แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 2 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น

1
1 ฐาน 2 = 1 ฐาน 7

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 2 ไปยังเลขฐาน 7 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 2 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 7 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 2nผลรวมสะสม
1101 x 201

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 20)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 7

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 7 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 7 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 7ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 701

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 2 แปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 2 และเลขฐาน 7 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 2เลขฐาน 7
11
102
113
1004
1015
1106
11110
100011
100112
101013
101114
110015
110116
111020
111121
1000022
1000123
1001024
1001125
1010026
1010130
1011031
1011132
1100033
1100134
1101035
1101136
1110040
1110141
1111042
1111143
10000044
10000145
10001046
10001150
10010051
10010152
10011053
10011154
10100055
10100156
10101060
10101161
10110062
10110163
10111064
10111165
11000066
110001100
110010101
110011102
110100103
110101104
110110105
110111106
111000110
111001111
111010112
111011113
111100114
111101115
111110116
111111120
1000000121
1000001122
1000010123
1000011124
1000100125
1000101126
1000110130
1000111131
1001000132
1001001133
1001010134
1001011135
1001100136
1001101140
1001110141
1001111142
1010000143
1010001144
1010010145
1010011146
1010100150
1010101151
1010110152
1010111153
1011000154
1011001155
1011010156
1011011160
1011100161
1011101162
1011110163
1011111164
1100000165
1100001166
1100010200
1100011201
1100100202

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม