แปลงเลขฐาน 4 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 4 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 4 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 4 ไปยังเลขฐาน 2 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 4 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 2 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 4 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 4nผลรวมสะสม
1101 x 401

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 40)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 4 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 4 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 4 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 4เลขฐาน 2
11
210
311
10100
11101
12110
13111
201000
211001
221010
231011
301100
311101
321110
331111
10010000
10110001
10210010
10310011
11010100
11110101
11210110
11310111
12011000
12111001
12211010
12311011
13011100
13111101
13211110
13311111
200100000
201100001
202100010
203100011
210100100
211100101
212100110
213100111
220101000
221101001
222101010
223101011
230101100
231101101
232101110
233101111
300110000
301110001
302110010
303110011
310110100
311110101
312110110
313110111
320111000
321111001
322111010
323111011
330111100
331111101
332111110
333111111
10001000000
10011000001
10021000010
10031000011
10101000100
10111000101
10121000110
10131000111
10201001000
10211001001
10221001010
10231001011
10301001100
10311001101
10321001110
10331001111
11001010000
11011010001
11021010010
11031010011
11101010100
11111010101
11121010110
11131010111
11201011000
11211011001
11221011010
11231011011
11301011100
11311011101
11321011110
11331011111
12001100000
12011100001
12021100010
12031100011
12101100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม