แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 15

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 2 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 15 ได้เป็น

1
1 ฐาน 2 = 1 ฐาน 15

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 2 ไปยังเลขฐาน 15 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 2 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 15 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 2nผลรวมสะสม
1101 x 201

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 20)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 15

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 15 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 15 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 15ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 1501

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 2 แปลงไปยังเลขฐาน 15 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 15

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 2 และเลขฐาน 15 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 2เลขฐาน 15
11
102
113
1004
1015
1106
1117
10008
10019
1010A
1011B
1100C
1101D
1110E
111110
1000011
1000112
1001013
1001114
1010015
1010116
1011017
1011118
1100019
110011A
110101B
110111C
111001D
111011E
1111020
1111121
10000022
10000123
10001024
10001125
10010026
10010127
10011028
10011129
1010002A
1010012B
1010102C
1010112D
1011002E
10110130
10111031
10111132
11000033
11000134
11001035
11001136
11010037
11010138
11011039
1101113A
1110003B
1110013C
1110103D
1110113E
11110040
11110141
11111042
11111143
100000044
100000145
100001046
100001147
100010048
100010149
10001104A
10001114B
10010004C
10010014D
10010104E
100101150
100110051
100110152
100111053
100111154
101000055
101000156
101001057
101001158
101010059
10101015A
10101105B
10101115C
10110005D
10110015E
101101060
101101161
101110062
101110163
101111064
101111165
110000066
110000167
110001068
110001169
11001006A

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม