แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 12

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 16 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 12 ได้เป็น

1
1 ฐาน 16 = 1 ฐาน 12

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 16 ไปยังเลขฐาน 12 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 16 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 12 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 16 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 16nผลรวมสะสม
1101 x 1601

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 160)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 12

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 12 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 12 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 12ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 1201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 16 แปลงไปยังเลขฐาน 12 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 12

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 16 และเลขฐาน 12 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 16เลขฐาน 12
11
22
33
44
55
66
77
88
99
AA
BB
C10
D11
E12
F13
1014
1115
1216
1317
1418
1519
161A
171B
1820
1921
1A22
1B23
1C24
1D25
1E26
1F27
2028
2129
222A
232B
2430
2531
2632
2733
2834
2935
2A36
2B37
2C38
2D39
2E3A
2F3B
3040
3141
3242
3343
3444
3545
3646
3747
3848
3949
3A4A
3B4B
3C50
3D51
3E52
3F53
4054
4155
4256
4357
4458
4559
465A
475B
4860
4961
4A62
4B63
4C64
4D65
4E66
4F67
5068
5169
526A
536B
5470
5571
5672
5773
5874
5975
5A76
5B77
5C78
5D79
5E7A
5F7B
6080
6181
6282
6383
6484

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม