แปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น นิวตัน

ป้อนจำนวนของ โรเมอร์ (Rømer) เพื่อแปลงไปยัง นิวตัน

ผลลัพธ์

1 โรเมอร์ (Rømer) เท่ากับกี่ นิวตัน

1 โรเมอร์ (Rømer) = -4.085714 นิวตัน

1 โรเมอร์ (Rømer) เท่ากับ -4.085714 นิวตัน

สูตรการแปลง

°Ré = (°Rø − 7.5) × 2235

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก นิวตัน (°Ré) เป็น โรเมอร์ (Rømer) (°Rø) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°Ré = (°Rø − 7.5) × 2235
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°Ré = (1 − 7.5) × 2235
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°Ré = -4.085714

ดังนั้น 1 โรเมอร์ (Rømer) มีค่าเท่ากับ -4.085714 นิวตัน

แปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น นิวตัน

โรเมอร์ (Rømer)นิวตัน
1 โรเมอร์ (Rømer)-4.085714 นิวตัน
2 โรเมอร์ (Rømer)-3.457143 นิวตัน
5 โรเมอร์ (Rømer)-1.571429 นิวตัน
10 โรเมอร์ (Rømer)1.571429 นิวตัน
20 โรเมอร์ (Rømer)7.857143 นิวตัน
50 โรเมอร์ (Rømer)26.714286 นิวตัน
100 โรเมอร์ (Rømer)58.142857 นิวตัน
500 โรเมอร์ (Rømer)309.571429 นิวตัน
1000 โรเมอร์ (Rømer)623.857143 นิวตัน
5000 โรเมอร์ (Rømer)3,138.142857 นิวตัน
10000 โรเมอร์ (Rømer)6,281 นิวตัน
50000 โรเมอร์ (Rømer)31,423.857143 นิวตัน

แปลง นิวตัน เป็น โรเมอร์ (Rømer)

นิวตันโรเมอร์ (Rømer)
1 นิวตัน9.090909 โรเมอร์ (Rømer)
2 นิวตัน10.681818 โรเมอร์ (Rømer)
5 นิวตัน15.454545 โรเมอร์ (Rømer)
10 นิวตัน23.409091 โรเมอร์ (Rømer)
20 นิวตัน39.318182 โรเมอร์ (Rømer)
50 นิวตัน87.045455 โรเมอร์ (Rømer)
100 นิวตัน166.590909 โรเมอร์ (Rømer)
500 นิวตัน802.954545 โรเมอร์ (Rømer)
1000 นิวตัน1,598.409091 โรเมอร์ (Rømer)
5000 นิวตัน7,962.045455 โรเมอร์ (Rømer)
10000 นิวตัน15,916.590909 โรเมอร์ (Rømer)
50000 นิวตัน79,552.954545 โรเมอร์ (Rømer)

ตารางการแปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น นิวตัน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น นิวตัน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

โรเมอร์ (Rømer)นิวตัน
0 โรเมอร์ (Rømer)-4.714286 นิวตัน
1 โรเมอร์ (Rømer)-4.085714 นิวตัน
2 โรเมอร์ (Rømer)-3.457143 นิวตัน
3 โรเมอร์ (Rømer)-2.828571 นิวตัน
4 โรเมอร์ (Rømer)-2.2 นิวตัน
5 โรเมอร์ (Rømer)-1.571429 นิวตัน
6 โรเมอร์ (Rømer)-0.942857 นิวตัน
7 โรเมอร์ (Rømer)-0.314286 นิวตัน
8 โรเมอร์ (Rømer)0.314286 นิวตัน
9 โรเมอร์ (Rømer)0.942857 นิวตัน
10 โรเมอร์ (Rømer)1.571429 นิวตัน
11 โรเมอร์ (Rømer)2.2 นิวตัน
12 โรเมอร์ (Rømer)2.828571 นิวตัน
13 โรเมอร์ (Rømer)3.457143 นิวตัน
14 โรเมอร์ (Rømer)4.085714 นิวตัน
15 โรเมอร์ (Rømer)4.714286 นิวตัน
16 โรเมอร์ (Rømer)5.342857 นิวตัน
17 โรเมอร์ (Rømer)5.971429 นิวตัน
18 โรเมอร์ (Rømer)6.6 นิวตัน
19 โรเมอร์ (Rømer)7.228571 นิวตัน
20 โรเมอร์ (Rømer)7.857143 นิวตัน
21 โรเมอร์ (Rømer)8.485714 นิวตัน
22 โรเมอร์ (Rømer)9.114286 นิวตัน
23 โรเมอร์ (Rømer)9.742857 นิวตัน
24 โรเมอร์ (Rømer)10.371429 นิวตัน
25 โรเมอร์ (Rømer)11 นิวตัน
26 โรเมอร์ (Rømer)11.628571 นิวตัน
27 โรเมอร์ (Rømer)12.257143 นิวตัน
28 โรเมอร์ (Rømer)12.885714 นิวตัน
29 โรเมอร์ (Rømer)13.514286 นิวตัน
30 โรเมอร์ (Rømer)14.142857 นิวตัน
31 โรเมอร์ (Rømer)14.771429 นิวตัน
32 โรเมอร์ (Rømer)15.4 นิวตัน
33 โรเมอร์ (Rømer)16.028571 นิวตัน
34 โรเมอร์ (Rømer)16.657143 นิวตัน
35 โรเมอร์ (Rømer)17.285714 นิวตัน
36 โรเมอร์ (Rømer)17.914286 นิวตัน
37 โรเมอร์ (Rømer)18.542857 นิวตัน
38 โรเมอร์ (Rømer)19.171429 นิวตัน
39 โรเมอร์ (Rømer)19.8 นิวตัน
40 โรเมอร์ (Rømer)20.428571 นิวตัน
41 โรเมอร์ (Rømer)21.057143 นิวตัน
42 โรเมอร์ (Rømer)21.685714 นิวตัน
43 โรเมอร์ (Rømer)22.314286 นิวตัน
44 โรเมอร์ (Rømer)22.942857 นิวตัน
45 โรเมอร์ (Rømer)23.571429 นิวตัน
46 โรเมอร์ (Rømer)24.2 นิวตัน
47 โรเมอร์ (Rømer)24.828571 นิวตัน
48 โรเมอร์ (Rømer)25.457143 นิวตัน
49 โรเมอร์ (Rømer)26.085714 นิวตัน
50 โรเมอร์ (Rømer)26.714286 นิวตัน
51 โรเมอร์ (Rømer)27.342857 นิวตัน
52 โรเมอร์ (Rømer)27.971429 นิวตัน
53 โรเมอร์ (Rømer)28.6 นิวตัน
54 โรเมอร์ (Rømer)29.228571 นิวตัน
55 โรเมอร์ (Rømer)29.857143 นิวตัน
56 โรเมอร์ (Rømer)30.485714 นิวตัน
57 โรเมอร์ (Rømer)31.114286 นิวตัน
58 โรเมอร์ (Rømer)31.742857 นิวตัน
59 โรเมอร์ (Rømer)32.371429 นิวตัน
60 โรเมอร์ (Rømer)33 นิวตัน

แปลง โรเมอร์ (Rømer) ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 โรเมอร์ (Rømer) = -12.380952 เซลเซียสไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = 9.714286 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = 260.769048 เคลวินไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = 469.384286 แรงคินไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = 168.571429 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = -4.085714 นิวตันในหน้านี้
1 โรเมอร์ (Rømer) = -9.904762 โรเมอร์ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม