แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 16 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 16 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 16 ไปยังเลขฐาน 2 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 16 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 2 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 16 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 16nผลรวมสะสม
1101 x 1601

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 160)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 16 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 16 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 16เลขฐาน 2
11
210
311
4100
5101
6110
7111
81000
91001
A1010
B1011
C1100
D1101
E1110
F1111
1010000
1110001
1210010
1310011
1410100
1510101
1610110
1710111
1811000
1911001
1A11010
1B11011
1C11100
1D11101
1E11110
1F11111
20100000
21100001
22100010
23100011
24100100
25100101
26100110
27100111
28101000
29101001
2A101010
2B101011
2C101100
2D101101
2E101110
2F101111
30110000
31110001
32110010
33110011
34110100
35110101
36110110
37110111
38111000
39111001
3A111010
3B111011
3C111100
3D111101
3E111110
3F111111
401000000
411000001
421000010
431000011
441000100
451000101
461000110
471000111
481001000
491001001
4A1001010
4B1001011
4C1001100
4D1001101
4E1001110
4F1001111
501010000
511010001
521010010
531010011
541010100
551010101
561010110
571010111
581011000
591011001
5A1011010
5B1011011
5C1011100
5D1011101
5E1011110
5F1011111
601100000
611100001
621100010
631100011
641100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม