แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 5

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 10 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 5 ได้เป็น

1
1 ฐาน 10 = 1 ฐาน 5

วิธีการคำนวณ

แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 5

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 5 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 5 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 5ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 501

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 10 แปลงไปยังเลขฐาน 5 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 5

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 10 และเลขฐาน 5 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 10เลขฐาน 5
11
22
33
44
510
611
712
813
914
1020
1121
1222
1323
1424
1530
1631
1732
1833
1934
2040
2141
2242
2343
2444
25100
26101
27102
28103
29104
30110
31111
32112
33113
34114
35120
36121
37122
38123
39124
40130
41131
42132
43133
44134
45140
46141
47142
48143
49144
50200
51201
52202
53203
54204
55210
56211
57212
58213
59214
60220
61221
62222
63223
64224
65230
66231
67232
68233
69234
70240
71241
72242
73243
74244
75300
76301
77302
78303
79304
80310
81311
82312
83313
84314
85320
86321
87322
88323
89324
90330
91331
92332
93333
94334
95340
96341
97342
98343
99344
100400

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม