แปลง ฟุตแลมเบิร์ต เป็น แคนเดลาต่อตารางฟุต

แปลงฟุตแลมเบิร์ต (fL) เป็นแคนเดลาต่อตารางฟุต (cd/ft2) ใส่ค่าของฟุตแลมเบิร์ตเพื่อแปลงไปยังแคนเดลาต่อตารางฟุต

1 ฟุตแลมเบิร์ตเท่ากับกี่แคนเดลาต่อตารางฟุต

1 ฟุตแลมเบิร์ต = 0.318309 แคนเดลาต่อตารางฟุต

สูตรการแปลง

cd/ft2 = fL × 0.318309

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากแคนเดลาต่อตารางฟุต (cd/ft2) เป็นฟุตแลมเบิร์ต (fL) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร cd/ft2 = fL × 0.318309
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร cd/ft2 = 1 × 0.318309
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ cd/ft2 = 0.318309

ดังนั้น 1 ฟุตแลมเบิร์ต มีค่าเท่ากับ 0.318309 แคนเดลาต่อตารางฟุต

แปลง ฟุตแลมเบิร์ต เป็น แคนเดลาต่อตารางฟุต

ฟุตแลมเบิร์ตแคนเดลาต่อตารางฟุต
1 ฟุตแลมเบิร์ต0.318309 แคนเดลาต่อตารางฟุต
2 ฟุตแลมเบิร์ต0.636619 แคนเดลาต่อตารางฟุต
5 ฟุตแลมเบิร์ต1.591549 แคนเดลาต่อตารางฟุต
10 ฟุตแลมเบิร์ต3.183098 แคนเดลาต่อตารางฟุต
20 ฟุตแลมเบิร์ต6.366197 แคนเดลาต่อตารางฟุต
50 ฟุตแลมเบิร์ต15.915494 แคนเดลาต่อตารางฟุต
100 ฟุตแลมเบิร์ต31.830988 แคนเดลาต่อตารางฟุต
500 ฟุตแลมเบิร์ต159.154943 แคนเดลาต่อตารางฟุต
1000 ฟุตแลมเบิร์ต318.309886 แคนเดลาต่อตารางฟุต
5000 ฟุตแลมเบิร์ต1,591.549430 แคนเดลาต่อตารางฟุต
10000 ฟุตแลมเบิร์ต3,183.098861 แคนเดลาต่อตารางฟุต
50000 ฟุตแลมเบิร์ต15,915.494308 แคนเดลาต่อตารางฟุต

แปลง แคนเดลาต่อตารางฟุต เป็น ฟุตแลมเบิร์ต

แคนเดลาต่อตารางฟุตฟุตแลมเบิร์ต
1 แคนเดลาต่อตารางฟุต3.141592 ฟุตแลมเบิร์ต
2 แคนเดลาต่อตารางฟุต6.283185 ฟุตแลมเบิร์ต
5 แคนเดลาต่อตารางฟุต15.707963 ฟุตแลมเบิร์ต
10 แคนเดลาต่อตารางฟุต31.415926 ฟุตแลมเบิร์ต
20 แคนเดลาต่อตารางฟุต62.831853 ฟุตแลมเบิร์ต
50 แคนเดลาต่อตารางฟุต157.079632 ฟุตแลมเบิร์ต
100 แคนเดลาต่อตารางฟุต314.159265 ฟุตแลมเบิร์ต
500 แคนเดลาต่อตารางฟุต1,570.796326 ฟุตแลมเบิร์ต
1000 แคนเดลาต่อตารางฟุต3,141.592653 ฟุตแลมเบิร์ต
5000 แคนเดลาต่อตารางฟุต15,707.963268 ฟุตแลมเบิร์ต
10000 แคนเดลาต่อตารางฟุต31,415.926537 ฟุตแลมเบิร์ต
50000 แคนเดลาต่อตารางฟุต157,079.632685 ฟุตแลมเบิร์ต

ตารางการแปลงจาก ฟุตแลมเบิร์ต เป็น แคนเดลาต่อตารางฟุต

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ฟุตแลมเบิร์ต แคนเดลาต่อตารางฟุต
1 ฟุตแลมเบิร์ต0.318309 แคนเดลาต่อตารางฟุต
2 ฟุตแลมเบิร์ต0.636619 แคนเดลาต่อตารางฟุต
3 ฟุตแลมเบิร์ต0.954929 แคนเดลาต่อตารางฟุต
4 ฟุตแลมเบิร์ต1.273239 แคนเดลาต่อตารางฟุต
5 ฟุตแลมเบิร์ต1.591549 แคนเดลาต่อตารางฟุต
6 ฟุตแลมเบิร์ต1.909859 แคนเดลาต่อตารางฟุต
7 ฟุตแลมเบิร์ต2.228169 แคนเดลาต่อตารางฟุต
8 ฟุตแลมเบิร์ต2.546479 แคนเดลาต่อตารางฟุต
9 ฟุตแลมเบิร์ต2.864788 แคนเดลาต่อตารางฟุต
10 ฟุตแลมเบิร์ต3.183098 แคนเดลาต่อตารางฟุต
11 ฟุตแลมเบิร์ต3.501408 แคนเดลาต่อตารางฟุต
12 ฟุตแลมเบิร์ต3.819718 แคนเดลาต่อตารางฟุต
13 ฟุตแลมเบิร์ต4.138028 แคนเดลาต่อตารางฟุต
14 ฟุตแลมเบิร์ต4.456338 แคนเดลาต่อตารางฟุต
15 ฟุตแลมเบิร์ต4.774648 แคนเดลาต่อตารางฟุต
16 ฟุตแลมเบิร์ต5.092958 แคนเดลาต่อตารางฟุต
17 ฟุตแลมเบิร์ต5.411268 แคนเดลาต่อตารางฟุต
18 ฟุตแลมเบิร์ต5.729577 แคนเดลาต่อตารางฟุต
19 ฟุตแลมเบิร์ต6.047887 แคนเดลาต่อตารางฟุต
20 ฟุตแลมเบิร์ต6.366197 แคนเดลาต่อตารางฟุต
21 ฟุตแลมเบิร์ต6.684507 แคนเดลาต่อตารางฟุต
22 ฟุตแลมเบิร์ต7.002817 แคนเดลาต่อตารางฟุต
23 ฟุตแลมเบิร์ต7.321127 แคนเดลาต่อตารางฟุต
24 ฟุตแลมเบิร์ต7.639437 แคนเดลาต่อตารางฟุต
25 ฟุตแลมเบิร์ต7.957747 แคนเดลาต่อตารางฟุต
26 ฟุตแลมเบิร์ต8.276057 แคนเดลาต่อตารางฟุต
27 ฟุตแลมเบิร์ต8.594366 แคนเดลาต่อตารางฟุต
28 ฟุตแลมเบิร์ต8.912676 แคนเดลาต่อตารางฟุต
29 ฟุตแลมเบิร์ต9.230986 แคนเดลาต่อตารางฟุต
30 ฟุตแลมเบิร์ต9.549296 แคนเดลาต่อตารางฟุต
31 ฟุตแลมเบิร์ต9.867606 แคนเดลาต่อตารางฟุต
32 ฟุตแลมเบิร์ต10.185916 แคนเดลาต่อตารางฟุต
33 ฟุตแลมเบิร์ต10.504226 แคนเดลาต่อตารางฟุต
34 ฟุตแลมเบิร์ต10.822536 แคนเดลาต่อตารางฟุต
35 ฟุตแลมเบิร์ต11.140846 แคนเดลาต่อตารางฟุต
36 ฟุตแลมเบิร์ต11.459155 แคนเดลาต่อตารางฟุต
37 ฟุตแลมเบิร์ต11.777465 แคนเดลาต่อตารางฟุต
38 ฟุตแลมเบิร์ต12.095775 แคนเดลาต่อตารางฟุต
39 ฟุตแลมเบิร์ต12.414085 แคนเดลาต่อตารางฟุต
40 ฟุตแลมเบิร์ต12.732395 แคนเดลาต่อตารางฟุต
41 ฟุตแลมเบิร์ต13.050705 แคนเดลาต่อตารางฟุต
42 ฟุตแลมเบิร์ต13.369015 แคนเดลาต่อตารางฟุต
43 ฟุตแลมเบิร์ต13.687325 แคนเดลาต่อตารางฟุต
44 ฟุตแลมเบิร์ต14.005634 แคนเดลาต่อตารางฟุต
45 ฟุตแลมเบิร์ต14.323944 แคนเดลาต่อตารางฟุต
46 ฟุตแลมเบิร์ต14.642254 แคนเดลาต่อตารางฟุต
47 ฟุตแลมเบิร์ต14.960564 แคนเดลาต่อตารางฟุต
48 ฟุตแลมเบิร์ต15.278874 แคนเดลาต่อตารางฟุต
49 ฟุตแลมเบิร์ต15.597184 แคนเดลาต่อตารางฟุต
50 ฟุตแลมเบิร์ต15.915494 แคนเดลาต่อตารางฟุต
51 ฟุตแลมเบิร์ต16.233804 แคนเดลาต่อตารางฟุต
52 ฟุตแลมเบิร์ต16.552114 แคนเดลาต่อตารางฟุต
53 ฟุตแลมเบิร์ต16.870423 แคนเดลาต่อตารางฟุต
54 ฟุตแลมเบิร์ต17.188733 แคนเดลาต่อตารางฟุต
55 ฟุตแลมเบิร์ต17.507043 แคนเดลาต่อตารางฟุต
56 ฟุตแลมเบิร์ต17.825353 แคนเดลาต่อตารางฟุต
57 ฟุตแลมเบิร์ต18.143663 แคนเดลาต่อตารางฟุต
58 ฟุตแลมเบิร์ต18.461973 แคนเดลาต่อตารางฟุต
59 ฟุตแลมเบิร์ต18.780283 แคนเดลาต่อตารางฟุต
60 ฟุตแลมเบิร์ต19.098593 แคนเดลาต่อตารางฟุต
61 ฟุตแลมเบิร์ต19.416903 แคนเดลาต่อตารางฟุต
62 ฟุตแลมเบิร์ต19.735212 แคนเดลาต่อตารางฟุต
63 ฟุตแลมเบิร์ต20.053522 แคนเดลาต่อตารางฟุต
64 ฟุตแลมเบิร์ต20.371832 แคนเดลาต่อตารางฟุต
65 ฟุตแลมเบิร์ต20.690142 แคนเดลาต่อตารางฟุต
66 ฟุตแลมเบิร์ต21.008452 แคนเดลาต่อตารางฟุต
67 ฟุตแลมเบิร์ต21.326762 แคนเดลาต่อตารางฟุต
68 ฟุตแลมเบิร์ต21.645072 แคนเดลาต่อตารางฟุต
69 ฟุตแลมเบิร์ต21.963382 แคนเดลาต่อตารางฟุต
70 ฟุตแลมเบิร์ต22.281692 แคนเดลาต่อตารางฟุต
71 ฟุตแลมเบิร์ต22.600001 แคนเดลาต่อตารางฟุต
72 ฟุตแลมเบิร์ต22.918311 แคนเดลาต่อตารางฟุต
73 ฟุตแลมเบิร์ต23.236621 แคนเดลาต่อตารางฟุต
74 ฟุตแลมเบิร์ต23.554931 แคนเดลาต่อตารางฟุต
75 ฟุตแลมเบิร์ต23.873241 แคนเดลาต่อตารางฟุต
76 ฟุตแลมเบิร์ต24.191551 แคนเดลาต่อตารางฟุต
77 ฟุตแลมเบิร์ต24.509861 แคนเดลาต่อตารางฟุต
78 ฟุตแลมเบิร์ต24.828171 แคนเดลาต่อตารางฟุต
79 ฟุตแลมเบิร์ต25.146481 แคนเดลาต่อตารางฟุต
80 ฟุตแลมเบิร์ต25.464790 แคนเดลาต่อตารางฟุต
81 ฟุตแลมเบิร์ต25.783100 แคนเดลาต่อตารางฟุต
82 ฟุตแลมเบิร์ต26.101410 แคนเดลาต่อตารางฟุต
83 ฟุตแลมเบิร์ต26.419720 แคนเดลาต่อตารางฟุต
84 ฟุตแลมเบิร์ต26.738030 แคนเดลาต่อตารางฟุต
85 ฟุตแลมเบิร์ต27.056340 แคนเดลาต่อตารางฟุต
86 ฟุตแลมเบิร์ต27.374650 แคนเดลาต่อตารางฟุต
87 ฟุตแลมเบิร์ต27.692960 แคนเดลาต่อตารางฟุต
88 ฟุตแลมเบิร์ต28.011269 แคนเดลาต่อตารางฟุต
89 ฟุตแลมเบิร์ต28.329579 แคนเดลาต่อตารางฟุต
90 ฟุตแลมเบิร์ต28.647889 แคนเดลาต่อตารางฟุต
91 ฟุตแลมเบิร์ต28.966199 แคนเดลาต่อตารางฟุต
92 ฟุตแลมเบิร์ต29.284509 แคนเดลาต่อตารางฟุต
93 ฟุตแลมเบิร์ต29.602819 แคนเดลาต่อตารางฟุต
94 ฟุตแลมเบิร์ต29.921129 แคนเดลาต่อตารางฟุต
95 ฟุตแลมเบิร์ต30.239439 แคนเดลาต่อตารางฟุต
96 ฟุตแลมเบิร์ต30.557749 แคนเดลาต่อตารางฟุต
97 ฟุตแลมเบิร์ต30.876058 แคนเดลาต่อตารางฟุต
98 ฟุตแลมเบิร์ต31.194368 แคนเดลาต่อตารางฟุต
99 ฟุตแลมเบิร์ต31.512678 แคนเดลาต่อตารางฟุต
100 ฟุตแลมเบิร์ต31.830988 แคนเดลาต่อตารางฟุต

แปลงไปยังหน่วยของความสว่างอื่นๆ

1 ฟุตแลมเบิร์ต = 0.318309 แคนเดลาต่อตารางฟุตในหน้านี้
1 ฟุตแลมเบิร์ต = 0.002210 แคนเดลาต่อตารางนิ้วดูการคำนวณ
1 ฟุตแลมเบิร์ต = 3.426259 แคนเดลาต่อตารางเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุตแลมเบิร์ต = 0.001076 แลมเบิร์ตดูการคำนวณ
1 ฟุตแลมเบิร์ต = 0.000342 Stilbดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม