แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 15

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 16 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 15 ได้เป็น

1
1 ฐาน 16 = 1 ฐาน 15

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 16 ไปยังเลขฐาน 15 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 16 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 15 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 16 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 16nผลรวมสะสม
1101 x 1601

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 160)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 15

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 15 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 15 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 15ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 1501

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 16 แปลงไปยังเลขฐาน 15 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 15

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 16 และเลขฐาน 15 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 16เลขฐาน 15
11
22
33
44
55
66
77
88
99
AA
BB
CC
DD
EE
F10
1011
1112
1213
1314
1415
1516
1617
1718
1819
191A
1A1B
1B1C
1C1D
1D1E
1E20
1F21
2022
2123
2224
2325
2426
2527
2628
2729
282A
292B
2A2C
2B2D
2C2E
2D30
2E31
2F32
3033
3134
3235
3336
3437
3538
3639
373A
383B
393C
3A3D
3B3E
3C40
3D41
3E42
3F43
4044
4145
4246
4347
4448
4549
464A
474B
484C
494D
4A4E
4B50
4C51
4D52
4E53
4F54
5055
5156
5257
5358
5459
555A
565B
575C
585D
595E
5A60
5B61
5C62
5D63
5E64
5F65
6066
6167
6268
6369
646A

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม