แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 2 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 2 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 2
11
210
311
4100
5101
6110
10111
111000
121001
131010
141011
151100
161101
201110
211111
2210000
2310001
2410010
2510011
2610100
3010101
3110110
3210111
3311000
3411001
3511010
3611011
4011100
4111101
4211110
4311111
44100000
45100001
46100010
50100011
51100100
52100101
53100110
54100111
55101000
56101001
60101010
61101011
62101100
63101101
64101110
65101111
66110000
100110001
101110010
102110011
103110100
104110101
105110110
106110111
110111000
111111001
112111010
113111011
114111100
115111101
116111110
120111111
1211000000
1221000001
1231000010
1241000011
1251000100
1261000101
1301000110
1311000111
1321001000
1331001001
1341001010
1351001011
1361001100
1401001101
1411001110
1421001111
1431010000
1441010001
1451010010
1461010011
1501010100
1511010101
1521010110
1531010111
1541011000
1551011001
1561011010
1601011011
1611011100
1621011101
1631011110
1641011111
1651100000
1661100001
2001100010
2011100011
2021100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม