แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 10 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 10 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 10 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 10 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 10เลขฐาน 2
11
210
311
4100
5101
6110
7111
81000
91001
101010
111011
121100
131101
141110
151111
1610000
1710001
1810010
1910011
2010100
2110101
2210110
2310111
2411000
2511001
2611010
2711011
2811100
2911101
3011110
3111111
32100000
33100001
34100010
35100011
36100100
37100101
38100110
39100111
40101000
41101001
42101010
43101011
44101100
45101101
46101110
47101111
48110000
49110001
50110010
51110011
52110100
53110101
54110110
55110111
56111000
57111001
58111010
59111011
60111100
61111101
62111110
63111111
641000000
651000001
661000010
671000011
681000100
691000101
701000110
711000111
721001000
731001001
741001010
751001011
761001100
771001101
781001110
791001111
801010000
811010001
821010010
831010011
841010100
851010101
861010110
871010111
881011000
891011001
901011010
911011011
921011100
931011101
941011110
951011111
961100000
971100001
981100010
991100011
1001100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม