แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 6

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 10 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 6 ได้เป็น

1
1 ฐาน 10 = 1 ฐาน 6

วิธีการคำนวณ

แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 6

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 6 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 6 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 6ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 601

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 10 แปลงไปยังเลขฐาน 6 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 6

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 10 และเลขฐาน 6 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 10เลขฐาน 6
11
22
33
44
55
610
711
812
913
1014
1115
1220
1321
1422
1523
1624
1725
1830
1931
2032
2133
2234
2335
2440
2541
2642
2743
2844
2945
3050
3151
3252
3353
3454
3555
36100
37101
38102
39103
40104
41105
42110
43111
44112
45113
46114
47115
48120
49121
50122
51123
52124
53125
54130
55131
56132
57133
58134
59135
60140
61141
62142
63143
64144
65145
66150
67151
68152
69153
70154
71155
72200
73201
74202
75203
76204
77205
78210
79211
80212
81213
82214
83215
84220
85221
86222
87223
88224
89225
90230
91231
92232
93233
94234
95235
96240
97241
98242
99243
100244

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม