แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 2 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 8 ได้เป็น

1
1 ฐาน 2 = 1 ฐาน 8

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 2 ไปยังเลขฐาน 8 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 2 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 8 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 2nผลรวมสะสม
1101 x 201

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 20)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 8

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 8 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 8 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 8ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 801

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 2 แปลงไปยังเลขฐาน 8 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 2 และเลขฐาน 8 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 2เลขฐาน 8
11
102
113
1004
1015
1106
1117
100010
100111
101012
101113
110014
110115
111016
111117
1000020
1000121
1001022
1001123
1010024
1010125
1011026
1011127
1100030
1100131
1101032
1101133
1110034
1110135
1111036
1111137
10000040
10000141
10001042
10001143
10010044
10010145
10011046
10011147
10100050
10100151
10101052
10101153
10110054
10110155
10111056
10111157
11000060
11000161
11001062
11001163
11010064
11010165
11011066
11011167
11100070
11100171
11101072
11101173
11110074
11110175
11111076
11111177
1000000100
1000001101
1000010102
1000011103
1000100104
1000101105
1000110106
1000111107
1001000110
1001001111
1001010112
1001011113
1001100114
1001101115
1001110116
1001111117
1010000120
1010001121
1010010122
1010011123
1010100124
1010101125
1010110126
1010111127
1011000130
1011001131
1011010132
1011011133
1011100134
1011101135
1011110136
1011111137
1100000140
1100001141
1100010142
1100011143
1100100144

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม