แปลง ตารางกิโลเมตร เป็น เฮกตาร์

ป้อนจำนวนของ ตารางกิโลเมตร เพื่อแปลงไปยัง เฮกตาร์

ผลลัพธ์

1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับกี่ เฮกตาร์

1 ตารางกิโลเมตร = 100 เฮกตาร์

1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 100 เฮกตาร์

สูตรการแปลง

ha = km2 × 100

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เฮกตาร์ (ha) เป็น ตารางกิโลเมตร (km2) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรha = km2 × 100
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรha = 1 × 100
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ha = 100

ดังนั้น 1 ตารางกิโลเมตร มีค่าเท่ากับ 100 เฮกตาร์

แปลง ตารางกิโลเมตร เป็น เฮกตาร์

ตารางกิโลเมตรเฮกตาร์
1 ตารางกิโลเมตร100 เฮกตาร์
2 ตารางกิโลเมตร200 เฮกตาร์
5 ตารางกิโลเมตร500 เฮกตาร์
10 ตารางกิโลเมตร1,000 เฮกตาร์
20 ตารางกิโลเมตร2,000 เฮกตาร์
50 ตารางกิโลเมตร5,000 เฮกตาร์
100 ตารางกิโลเมตร10,000 เฮกตาร์
500 ตารางกิโลเมตร50,000 เฮกตาร์
1000 ตารางกิโลเมตร100,000 เฮกตาร์
5000 ตารางกิโลเมตร500,000 เฮกตาร์
10000 ตารางกิโลเมตร1,000,000 เฮกตาร์
50000 ตารางกิโลเมตร5,000,000 เฮกตาร์

แปลง เฮกตาร์ เป็น ตารางกิโลเมตร

เฮกตาร์ตารางกิโลเมตร
1 เฮกตาร์0.01 ตารางกิโลเมตร
2 เฮกตาร์0.02 ตารางกิโลเมตร
5 เฮกตาร์0.05 ตารางกิโลเมตร
10 เฮกตาร์0.1 ตารางกิโลเมตร
20 เฮกตาร์0.2 ตารางกิโลเมตร
50 เฮกตาร์0.5 ตารางกิโลเมตร
100 เฮกตาร์1 ตารางกิโลเมตร
500 เฮกตาร์5 ตารางกิโลเมตร
1000 เฮกตาร์10 ตารางกิโลเมตร
5000 เฮกตาร์50 ตารางกิโลเมตร
10000 เฮกตาร์100 ตารางกิโลเมตร
50000 เฮกตาร์500 ตารางกิโลเมตร

ตารางการแปลง ตารางกิโลเมตร เป็น เฮกตาร์

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ตารางกิโลเมตร เป็น เฮกตาร์ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ตารางกิโลเมตรเฮกตาร์
1 ตารางกิโลเมตร100 เฮกตาร์
2 ตารางกิโลเมตร200 เฮกตาร์
3 ตารางกิโลเมตร300 เฮกตาร์
4 ตารางกิโลเมตร400 เฮกตาร์
5 ตารางกิโลเมตร500 เฮกตาร์
6 ตารางกิโลเมตร600 เฮกตาร์
7 ตารางกิโลเมตร700 เฮกตาร์
8 ตารางกิโลเมตร800 เฮกตาร์
9 ตารางกิโลเมตร900 เฮกตาร์
10 ตารางกิโลเมตร1,000 เฮกตาร์
11 ตารางกิโลเมตร1,100 เฮกตาร์
12 ตารางกิโลเมตร1,200 เฮกตาร์
13 ตารางกิโลเมตร1,300 เฮกตาร์
14 ตารางกิโลเมตร1,400 เฮกตาร์
15 ตารางกิโลเมตร1,500 เฮกตาร์
16 ตารางกิโลเมตร1,600 เฮกตาร์
17 ตารางกิโลเมตร1,700 เฮกตาร์
18 ตารางกิโลเมตร1,800 เฮกตาร์
19 ตารางกิโลเมตร1,900 เฮกตาร์
20 ตารางกิโลเมตร2,000 เฮกตาร์
21 ตารางกิโลเมตร2,100 เฮกตาร์
22 ตารางกิโลเมตร2,200 เฮกตาร์
23 ตารางกิโลเมตร2,300 เฮกตาร์
24 ตารางกิโลเมตร2,400 เฮกตาร์
25 ตารางกิโลเมตร2,500 เฮกตาร์
26 ตารางกิโลเมตร2,600 เฮกตาร์
27 ตารางกิโลเมตร2,700 เฮกตาร์
28 ตารางกิโลเมตร2,800 เฮกตาร์
29 ตารางกิโลเมตร2,900 เฮกตาร์
30 ตารางกิโลเมตร3,000 เฮกตาร์
31 ตารางกิโลเมตร3,100 เฮกตาร์
32 ตารางกิโลเมตร3,200 เฮกตาร์
33 ตารางกิโลเมตร3,300 เฮกตาร์
34 ตารางกิโลเมตร3,400 เฮกตาร์
35 ตารางกิโลเมตร3,500 เฮกตาร์
36 ตารางกิโลเมตร3,600 เฮกตาร์
37 ตารางกิโลเมตร3,700 เฮกตาร์
38 ตารางกิโลเมตร3,800 เฮกตาร์
39 ตารางกิโลเมตร3,900 เฮกตาร์
40 ตารางกิโลเมตร4,000 เฮกตาร์
41 ตารางกิโลเมตร4,100 เฮกตาร์
42 ตารางกิโลเมตร4,200 เฮกตาร์
43 ตารางกิโลเมตร4,300 เฮกตาร์
44 ตารางกิโลเมตร4,400 เฮกตาร์
45 ตารางกิโลเมตร4,500 เฮกตาร์
46 ตารางกิโลเมตร4,600 เฮกตาร์
47 ตารางกิโลเมตร4,700 เฮกตาร์
48 ตารางกิโลเมตร4,800 เฮกตาร์
49 ตารางกิโลเมตร4,900 เฮกตาร์
50 ตารางกิโลเมตร5,000 เฮกตาร์
51 ตารางกิโลเมตร5,100 เฮกตาร์
52 ตารางกิโลเมตร5,200 เฮกตาร์
53 ตารางกิโลเมตร5,300 เฮกตาร์
54 ตารางกิโลเมตร5,400 เฮกตาร์
55 ตารางกิโลเมตร5,500 เฮกตาร์
56 ตารางกิโลเมตร5,600 เฮกตาร์
57 ตารางกิโลเมตร5,700 เฮกตาร์
58 ตารางกิโลเมตร5,800 เฮกตาร์
59 ตารางกิโลเมตร5,900 เฮกตาร์
60 ตารางกิโลเมตร6,000 เฮกตาร์
61 ตารางกิโลเมตร6,100 เฮกตาร์
62 ตารางกิโลเมตร6,200 เฮกตาร์
63 ตารางกิโลเมตร6,300 เฮกตาร์
64 ตารางกิโลเมตร6,400 เฮกตาร์
65 ตารางกิโลเมตร6,500 เฮกตาร์
66 ตารางกิโลเมตร6,600 เฮกตาร์
67 ตารางกิโลเมตร6,700 เฮกตาร์
68 ตารางกิโลเมตร6,800 เฮกตาร์
69 ตารางกิโลเมตร6,900 เฮกตาร์
70 ตารางกิโลเมตร7,000 เฮกตาร์
71 ตารางกิโลเมตร7,100 เฮกตาร์
72 ตารางกิโลเมตร7,200 เฮกตาร์
73 ตารางกิโลเมตร7,300 เฮกตาร์
74 ตารางกิโลเมตร7,400 เฮกตาร์
75 ตารางกิโลเมตร7,500 เฮกตาร์
76 ตารางกิโลเมตร7,600 เฮกตาร์
77 ตารางกิโลเมตร7,700 เฮกตาร์
78 ตารางกิโลเมตร7,800 เฮกตาร์
79 ตารางกิโลเมตร7,900 เฮกตาร์
80 ตารางกิโลเมตร8,000 เฮกตาร์
81 ตารางกิโลเมตร8,100 เฮกตาร์
82 ตารางกิโลเมตร8,200 เฮกตาร์
83 ตารางกิโลเมตร8,300 เฮกตาร์
84 ตารางกิโลเมตร8,400 เฮกตาร์
85 ตารางกิโลเมตร8,500 เฮกตาร์
86 ตารางกิโลเมตร8,600 เฮกตาร์
87 ตารางกิโลเมตร8,700 เฮกตาร์
88 ตารางกิโลเมตร8,800 เฮกตาร์
89 ตารางกิโลเมตร8,900 เฮกตาร์
90 ตารางกิโลเมตร9,000 เฮกตาร์
91 ตารางกิโลเมตร9,100 เฮกตาร์
92 ตารางกิโลเมตร9,200 เฮกตาร์
93 ตารางกิโลเมตร9,300 เฮกตาร์
94 ตารางกิโลเมตร9,400 เฮกตาร์
95 ตารางกิโลเมตร9,500 เฮกตาร์
96 ตารางกิโลเมตร9,600 เฮกตาร์
97 ตารางกิโลเมตร9,700 เฮกตาร์
98 ตารางกิโลเมตร9,800 เฮกตาร์
99 ตารางกิโลเมตร9,900 เฮกตาร์
100 ตารางกิโลเมตร10,000 เฮกตาร์

แปลง ตารางกิโลเมตร ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ตารางกิโลเมตร = 1,000,000 ตารางเมตรไปที่หน้า
1 ตารางกิโลเมตร = 0.386102 ตารางไมล์ไปที่หน้า
1 ตารางกิโลเมตร = 1,195,990.046301 ตารางหลาไปที่หน้า
1 ตารางกิโลเมตร = 10,763,910.41671 ตารางฟุตไปที่หน้า
1 ตารางกิโลเมตร = 1,550,003,100.0062 ตารางนิ้วไปที่หน้า
1 ตารางกิโลเมตร = 100 เฮกตาร์ในหน้านี้
1 ตารางกิโลเมตร = 247.105381 เอเคอร์ไปที่หน้า
1 ตารางกิโลเมตร = 250,000 ตารางวาไปที่หน้า
1 ตารางกิโลเมตร = 2,500 งานไปที่หน้า
1 ตารางกิโลเมตร = 625 ไร่ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม