แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 30

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 30 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 30

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 30 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 30 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 30

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 30 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 30 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 30ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 3001

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 30 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 30

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 30 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 30
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
31M
32N
33O
34P
35Q
36R
40S
41T
4210
4311
4412
4513
4614
5015
5116
5217
5318
5419
551A
561B
601C
611D
621E
631F
641G
651H
661I
1001J
1011K
1021L
1031M
1041N
1051O
1061P
1101Q
1111R
1121S
1131T
11420
11521
11622
12023
12124
12225
12326
12427
12528
12629
1302A
1312B
1322C
1332D
1342E
1352F
1362G
1402H
1412I
1422J
1432K
1442L
1452M
1462N
1502O
1512P
1522Q
1532R
1542S
1552T
15630
16031
16132
16233
16334
16435
16536
16637
20038
20139
2023A

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม