แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 27

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 27 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 27

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 27 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 27 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 27

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 27 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 27 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 27ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 2701

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 27 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 27

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 27 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 27
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
31M
32N
33O
34P
35Q
3610
4011
4112
4213
4314
4415
4516
4617
5018
5119
521A
531B
541C
551D
561E
601F
611G
621H
631I
641J
651K
661L
1001M
1011N
1021O
1031P
1041Q
10520
10621
11022
11123
11224
11325
11426
11527
11628
12029
1212A
1222B
1232C
1242D
1252E
1262F
1302G
1312H
1322I
1332J
1342K
1352L
1362M
1402N
1412O
1422P
1432Q
14430
14531
14632
15033
15134
15235
15336
15437
15538
15639
1603A
1613B
1623C
1633D
1643E
1653F
1663G
2003H
2013I
2023J

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม