แปลงเลขฐาน 13 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 13 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น

1
1 ฐาน 13 = 1 ฐาน 3

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 13 ไปยังเลขฐาน 3 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 13 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 3 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 13 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 13nผลรวมสะสม
1101 x 1301

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 130)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 3

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 3 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 3 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 3ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 13 แปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 13 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 13 และเลขฐาน 3 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 13เลขฐาน 3
11
22
310
411
512
620
721
822
9100
A101
B102
C110
10111
11112
12120
13121
14122
15200
16201
17202
18210
19211
1A212
1B220
1C221
20222
211000
221001
231002
241010
251011
261012
271020
281021
291022
2A1100
2B1101
2C1102
301110
311111
321112
331120
341121
351122
361200
371201
381202
391210
3A1211
3B1212
3C1220
401221
411222
422000
432001
442002
452010
462011
472012
482020
492021
4A2022
4B2100
4C2101
502102
512110
522111
532112
542120
552121
562122
572200
582201
592202
5A2210
5B2211
5C2212
602220
612221
622222
6310000
6410001
6510002
6610010
6710011
6810012
6910020
6A10021
6B10022
6C10100
7010101
7110102
7210110
7310111
7410112
7510120
7610121
7710122
7810200
7910201

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม