แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 10 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น

1
1 ฐาน 10 = 1 ฐาน 4

วิธีการคำนวณ

แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 4

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 4 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 4 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 4ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 10 แปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 10 และเลขฐาน 4 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 10เลขฐาน 4
11
22
33
410
511
612
713
820
921
1022
1123
1230
1331
1432
1533
16100
17101
18102
19103
20110
21111
22112
23113
24120
25121
26122
27123
28130
29131
30132
31133
32200
33201
34202
35203
36210
37211
38212
39213
40220
41221
42222
43223
44230
45231
46232
47233
48300
49301
50302
51303
52310
53311
54312
55313
56320
57321
58322
59323
60330
61331
62332
63333
641000
651001
661002
671003
681010
691011
701012
711013
721020
731021
741022
751023
761030
771031
781032
791033
801100
811101
821102
831103
841110
851111
861112
871113
881120
891121
901122
911123
921130
931131
941132
951133
961200
971201
981202
991203
1001210

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม