แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 14

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 2 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 14 ได้เป็น

1
1 ฐาน 2 = 1 ฐาน 14

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 2 ไปยังเลขฐาน 14 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 2 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 14 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 2nผลรวมสะสม
1101 x 201

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 20)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 14

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 14 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 14 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 14ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 1401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 2 แปลงไปยังเลขฐาน 14 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 14

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 2 และเลขฐาน 14 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 2เลขฐาน 14
11
102
113
1004
1015
1106
1117
10008
10019
1010A
1011B
1100C
1101D
111010
111111
1000012
1000113
1001014
1001115
1010016
1010117
1011018
1011119
110001A
110011B
110101C
110111D
1110020
1110121
1111022
1111123
10000024
10000125
10001026
10001127
10010028
10010129
1001102A
1001112B
1010002C
1010012D
10101030
10101131
10110032
10110133
10111034
10111135
11000036
11000137
11001038
11001139
1101003A
1101013B
1101103C
1101113D
11100040
11100141
11101042
11101143
11110044
11110145
11111046
11111147
100000048
100000149
10000104A
10000114B
10001004C
10001014D
100011050
100011151
100100052
100100153
100101054
100101155
100110056
100110157
100111058
100111159
10100005A
10100015B
10100105C
10100115D
101010060
101010161
101011062
101011163
101100064
101100165
101101066
101101167
101110068
101110169
10111106A
10111116B
11000006C
11000016D
110001070
110001171
110010072

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม