แปลง นิวตัน เป็น โรเมอร์ (Rømer)

ป้อนจำนวนของ นิวตัน เพื่อแปลงไปยัง โรเมอร์ (Rømer)

ผลลัพธ์

1 นิวตัน เท่ากับกี่ โรเมอร์ (Rømer)

1 นิวตัน = 9.090909 โรเมอร์ (Rømer)

1 นิวตัน เท่ากับ 9.090909 โรเมอร์ (Rømer)

สูตรการแปลง

°Rø = °Ré × 3522 + 7.5

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก โรเมอร์ (Rømer) (°Rø) เป็น นิวตัน (°Ré) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°Rø = °Ré × 3522 + 7.5
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°Rø = 1 × 3522 + 7.5
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°Rø = 9.090909

ดังนั้น 1 นิวตัน มีค่าเท่ากับ 9.090909 โรเมอร์ (Rømer)

แปลง นิวตัน เป็น โรเมอร์ (Rømer)

นิวตันโรเมอร์ (Rømer)
1 นิวตัน9.090909 โรเมอร์ (Rømer)
2 นิวตัน10.681818 โรเมอร์ (Rømer)
5 นิวตัน15.454545 โรเมอร์ (Rømer)
10 นิวตัน23.409091 โรเมอร์ (Rømer)
20 นิวตัน39.318182 โรเมอร์ (Rømer)
50 นิวตัน87.045455 โรเมอร์ (Rømer)
100 นิวตัน166.590909 โรเมอร์ (Rømer)
500 นิวตัน802.954545 โรเมอร์ (Rømer)
1000 นิวตัน1,598.409091 โรเมอร์ (Rømer)
5000 นิวตัน7,962.045455 โรเมอร์ (Rømer)
10000 นิวตัน15,916.590909 โรเมอร์ (Rømer)
50000 นิวตัน79,552.954545 โรเมอร์ (Rømer)

แปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น นิวตัน

โรเมอร์ (Rømer)นิวตัน
1 โรเมอร์ (Rømer)-4.085714 นิวตัน
2 โรเมอร์ (Rømer)-3.457143 นิวตัน
5 โรเมอร์ (Rømer)-1.571429 นิวตัน
10 โรเมอร์ (Rømer)1.571429 นิวตัน
20 โรเมอร์ (Rømer)7.857143 นิวตัน
50 โรเมอร์ (Rømer)26.714286 นิวตัน
100 โรเมอร์ (Rømer)58.142857 นิวตัน
500 โรเมอร์ (Rømer)309.571429 นิวตัน
1000 โรเมอร์ (Rømer)623.857143 นิวตัน
5000 โรเมอร์ (Rømer)3,138.142857 นิวตัน
10000 โรเมอร์ (Rømer)6,281 นิวตัน
50000 โรเมอร์ (Rømer)31,423.857143 นิวตัน

ตารางการแปลง นิวตัน เป็น โรเมอร์ (Rømer)

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง นิวตัน เป็น โรเมอร์ (Rømer) โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

นิวตันโรเมอร์ (Rømer)
0 นิวตัน7.5 โรเมอร์ (Rømer)
1 นิวตัน9.090909 โรเมอร์ (Rømer)
2 นิวตัน10.681818 โรเมอร์ (Rømer)
3 นิวตัน12.272727 โรเมอร์ (Rømer)
4 นิวตัน13.863636 โรเมอร์ (Rømer)
5 นิวตัน15.454545 โรเมอร์ (Rømer)
6 นิวตัน17.045455 โรเมอร์ (Rømer)
7 นิวตัน18.636364 โรเมอร์ (Rømer)
8 นิวตัน20.227273 โรเมอร์ (Rømer)
9 นิวตัน21.818182 โรเมอร์ (Rømer)
10 นิวตัน23.409091 โรเมอร์ (Rømer)
11 นิวตัน25 โรเมอร์ (Rømer)
12 นิวตัน26.590909 โรเมอร์ (Rømer)
13 นิวตัน28.181818 โรเมอร์ (Rømer)
14 นิวตัน29.772727 โรเมอร์ (Rømer)
15 นิวตัน31.363636 โรเมอร์ (Rømer)
16 นิวตัน32.954545 โรเมอร์ (Rømer)
17 นิวตัน34.545455 โรเมอร์ (Rømer)
18 นิวตัน36.136364 โรเมอร์ (Rømer)
19 นิวตัน37.727273 โรเมอร์ (Rømer)
20 นิวตัน39.318182 โรเมอร์ (Rømer)
21 นิวตัน40.909091 โรเมอร์ (Rømer)
22 นิวตัน42.5 โรเมอร์ (Rømer)
23 นิวตัน44.090909 โรเมอร์ (Rømer)
24 นิวตัน45.681818 โรเมอร์ (Rømer)
25 นิวตัน47.272727 โรเมอร์ (Rømer)
26 นิวตัน48.863636 โรเมอร์ (Rømer)
27 นิวตัน50.454545 โรเมอร์ (Rømer)
28 นิวตัน52.045455 โรเมอร์ (Rømer)
29 นิวตัน53.636364 โรเมอร์ (Rømer)
30 นิวตัน55.227273 โรเมอร์ (Rømer)
31 นิวตัน56.818182 โรเมอร์ (Rømer)
32 นิวตัน58.409091 โรเมอร์ (Rømer)

แปลง นิวตัน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 นิวตัน = 3.030303 เซลเซียสไปที่หน้า
1 นิวตัน = 37.454545 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 นิวตัน = 276.180303 เคลวินไปที่หน้า
1 นิวตัน = 497.124545 แรงคินไปที่หน้า
1 นิวตัน = 145.454545 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 นิวตัน = 2.424242 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 นิวตัน = 9.090909 โรเมอร์ (Rømer)ในหน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม