ตัวแปลงหน่วยเวลา

เพื่อแปลงหน่วยของเวลา ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของเวลา

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
นาโนวินาทีns1 × 10-9
ไมโครวินาทีµs1 × 10-6
มิลลิวินาทีms0.001
วินาที (หน่วย SI)s1
นาทีmin60
ชั่วโมงh3,600
วันd86,400
สัปดาห์wk604,800
เดือนmo2,628,000
ปีa,y,yr31,536,000
ทศวรรษdec315,360,000
ศตวรรษc3,153,600,000
สหัสวรรษสหัสวรรษ31,536,000,000

แปลงจาก นาโนวินาที

แปลงจาก ไมโครวินาที

แปลงจาก มิลลิวินาที

แปลงจาก วินาที

แปลงจาก นาที

แปลงจาก ชั่วโมง

แปลงจาก วัน

แปลงจาก สัปดาห์

แปลงจาก เดือน

แปลงจาก ปี

แปลงจาก ทศวรรษ

แปลงจาก ศตวรรษ

แปลงจาก สหัสวรรษ