แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 10 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น

1
1 ฐาน 10 = 1 ฐาน 3

วิธีการคำนวณ

แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 3

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 3 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 3 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 3ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 10 แปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 10 และเลขฐาน 3 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 10เลขฐาน 3
11
22
310
411
512
620
721
822
9100
10101
11102
12110
13111
14112
15120
16121
17122
18200
19201
20202
21210
22211
23212
24220
25221
26222
271000
281001
291002
301010
311011
321012
331020
341021
351022
361100
371101
381102
391110
401111
411112
421120
431121
441122
451200
461201
471202
481210
491211
501212
511220
521221
531222
542000
552001
562002
572010
582011
592012
602020
612021
622022
632100
642101
652102
662110
672111
682112
692120
702121
712122
722200
732201
742202
752210
762211
772212
782220
792221
802222
8110000
8210001
8310002
8410010
8510011
8610012
8710020
8810021
8910022
9010100
9110101
9210102
9310110
9410111
9510112
9610120
9710121
9810122
9910200
10010201

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม