แปลงเลขฐาน 14 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 14 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น

1
1 ฐาน 14 = 1 ฐาน 4

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 14 ไปยังเลขฐาน 4 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 14 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 4 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 14 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 14nผลรวมสะสม
1101 x 1401

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 140)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 4

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 4 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 4 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 4ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 14 แปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 14 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 14 และเลขฐาน 4 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 14เลขฐาน 4
11
22
33
410
511
612
713
820
921
A22
B23
C30
D31
1032
1133
12100
13101
14102
15103
16110
17111
18112
19113
1A120
1B121
1C122
1D123
20130
21131
22132
23133
24200
25201
26202
27203
28210
29211
2A212
2B213
2C220
2D221
30222
31223
32230
33231
34232
35233
36300
37301
38302
39303
3A310
3B311
3C312
3D313
40320
41321
42322
43323
44330
45331
46332
47333
481000
491001
4A1002
4B1003
4C1010
4D1011
501012
511013
521020
531021
541022
551023
561030
571031
581032
591033
5A1100
5B1101
5C1102
5D1103
601110
611111
621112
631113
641120
651121
661122
671123
681130
691131
6A1132
6B1133
6C1200
6D1201
701202
711203
721210

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม