แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 8 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 8 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 8 ไปยังเลขฐาน 2 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 8 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 2 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 8 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 8nผลรวมสะสม
1101 x 801

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 80)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 8 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 8 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 8เลขฐาน 2
11
210
311
4100
5101
6110
7111
101000
111001
121010
131011
141100
151101
161110
171111
2010000
2110001
2210010
2310011
2410100
2510101
2610110
2710111
3011000
3111001
3211010
3311011
3411100
3511101
3611110
3711111
40100000
41100001
42100010
43100011
44100100
45100101
46100110
47100111
50101000
51101001
52101010
53101011
54101100
55101101
56101110
57101111
60110000
61110001
62110010
63110011
64110100
65110101
66110110
67110111
70111000
71111001
72111010
73111011
74111100
75111101
76111110
77111111
1001000000
1011000001
1021000010
1031000011
1041000100
1051000101
1061000110
1071000111
1101001000
1111001001
1121001010
1131001011
1141001100
1151001101
1161001110
1171001111
1201010000
1211010001
1221010010
1231010011
1241010100
1251010101
1261010110
1271010111
1301011000
1311011001
1321011010
1331011011
1341011100
1351011101
1361011110
1371011111
1401100000
1411100001
1421100010
1431100011
1441100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม