แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 36

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 36 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 36

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 36 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 36 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 36

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 36 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 36 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 36ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 3601

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 36 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 36

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 36 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 36
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
31M
32N
33O
34P
35Q
36R
40S
41T
42U
43V
44W
45X
46Y
50Z
5110
5211
5312
5413
5514
5615
6016
6117
6218
6319
641A
651B
661C
1001D
1011E
1021F
1031G
1041H
1051I
1061J
1101K
1111L
1121M
1131N
1141O
1151P
1161Q
1201R
1211S
1221T
1231U
1241V
1251W
1261X
1301Y
1311Z
13220
13321
13422
13523
13624
14025
14126
14227
14328
14429
1452A
1462B
1502C
1512D
1522E
1532F
1542G
1552H
1562I
1602J
1612K
1622L
1632M
1642N
1652O
1662P
2002Q
2012R
2022S

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม