แปลงเลขฐาน 23 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 23 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น

1
1 ฐาน 23 = 1 ฐาน 7

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 23 ไปยังเลขฐาน 7 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 23 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 7 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 23 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 23nผลรวมสะสม
1101 x 2301

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 230)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 7

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 7 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 7 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 7ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 701

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 23 แปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 23 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 23 และเลขฐาน 7 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 23เลขฐาน 7
11
22
33
44
55
66
710
811
912
A13
B14
C15
D16
E20
F21
G22
H23
I24
J25
K26
L30
M31
1032
1133
1234
1335
1436
1540
1641
1742
1843
1944
1A45
1B46
1C50
1D51
1E52
1F53
1G54
1H55
1I56
1J60
1K61
1L62
1M63
2064
2165
2266
23100
24101
25102
26103
27104
28105
29106
2A110
2B111
2C112
2D113
2E114
2F115
2G116
2H120
2I121
2J122
2K123
2L124
2M125
30126
31130
32131
33132
34133
35134
36135
37136
38140
39141
3A142
3B143
3C144
3D145
3E146
3F150
3G151
3H152
3I153
3J154
3K155
3L156
3M160
40161
41162
42163
43164
44165
45166
46200
47201
48202

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม