ตัวแปลงหน่วยเวลา

เพื่อแปลงหน่วยของเวลา ใส่ค่าในช่องอินพุตและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่างนี้

หน่วยของเวลา

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
นาโนวินาทีns1.0 × 10 -9
ไมโครวินาทีµs1.0 × 10 -6
มิลลิวินาทีms0.001
วินาที (หน่วย SI)s1
นาทีmin60
ชั่วโมงh3,600
วันd86,400
สัปดาห์wk604,800
เดือนmo2,628,000
ปีa,y,yr31,536,000
ทศวรรษdec315,360,000
ศตวรรษc3,153,600,000
สหัสวรรษสหัสวรรษ31,536,000,000

แปลงจากนาโนวินาที

แปลงจากไมโครวินาที

แปลงจากมิลลิวินาที

แปลงจากวินาที

แปลงจากนาที

แปลงจากชั่วโมง

แปลงจากวัน

แปลงจากสัปดาห์

แปลงจากเดือน

แปลงจากปี

แปลงจากทศวรรษ

แปลงจากศตวรรษ

แปลงจากสหัสวรรษ