แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 25

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 25 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 25

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 25 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 25 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 25

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 25 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 25 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 25ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 2501

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 25 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 25

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 25 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 25
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
31M
32N
33O
3410
3511
3612
4013
4114
4215
4316
4417
4518
4619
501A
511B
521C
531D
541E
551F
561G
601H
611I
621J
631K
641L
651M
661N
1001O
10120
10221
10322
10423
10524
10625
11026
11127
11228
11329
1142A
1152B
1162C
1202D
1212E
1222F
1232G
1242H
1252I
1262J
1302K
1312L
1322M
1332N
1342O
13530
13631
14032
14133
14234
14335
14436
14537
14638
15039
1513A
1523B
1533C
1543D
1553E
1563F
1603G
1613H
1623I
1633J
1643K
1653L
1663M
2003N
2013O
20240

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม