แปลงเลขฐาน 13 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 13 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 13 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 13 ไปยังเลขฐาน 2 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 13 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 2 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 13 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 13nผลรวมสะสม
1101 x 1301

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 130)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 13 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 13 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 13 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 13เลขฐาน 2
11
210
311
4100
5101
6110
7111
81000
91001
A1010
B1011
C1100
101101
111110
121111
1310000
1410001
1510010
1610011
1710100
1810101
1910110
1A10111
1B11000
1C11001
2011010
2111011
2211100
2311101
2411110
2511111
26100000
27100001
28100010
29100011
2A100100
2B100101
2C100110
30100111
31101000
32101001
33101010
34101011
35101100
36101101
37101110
38101111
39110000
3A110001
3B110010
3C110011
40110100
41110101
42110110
43110111
44111000
45111001
46111010
47111011
48111100
49111101
4A111110
4B111111
4C1000000
501000001
511000010
521000011
531000100
541000101
551000110
561000111
571001000
581001001
591001010
5A1001011
5B1001100
5C1001101
601001110
611001111
621010000
631010001
641010010
651010011
661010100
671010101
681010110
691010111
6A1011000
6B1011001
6C1011010
701011011
711011100
721011101
731011110
741011111
751100000
761100001
771100010
781100011
791100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม