แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 9

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 16 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 9 ได้เป็น

1
1 ฐาน 16 = 1 ฐาน 9

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 16 ไปยังเลขฐาน 9 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 16 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 9 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 16 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 16nผลรวมสะสม
1101 x 1601

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 160)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 9

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 9 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 9 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 9ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 901

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 16 แปลงไปยังเลขฐาน 9 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 9

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 16 และเลขฐาน 9 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 16เลขฐาน 9
11
22
33
44
55
66
77
88
910
A11
B12
C13
D14
E15
F16
1017
1118
1220
1321
1422
1523
1624
1725
1826
1927
1A28
1B30
1C31
1D32
1E33
1F34
2035
2136
2237
2338
2440
2541
2642
2743
2844
2945
2A46
2B47
2C48
2D50
2E51
2F52
3053
3154
3255
3356
3457
3558
3660
3761
3862
3963
3A64
3B65
3C66
3D67
3E68
3F70
4071
4172
4273
4374
4475
4576
4677
4778
4880
4981
4A82
4B83
4C84
4D85
4E86
4F87
5088
51100
52101
53102
54103
55104
56105
57106
58107
59108
5A110
5B111
5C112
5D113
5E114
5F115
60116
61117
62118
63120
64121

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม