซลเซียส14.85 นิวตัน
46 เซลเซียส15.18 นิวตัน
47 เซลเซียส15.51 นิวตัน
48 เซลเซียส15.84 นิวตัน
49 เซลเซียส16.17 นิวตัน
50 เซลเซียส16.5 นิวตัน
51 เซลเซียส16.83 นิวตัน
52 เซลเซียส17.16 นิวตัน
53 เซลเซียส17.49 นิวตัน
54 เซลเซียส17.82 นิวตัน
55 เซลเซียส18.15 นิวตัน
56 เซลเซียส18.48 นิวตัน
57 เซลเซียส18.81 นิวตัน
58 เซลเซียส19.14 นิวตัน
59 เซลเซียส19.47 นิวตัน
60 เซลเซียส19.8 นิวตัน
61 เซลเซียส20.13 นิวตัน
62 เซลเซียส20.46 นิวตัน
63 เซลเซียส20.79 นิวตัน
64 เซลเซียส21.12 นิวตัน
65 เซลเซียส21.45 นิวตัน
66 เซลเซียส21.78 นิวตัน
67 เซลเซียส22.11 นิวตัน
68 เซลเซียส22.44 นิวตัน
69 เซลเซียส22.77 นิวตัน
70 เซลเซียส23.1 นิวตัน
71 เซลเซียส23.43 นิวตัน
72 เซลเซียส23.76 นิวตัน
73 เซลเซียส24.09 นิวตัน
74 เซลเซียส24.42 นิวตัน
75 เซลเซียส24.75 นิวตัน
76 เซลเซียส25.08 นิวตัน
77 เซลเซียส25.41 นิวตัน
78 เซลเซียส25.74 นิวตัน
79 เซลเซียส26.07 นิวตัน
80 เซลเซียส26.4 นิวตัน
81 เซลเซียส26.73 นิวตัน
82 เซลเซียส27.06 นิวตัน
83 เซลเซียส27.39 นิวตัน
84 เซลเซียส27.72 นิวตัน
85 เซลเซียส28.05 นิวตัน
86 เซลเซียส28.38 นิวตัน
87 เซลเซียส28.71 นิวตัน
88 เซลเซียส29.04 นิวตัน
89 เซลเซียส29.37 นิวตัน
90 เซลเซียส29.7 นิวตัน
91 เซลเซียส30.03 นิวตัน
92 เซลเซียส30.36 นิวตัน
93 เซลเซียส30.69 นิวตัน
94 เซลเซียส31.02 นิวตัน
95 เซลเซียส31.35 นิวตัน
96 เซลเซียส31.68 นิวตัน
97 เซลเซียส32.01 นิวตัน
98 เซลเซียส32.34 นิวตัน
99 เซลเซียส32.67 นิวตัน
100 เซลเซียส33 นิวตัน

แปลง เซลเซียส ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 เซลเซียส = 33.8 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 274.15 เคลวินไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 493.47 แรงคินไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 148.5 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 0.33 นิวตันในหน้านี้
1 เซลเซียส = 0.8 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 8.025 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม