แปลง สัด เป็น เกวียน

ป้อนจำนวนของ สัด เพื่อแปลงไปยัง เกวียน

ผลลัพธ์

1 สัด เท่ากับกี่ เกวียน

1 สัด = 0.0125 เกวียน

1 สัด เท่ากับ 0.0125 เกวียน

สูตรการแปลง

เกวียน = สัด × 0.0125

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เกวียน เป็น สัด คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรเกวียน = สัด × 0.0125
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรเกวียน = 1 × 0.0125
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์เกวียน = 0.0125

ดังนั้น 1 สัด มีค่าเท่ากับ 0.0125 เกวียน

แปลง สัด เป็น เกวียน

สัดเกวียน
1 สัด0.0125 เกวียน
2 สัด0.025 เกวียน
5 สัด0.0625 เกวียน
10 สัด0.125 เกวียน
20 สัด0.25 เกวียน
50 สัด0.625 เกวียน
100 สัด1.25 เกวียน
500 สัด6.25 เกวียน
1000 สัด12.5 เกวียน
5000 สัด62.5 เกวียน
10000 สัด125 เกวียน
50000 สัด625 เกวียน

แปลง เกวียน เป็น สัด

เกวียนสัด
1 เกวียน80 สัด
2 เกวียน160 สัด
5 เกวียน400 สัด
10 เกวียน800 สัด
20 เกวียน1,600 สัด
50 เกวียน4,000 สัด
100 เกวียน8,000 สัด
500 เกวียน40,000 สัด
1000 เกวียน80,000 สัด
5000 เกวียน400,000 สัด
10000 เกวียน800,000 สัด
50000 เกวียน4,000,000 สัด

ตารางการแปลง สัด เป็น เกวียน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง สัด เป็น เกวียน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

สัดเกวียน
1 สัด0.0125 เกวียน
2 สัด0.025 เกวียน
3 สัด0.0375 เกวียน
4 สัด0.05 เกวียน
5 สัด0.0625 เกวียน
6 สัด0.075 เกวียน
7 สัด0.0875 เกวียน
8 สัด0.1 เกวียน
9 สัด0.1125 เกวียน
10 สัด0.125 เกวียน
11 สัด0.1375 เกวียน
12 สัด0.15 เกวียน
13 สัด0.1625 เกวียน
14 สัด0.175 เกวียน
15 สัด0.1875 เกวียน
16 สัด0.2 เกวียน
17 สัด0.2125 เกวียน
18 สัด0.225 เกวียน
19 สัด0.2375 เกวียน
20 สัด0.25 เกวียน
21 สัด0.2625 เกวียน
22 สัด0.275 เกวียน
23 สัด0.2875 เกวียน
24 สัด0.3 เกวียน
25 สัด0.3125 เกวียน
26 สัด0.325 เกวียน
27 สัด0.3375 เกวียน
28 สัด0.35 เกวียน
29 สัด0.3625 เกวียน
30 สัด0.375 เกวียน
31 สัด0.3875 เกวียน
32 สัด0.4 เกวียน
33 สัด0.4125 เกวียน
34 สัด0.425 เกวียน
35 สัด0.4375 เกวียน
36 สัด0.45 เกวียน
37 สัด0.4625 เกวียน
38 สัด0.475 เกวียน
39 สัด0.4875 เกวียน
40 สัด0.5 เกวียน
41 สัด0.5125 เกวียน
42 สัด0.525 เกวียน
43 สัด0.5375 เกวียน
44 สัด0.55 เกวียน
45 สัด0.5625 เกวียน
46 สัด0.575 เกวียน
47 สัด0.5875 เกวียน
48 สัด0.6 เกวียน
49 สัด0.6125 เกวียน
50 สัด0.625 เกวียน
51 สัด0.6375 เกวียน
52 สัด0.65 เกวียน
53 สัด0.6625 เกวียน
54 สัด0.675 เกวียน
55 สัด0.6875 เกวียน
56 สัด0.7 เกวียน
57 สัด0.7125 เกวียน
58 สัด0.725 เกวียน
59 สัด0.7375 เกวียน
60 สัด0.75 เกวียน
61 สัด0.7625 เกวียน
62 สัด0.775 เกวียน
63 สัด0.7875 เกวียน
64 สัด0.8 เกวียน
65 สัด0.8125 เกวียน
66 สัด0.825 เกวียน
67 สัด0.8375 เกวียน
68 สัด0.85 เกวียน
69 สัด0.8625 เกวียน
70 สัด0.875 เกวียน
71 สัด0.8875 เกวียน
72 สัด0.9 เกวียน
73 สัด0.9125 เกวียน
74 สัด0.925 เกวียน
75 สัด0.9375 เกวียน
76 สัด0.95 เกวียน
77 สัด0.9625 เกวียน
78 สัด0.975 เกวียน
79 สัด0.9875 เกวียน
80 สัด1 เกวียน
81 สัด1.0125 เกวียน
82 สัด1.025 เกวียน
83 สัด1.0375 เกวียน
84 สัด1.05 เกวียน
85 สัด1.0625 เกวียน
86 สัด1.075 เกวียน
87 สัด1.0875 เกวียน
88 สัด1.1 เกวียน
89 สัด1.1125 เกวียน
90 สัด1.125 เกวียน
91 สัด1.1375 เกวียน
92 สัด1.15 เกวียน
93 สัด1.1625 เกวียน
94 สัด1.175 เกวียน
95 สัด1.1875 เกวียน
96 สัด1.2 เกวียน
97 สัด1.2125 เกวียน
98 สัด1.225 เกวียน
99 สัด1.2375 เกวียน
100 สัด1.25 เกวียน

แปลง สัด ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 สัด = 6.604301 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 สัด = 26.417205 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 สัด = 52.83441 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 สัด = 104.166667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 สัด = 833.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 สัด = 1,666.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 สัด = 5,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 สัด = 0.025 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 สัด = 25,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 สัด = 25 ลิตรไปที่หน้า
1 สัด = 25,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 สัด = 21.996925 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 สัด = 43.99385 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 สัด = 87.987699 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 สัด = 879.876993 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 สัด = 1,407.803189 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 สัด = 4,223.409567 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 สัด = 0.882867 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 สัด = 1,525.593602 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 สัด = 3,200 หยิบมือไปที่หน้า
1 สัด = 800 กำมือไปที่หน้า
1 สัด = 200 ฟายมือไปที่หน้า
1 สัด = 25 ทะนานไปที่หน้า
1 สัด = 1.25 ถังไปที่หน้า
1 สัด = 0.0125 เกวียนในหน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม