แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 13

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 2 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 13 ได้เป็น

1
1 ฐาน 2 = 1 ฐาน 13

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 2 ไปยังเลขฐาน 13 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 2 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 13 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 2nผลรวมสะสม
1101 x 201

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 20)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 13

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 13 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 13 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 13ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 1301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 2 แปลงไปยังเลขฐาน 13 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 13

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 2 และเลขฐาน 13 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 2เลขฐาน 13
11
102
113
1004
1015
1106
1117
10008
10019
1010A
1011B
1100C
110110
111011
111112
1000013
1000114
1001015
1001116
1010017
1010118
1011019
101111A
110001B
110011C
1101020
1101121
1110022
1110123
1111024
1111125
10000026
10000127
10001028
10001129
1001002A
1001012B
1001102C
10011130
10100031
10100132
10101033
10101134
10110035
10110136
10111037
10111138
11000039
1100013A
1100103B
1100113C
11010040
11010141
11011042
11011143
11100044
11100145
11101046
11101147
11110048
11110149
1111104A
1111114B
10000004C
100000150
100001051
100001152
100010053
100010154
100011055
100011156
100100057
100100158
100101059
10010115A
10011005B
10011015C
100111060
100111161
101000062
101000163
101001064
101001165
101010066
101010167
101011068
101011169
10110006A
10110016B
10110106C
101101170
101110071
101110172
101111073
101111174
110000075
110000176
110001077
110001178
110010079

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม