แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 6

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 2 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 6 ได้เป็น

1
1 ฐาน 2 = 1 ฐาน 6

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 2 ไปยังเลขฐาน 6 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 2 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 6 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 2nผลรวมสะสม
1101 x 201

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 20)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 6

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 6 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 6 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 6ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 601

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 2 แปลงไปยังเลขฐาน 6 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 6

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 2 และเลขฐาน 6 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 2เลขฐาน 6
11
102
113
1004
1015
11010
11111
100012
100113
101014
101115
110020
110121
111022
111123
1000024
1000125
1001030
1001131
1010032
1010133
1011034
1011135
1100040
1100141
1101042
1101143
1110044
1110145
1111050
1111151
10000052
10000153
10001054
10001155
100100100
100101101
100110102
100111103
101000104
101001105
101010110
101011111
101100112
101101113
101110114
101111115
110000120
110001121
110010122
110011123
110100124
110101125
110110130
110111131
111000132
111001133
111010134
111011135
111100140
111101141
111110142
111111143
1000000144
1000001145
1000010150
1000011151
1000100152
1000101153
1000110154
1000111155
1001000200
1001001201
1001010202
1001011203
1001100204
1001101205
1001110210
1001111211
1010000212
1010001213
1010010214
1010011215
1010100220
1010101221
1010110222
1010111223
1011000224
1011001225
1011010230
1011011231
1011100232
1011101233
1011110234
1011111235
1100000240
1100001241
1100010242
1100011243
1100100244

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม